dinsdag, november 30, 2010

Holiday Photo Cards


Some of my photos, printed and glued onto textured cardstock.


Enkele van mijn foto's geprint en op mooi kaartkarton geplakt.


The "red" photo can be downloaded on my Flickr photostream here.
De "rode" foto kan je op mijn Flickr photostream downloaden hier.

maandag, november 29, 2010

Just Because - Flourish Background

Darkroom Door came with new stamps, and this Flourish Background is one of them. I stamped with Archival #Jet Black on glossy cardstock, used a resist technique with a white crayon and Distress Inks. The flowers are stamped on glossy cardstock too. When I opened the tin with Darkroom Door sentiment stamps (= All Occasions) , I found a few stamped already, easy :)
Darkroom Door background stamps are large enough to stamp a card in one go, as you can see on the photo below. I even had to cut off some strips.

Darkroom Door bracht pas weer een reeks mooie stempels uit, waaronder 4 achtergrondstempels. Deze Flourish Background is er 1 van. Gestempeld met Archival #Jet Black op glanskarton, wit vetkrijtje gebruikt en met Distress Inkt gesponst. De bloemen zijn ook op glanskarton gestempeld. Toen ik het blikje met tekststempels van Darkroom Door opende, vond ik er een paar die al gestempeld waren, altijd makkelijk :)
Zoals je op de foto hierboven kan zien, zijn de achtergrondstempels van Darkroom Door groot genoeg om een hele kaart ineens te stempelen. Ik heb er zelfs nog een paar reepjes afgesneden.


See the new stamps on Darkroom Door blog here: click
De nieuwe stempels staan op Darkroom Door blog hier: klik

zondag, november 28, 2010

Sunday Scraps - 95

Lots of scraps were used on the background. I inked all edges with Distress Ink #Vintage Photo.
Weer een aantal restjes gebruikt voor de achtergrond van mijn kaart. Alle randen gesponst met Distress Inkt #Vintage Photo.

Stamps:
-Darkroom Door : Yuletide Vol 2
-Stampers Anonymous -Tim Holtz Collection : Just Believe CMS031
Hero Arts: Star Background

Tim Holtz Alterations On The Edge - Scallope

zaterdag, november 27, 2010

Black & White - 42

It's Black & White Saturday on my blog. I made a very quick and super easy card, using one of Darkroom Door's new photo stamps, combined with a few stamps from the Christmas Reindeer set, to turn it into a Christmas card.
Zaterdag is zwart-wit dag op mijn blog. Een heel snel en super makkelijk kaartje, gemaakt met één van de nieuwe Darkroom Door fotostempels, gecombineerd met een paar stempeltjes uit de Christmas Reindeer set. Zo werd het een kerstkaartje.

vrijdag, november 26, 2010

Anneke versus Godelieve - 5

Today is the last day of our "Anneke versus Godelieve" challenge. I really enjoyed doing this!!
For today's card we have chosen another stamp by Magenta, but the stamps are not exactely the same. You will notice that Anneke has different angel, but it's also by Magenta.
Vandaag is de laatste dag van onze "Anneke versus Godelieve" uitdaging. Het was echt leuk om te doen. Voor vandaag hebben we weer een Magenta stempel gekozen, maar Anneke heeft een andere engel dan die van mij, maar ook van Magenta.

I wanted to do a "Anneke knot" on one of my cards, so here it is :)
The border is done with a good old border punch.
Ik wou op tenminste één kaart een "typisch Anneke knoop" maken, hier is ie :)
Een gouwe ouwe randpons gebruikt.

I was inspired by Anneke's books on the cover of the latest isssue of Art Specially Magazine to do my background.
Voor de achtergrond liet ik me inspireren door de boekjes van Anneke, die op de voorpagina van de nieuwste Art Specially staan.

