vrijdag, augustus 31, 2007

Get Inspired!6 - Sneak Peek

De Creatie's newest "Get Inspired!6" kit will be available on September 8th, but I got the chance to play with the new stuff already... Here are a few sneaky peeks...
De Creatie's nieuwste "Get Inspired!6" kit is op 8 september af te halen. Maar ik had de kans om al met de nieuwe spullen iets te doen... hier kan je een glimp zien...

justjohanna cards & Scenic Route (2)

More cards of the set I made, using justjohanna stamps and Scenic Route PP. Coloring is done with Ecoline inks.
Nog enkele kaartjes die ik maakte met justjohanna stempels en Scenic Route scrappapier. Ecoline voor het inkleuren.

The Fruit Balloon and Flamingo are from justjohanna's new released stamps. Do you recognize the flower centers on the last card? Well, I didn't trash the wheels from yesterday's Orange Carriage ;)
De Fruit Balloon en Flamingo zijn van justjohanna's nieuwste stempelreeks. Herken je de bloemenharten van de laatste kaart? Tja, de wielen van de Orange Carriage van gisteren kon ik niet weggooien ;)

donderdag, augustus 30, 2007

justjohanna cards & Scenic Route (1)

I made a set of cards using some of justjohanna's new stamps: The Pedal Vendor, Adelaide Right (bird) and "sweet as can be" are new ones here. "Adore", Heart with Flower, Jolie Left (flying bird) and Daisy are from the previous catalogue.
Ik maakte een setje kaarten met enkele van justjohanna's nieuwe stempels. De ijskar, Adelaide Right (vogel) en "sweet as can be" zijn de nieuwe stempels hier. "Adore", Hart, Jolie Left (vliegende vogel) en Daisy zijn uit de vorige catalogus.
I used Scenic Route PP to stamp the images on. Orange Carriage, Saddled Ragdoll Pony, Mack Left (bird) and "Oh My" are new, Lacy Border and Debbie's Flower are from the previous catalogue.
Ik stempelde op Scenic Route scrappapier. Orange Carriage, Saddled Ragdoll Pony, Mac Left (vogel) en "Oh My" zijn nieuw. Lacy border en Debbie's Flower zijn uit de vorige catalogus.
Colored with Ecoline inks and a bit of sparkle from the Iridescent Medium.
Gekleurd met Ecoline, een beetje glitter van het Iridescent Medium.

Stamps: justjohanna

woensdag, augustus 29, 2007

Fall card - Herfstkaart

A quick card, using an old PSX collage stamp, and Hero Arts Fall Definition. QuicKutz dies.
Een eenvoudigkaartje, met een oude PSX collage stempel en de herfst definitiestempel van Hero Arts. QuicKutz stansjes.

dinsdag, augustus 28, 2007

GA Challenge :::School:::

First theme on the new Gothic Arches Challenge Blog is School, great theme to start with. This is my entry: "The dog ate my homework!" ... Every teacher believes that ;)
Eerste thema op de nieuwe Gothic Arches Challenge Blog is School, leuk om mee te starten. Dit is mijn bijdrage: "De hond heeft mijn huiswerk opgegeten!" ... Elke leerkracht gelooft dat meteen ;)

maandag, augustus 27, 2007

Christmas Ornaments

I know... it's still supposed to be summer, ... too early to be thinking about Christmas decoration. But as soon as I saw these new justjohanna stamps they made me think of Christmas decoration. Reading message boards, I know I'm not the only one who's looking for ideas already.
Ik weet het wel... 't is nog zomer... veel te vroeg om aan kerstmis te denken. Maar toen ik deze nieuwe stempels van justjohanna zag, deden ze me meteen aan kerstdecoratie denken. Op verschillende forums heb ik gemerkt dat ik niet de enige ben die al naar ideetjes op zoek is.
The Saddled Ragdoll Pony and Harvey Left are stamped and heat embossed with gold on soft yellow vellum cardstock, which I found in a local shop. Jingle bells and ribbon from my stash.
De Saddled Ragdoll Pony & Harvey Left zijn gestempeld en goud ge-embossed op zachtgeel dik vellum, dat ik in een plaatselijke winkel vond.
Belletjes en lint uit mijn voorraad.
Ornaments are by Rayher (about 2" and 2 1/2").
De "kerstballen" zijn van Rayher, ze zijn ongeveer 5cm en 6,5 cm.