Anneke, thank you very much for suggesting this challenge. It was so much fun to see our cards, made with the same stamps, with totally different results. The Angel definition stamp is by Stampotique.
Look here to see Anneke's card today: click
Anneke, dank je wel om deze uitdaging voor te stellen. Ik vond het een super week, zo leuk om te zien welke kaarten we allebei maakten met dezelfde stempels, maar verschilend resultaat. De engel definitiestempel is van Stampotique.
Hier kan je Anneke's kaart van vandaag zien: klik

Here are the cards I made for our challenge. You can take a closer look in previous blogposts.
Thanks everyone for the nice comments!
Dit zijn de kaartjes die ik voor de uitdaging maakte. In vorige blogberichten kan je ze beter zien.
Iedereen bedankt voor de super leuke reacties!!

donderdag, november 25, 2010

Anneke versus Godelieve - 4

On day 4 of our "Anneke versus Godelieve" Challenge we are using a good old collage stamp from Hero Arts. I stamped it several times on a piece of cardstock, used a stamp positioner to line it up. After cutting it into a square I used a white crayon on the lines inbetween the impressions, the snowflakes, sentiment and swirls, to create a resist with Distress inks. Snowflakes are QuicKutz and ProvoCraft die cuts.

Op dag 4 van onze "Anneke versus Godelieve" uitdaging, kozen we een gouwe ouwe collagestempel van Hero Arts. Ik heb hem een aantal keren afgedrukt, een stempelliniaal gebruikt om de afdrukken op een rechte lijn te krijgen. Een vierkant stuk uitgesneden, en met een wit waskrijtje over de lijnen tussen de stempelafdrukken, de sneeuwvlokken, tekst en krullen gegaan, zodat die delen wit bleven na het sponzen met Distress inkt. Sneeuwvlokken van ProvoCraft en QuicKutz uitgestanst en met plakpareltjes afgewerkt.

Hero Arts stamp: K4829 Collage Merry Christmas
Distress Ink
Sticky Pearls from Hero Arts and Kars
Snowflake dies from QuicKutz and ProvoCraft

Are you curious about Anneke's card too?
Zijn jullie net zo nieuwsgierig als ik om Anneke's kaart te zien?

Been Busy

Been busy. To be continued...
Druk bezig. Wordt vervolgd...

woensdag, november 24, 2010

Anneke versus Godelieve - 3

Day 3 of "Anneke versus Godelieve" challenge.
For today's card we selected the ornament and words from Art Journey's Noel set.
We zijn al bij de derde dag van de "Anneke versus Godelieve" uitdaging.
Voor vandaag hebben we de kerstbal en tekst van Art Journey's Noel set uitgezocht.

I decided to try the double resist technique with these stamps. The technique was explained by Jennifer McGuire in week 6 of Holiday Thinking Inking on TwoPeas (all classes listed here).
I used glossy cardstock, Versamark ink and Distress Ink #Victorian Velvet to do the text layer.
Met deze stempels wou ik de dubbel resist techniek proberen. De techniek is uitgelegd door Jennifer McGuire bij week 6 van Holiday Thinking Inking op TwoPeas (lijstje met alle videos hier).
Glanzend kaartkarton gebruikt, Versamark inkt en Distress Inkt #Victorian Velvet voor de tekstlaag.

After letting it dry (I used a heattool) I stamped the ornament and sponged with Distress Ink #Fired Brick. The ornaments do not show up as well as the words. On another piece of glossy cardstock I stamped the ornament again, heat embossed with gold, sponged with Fired Brick DI and cut it out.
De achtergrond goed laten drogen (heattool,) daarna de kerstbal gestempeld en met Distress Inkt #Fired Brick gesponst. De kerstbal is niet zo goed zichtbaar op de achtergrond. Op een apart stukje glanskarton de kerstbal nogmaals gestempeld en met goud geëmbossed. Gesponst met Fired Brick en uitgeknipt.

The edges are heat embossed with gold too. I attached the ornament with 3D tape. Using this card fold, makes it possible to cut 2 square cards from one A4 sheet.

De randjes werden ook met goud geëmbossed. De kerstbal met 3D tape opgeplakt. Met deze kaartvouw kan je 2 vierkante kaartjes uit een A4 vel maken.

Stamps by Art Journey: Noel set

Can't wait to see what Anneke came up with this time: click
Zo benieuwd wat Anneke met deze stempels gemaakt heeft: klik

dinsdag, november 23, 2010

Crazy Amigos - Patchwork

Patchwork in combination with Flowers is this week's theme at Crazy Amigos blog.
The flower inchies are from a collage sheet, a giveway on Zorana's blog (here).

Patchwork in combinatie met bloemen is het weekthema bij de Crazy Amigos.
De rozeninchies zijn van een collagesheet, gekregen op Zorana's blog (hier).

Text stamp: Limited Edition
Fower Inchies: Zorana's one inch squares
Bird: Zorana's Digital Collage kit

Zorana has a fabulous giveaway on her blog. Read about it HERE.
Zorana geeft haar prachtige tekeningen weg. Lees er over HIER.

Anneke versus Godelieve - 2

Thank your very much for so many nice comments on Anneke versus Godelieve - 1.
Looks like our blog readers are just as enthousiastic as we are about our challenge :)
For day 2 we have chosen the Santa stamp from Darkroom Door's Yuletide 2 stamp set.
I have no idea what Anneke made with this stamp, can't wait to see her card!!

I embossed a square piece of cardstock in the Cuttlebug, using ProvoCraft embossing folder #Textile, an older embossing folder, but still a favorite. I applied Versamark ink with a brayer and heat embossed with gold, also the edges. Then I colored the embossed cardstock with Distress Ink #Vintage Photo.
I used Versafine #Vintage Sepia to stamp the image, distressed the edges and added color with the same Distress Inkpad.

Dank je wel voor zoveel leuke reacties op Anneke versus Godelieve - 1.
Onze bloglezers lijken net zo enthousiast bij deze uitdaging als wij :)
Voor onze tweede kaart hebben we de kerstman gekozen uit de Yuletide 2 stempelset van Darkroom Door. Net als gisteren heb ik geen idee wat Anneke met deze stempel gedaan heeft, en ik ben weer razend nieuwsgierig!!

Ik heb een vierkant stuk kaartkarton door de Cuttlebug gehaald, de embossingfolder #Textile van ProvoCraft gebruikt, een oudere embossingfolder die ik nog altijd heel mooi vind. Met een brayer Versamark inkt aangebracht en met gouden poeder geëmbossed, ook de randen. Daarna het kaartkarton gekleurd met Distress Inkt #Vintage Photo. De kerstman gestempeld met Versafine #Vintage Sepia, de randjes bewerkt met een paper distresser en met dezelfde Distress Inkt een beetje kleur aangebracht.

Darkroom Door Stamp: Yuletide Vol 2
Cuttlebug Embossing Folder #Textile
Inkpads: Distress #Vintage Photo - Versafine #Vintage Sepia
Ribbon: AVA

How did Anneke use this stamp: click
Hoe heeft Anneke deze stempel gebruikt: klik

Two Peas links - Update

Holiday Thinking Inking - week 8, final week
Photography - Week 7

maandag, november 22, 2010

Anneke versus Godelieve - 1

Today is day 1 of our "Anneke versus Godelieve" challenge. Each day this week we will choose a Holidays stamp that we both have in our collection, to create a card with. I hope we will both come with very different cards. I have not seen yet what Anneke made. This is going to be fun :)
Vandaag is dag 1 van een "Anneke versus Godelieve" uitdaging. Elke dag van deze week kiezen we een kerststempel die we allebei in onze verzameling hebben, om er een kaart mee te maken. Ik hoop dat het resultaat bij allebei heel verschillend zal zijn. Ik heb nog niet gezien wat Anneke maakte, en ik ben heel benieuwd!! Dat wordt leuk :)

For today's card we have chosen a good old stamp by Magenta, that we both like a lot. I stamped on Basic Gray paper with Versamark ink, heat embossed with clear embossing powder, and colored with Distress Ink. So where the embossing is, you can see the original color of the Basic Grey paper. I cut out the squares (I love to cut) distressed the edges and punched holes in the trees. I glued the trees onto corrugated cardboard. Sticky pearls from Hero Arts, twine and a mini label with a Hero Arts sentiment.
Voor de kaart van vandaag kozen we een gouwe ouwe stempel van Magenta, die we allebei heel mooi vinden. Ik stempelde de bomen met Versamark inkt op Basic Grey papier, met kleurloos poeder geëmbossed. Het papier gekleurd met Distress inkt. Vierkantjes uitgeknipt, randjes met de paper distresser bewerkt, en gaatjes in de bomen geponst. De bomen op ribbelkarton geplakt. Plakpareltjes van Hero Arts, een touwtje en een mini label met Hero Arts tekst om de kaart af te maken.