Sketch Card - Happy Birthday

A 4x4 card I made for Dee's Sketch on 2Peas.
Een 10x10cm kaartje gemaakt volgens Dee's schets op 2Peas.

I will also enter it on DCM's button challenge.
Twee vliegen in 1 klap, dit kaartje is ook geschikt voor de knoopjes uitdaging van DCM.

Stamps: Inkadinkado Tin Can Mail (Oval Plate), POD (flowers & flower definition), justjohanna (happy birthday)

zaterdag, augustus 25, 2007

Strawberry Castle

This invitation is 5"x5", so the Strawberry Castle from justjohanna's new collection is really big, as you can see.
Deze uitnodiging is 12,5 x 12,5 cm. Dus dit aardbeienkasteel van justjohanna's nieuwe collectie is echt wel een grote stempel zoals je kan zien.

Colored with twinkling H2Os.
Ingekleurd met glinsterende waterverf van LuminArte.
Stamps: justjohanna: Strawberry Castle, Swirly background, Dotty Border, You're Invited (jj mix)

Congratulations!

Johanna from justjohanna rubberstamps announced the newly added Design Team members on her blog. You can read about it here.
Johanna van justjohanna stempels kondigt haar nieuwe Design Team leden aan, die bij het al bestaande team komen. Je kan het hier lezen.
Congratulations/Gefeliciteerd Andrea, Awna, Barb, Debbie, Eleanor, Kerry, Kim, Kim, Marieke & Tracy!

Sympathy Card - Rouwkaartje

Sympathy card for a neighbour...
Rouwkaartje voor iemand in onze buurt...

Pressed Hydrangea flower, stitches
Gedroogde Hydrangea, stiksels.
Stamps: Aud Design. PP: BasicGrey.

vrijdag, augustus 24, 2007

Glassine envelope

A while ago Julie sent me some of these wonderful glassine envelopes she was using on her cards. I used one of them on this card. I stamped on it with Distress ink #Peeled Paint.
Een tijdje geleden stuurde Julie mij enkele van deze doorzichtige zakjes op, glassine zoals zij ze noemt. Ze doen me denken aan het kristalpapier dat mijn ouders vroeger gebruikten in hun bloemenwinkel, maar het is toch net iets anders. Ik heb er met Distress inkt #Peeled Paint op gestempeld.Inside the envelope is a tag I made for Worldwide Stamping Weekend on 2Peas. You can take a closer look HERE.
In het zakje zit een tag die ik maakte voor het Wereldwijd stempelweekend op 2Peas. HIER kan je het beter zien.

Stamps: justjohanna

donderdag, augustus 23, 2007

justjohanna stempels in De Creatie - Nederland

justjohanna stamps will be available at De Creatie in Holland soon. Check out De Creatie's Blog to have a look or to pre-order.
justjohanna stempels zijn binnenkort te koop bij De Creatie in Nederland. Je kan al een kijkje nemen of pre-orderen, je vindt een link op De Creatie's Blog

Congratulations - Proficiat

This square card is 5 1/2 x 5 1/2.
Deze vierkante kaart is ongeveer 14 x 14 cm

CuttleBug background and felt flower are gifts from Stacy and Sylvie. Thanks!
Cuttlebug achtergrond en vilten bloem kreeg ik van Stacy en Sylvie. Dankjewel!
Stamps: Maryse Carrier.

woensdag, augustus 22, 2007

If you like Gothic Arches...

...check out this new blog: Gothic Arch Challenge starting on Sunday.
Als je van Gotische Bogen houdt, kijk dan eens naar deze nieuwe blog: Gothic Arch Challenge Hij start zondag.