Stamps: Magenta (trees), Hero Arts (LL693 Winter Wishes)

Curious about Anneke's card? Click
Ook benieuwd naar Anneke's kaart? Klik

zondag, november 21, 2010

Ranger Day at Art Journey

Thanks to Miek, Terry and me had a chance to go to Art Journey's "Ranger Day" on Friday. We made a tag book with several Ranger products. Tanya Watts showed us 12 techniques. Two more workshops in the afternoon, by the Art Journey girls: Glimmer Mist and masks, and a Memory Frame.

Dankzij Miek konden Terry en ik op vrijdag mee naar de "Ranger Dag" bij Art Journey. In de voormiddag maakten we onder leiding van Tanya Watts een tag book met allerlei Ranger produkten. 't Is een mooi naslagwerkje geworden met 12 technieken. Na de middag volgden nog 2 workshops bij de Art Journey dames: Glimmer Mist en masks, en een Memory lijstje.
Een drukke, maar heel geslaagde dag.

*****
Jeanette has lots of pictures on her blog:

Rangerized - Day 1
Rangerized - Day 2
Rangerized - Day 3

*******
Reminder: There are still 7 days left to participate in Art Journey's Challenge #3 : Romance
Herinnering: Nog ongeveer een week om deel te nemen aan Art Journey's Challenge #3: Romantiek.

Sunday Scraps - 94

Just 1 card today. I punched squares from the leftovers after making this card. All edges are distressed with Distress Ink #Vintage Photo.
Maar 1 restjeskaart vandaag. Vierkantjes geponst uit de restjes van deze kaart. Alle randen met Distress Inkt #Vintage Photo gesponst.

Stamps:
-Hero Arts: CL474 Special Wishes, B4752 Decorative Bird IV (from LP032 DA Decorative Birds)
-Darkroom Door: French Script Background

zaterdag, november 20, 2010

Black & White - 41

This week's Black & White creation as a mini album. I cut a tag using Tim Holtz' Alterations "Tag & Bookplates" stamped the Star Background from Darkroom Door, and folded it into a cover. The bookplate is from the same Alterations die.

Mijn zwart-wit creatie van deze week is een mini boekje. Met de Tim Holtz Alterations stans "Tag & Bookplates" een label uitgestanst, een achtergrondstempel van Darkroom Door er op afgedrukt en een kaftje geplooid. Versierd met een uitgestanste bookplate.

The pages are glued together, no bookbinding here. I got this idea from a gift I received from Sylvie
De bladzijden zijn aan elkaar geplakt, er kwam geen boekbinden aan te pas. Gezien bij een kadootje dat ik van Sylvie ontving.

-Darkroom Door stamps: Star Background, quote from the Photography set (Darkroom Door stempels bij Art Journey hier)
-Tim Holtz Alterations "Tag & Bookplates" (bij Art Journey hier)

vrijdag, november 19, 2010

Backgrounds


A few weeks ago I made this piece, using Glimmer Mist #Raven on the background. There was so much ink left on my craft sheet, I didn't want to waste it. So I sprayed more water, and added drops of ink from refill bottles. I ended up with these papers, enough for lots of cards.
Een paar weken geleden maakte ik deze boog, met Glimmer Mist #Raven op de achtergrond. Er bleef heel veel inkt op het craft sheet achter, die ik niet wilde verknoeien. Dus spoot ik er water over, en voegde druppels inkt uit navulflesjes toe. Dit was het resultaat. Genoeg om een aantal kaarten mee te maken.

Below are the pieces I made so far, with this stash. I will add more cards as I make them. All thumbnails are clickable, they go to the original post.
Hieronder zie je wat ik er tot nu toe mee gemaakt heb. Ik blijf plaatjes toevoegen tot mijn voorraadje op is. Je kan op elke plaatje klikken om naar de originele blogpost te gaan.