Flower card - Ochre background

Stamping on ecoline background. Stamps: Hero Arts and Artemio
Gestempeld op ecoline achtergrond. Stempels van Hero Arts en Artemio.
Ecoline: Yellow Ochre #227 and Sepia #416.

dinsdag, augustus 21, 2007

Lime Tart Design Team Call

Fish


These cute fish stamps and words are new justjohanna stamps. I combined them with the seaweed, stems, heart trio and waves.
Deze leuke visjes en de tekst zijn nieuwe stempels van justjohanna. Gecombineerd met algen, stengels, hartjes en golfstempel.

Talens Van Gogh watercolors on the background, and these twinkling watercolors on the images.
Achtergrond van Talens Van Gogh aquarelverf, en deze glinsterende verf voor het inkleuren van de stempels.

maandag, augustus 20, 2007

Wishing you the tweetest day

A card I finished today, using an ATC I found while cleaning...I made it a few weeks ago. I even made step by step pictures then...
Deze kaart geraakte vandaag af, met een ATC die ik vond tijdens 't opruimen. Ik maakte zelfs stap voor stap foto's toen ik de ATC enkele weken geleden maakte.

I stamped the ragged pony, and masked it with a cut out image. Then I stamped with Versamark and applied chalk from my soft pastels with a paper towel. So far so good...
Ik stempelde en maskerde de pony. Daarna een achtergrond gestempeld met Versamark inkt, en met soft pastels gekleurd. Tot zover ging alles goed...

After stamping the sentiment with black ink, I realised that it was difficult to read. I removed the mask, tried to stamp the sentiment on cream cardstock, but I still didn't like it and put it away...
Toen ik de tekst met zwart gestempel had zag ik dat hij niet goed leesbaar was. Het maskertje verwijderd, tekst op ecru karton gestempeld, maar ik kreeg er geen zicht op, en heb de ATC weggelegd.

Today I found the ATC and added a deep red mat, soft turquoise strips and accents. I think it looks much better now.
Vandaag
vond ik de ATC, gemat op donkerrood en wat licht turquoise accentjes gebruikt. Ik vind dat er nu veel beter uit ziet.

Stamps: justjohanna

Cupcakes!

Two quick and easy cards, using justjohanna's "Cupcake Row" stamp. Words are by justjohanna too.
Twee eenvoudige snel klaar kaartjes met de "Cupcake Row" en tekststempels van justjohanna.

zondag, augustus 19, 2007

Sketch Card - Proficiat

A card following Jenni's Sketch on 2Peas.
Kaartje gemaakt volgens Jenni's schets op 2Peas.

The ATC is from my stash. I added copper embossing to match the metallic paper strips and the brads.
Ik gebruikte een ATC uit mijn voorraadje. De koperen embossing heb ik toegevoegd, zodat de ATC bij de strookjes papier en splitpennen past.

Stamps: Hero Arts (Distressed Background, Harlequin Background, Flower, Script), Maryse Carrier (Dutch sentiment) and De Creatie (Swirl)

Hello

Circle Dot Background stamp, some circles are cut out, some I colored with a white pen.
Circle Dot Background, sommige rondjes zijn uitgeknipt, andere wit ingekleurd met een gelpen.

Stamps: justjohanna.

zaterdag, augustus 18, 2007

Moving...

Johanna from justjohanna rubberstamps is moving...
Johanna van justjohanna stempels gaat verhuizen...

I thought this little birdhouse would be perfect to decorate for the occasion.
Dit nestkastje leek me perfect om te decoreren voor deze gelegenheid.
I used vibrant red to paint the wood
Het hout heb ik felrood geschilderd.
I used the Lacy Border stamp on Ecoline paper to create the roof.
Het dak is gemaakt met de Lacy Border stempel op Ecoline papier.
Bird is cut out and glued on the little stick. I stamped the flowers, the fence and words, cut around them, so they can be put upright, as you can see on the first picture. Wishing you a "tweet" new home Johanna.
De vogel is uitgeknipt en op het zitstokje geplakt. De bloemen, het hekje en tekst zijn gestempeld, en rondom uitgesneden, zodat ze rechtop kunnen staan. Je kan het op de eerste foto zien.
Stamps: justjohanna.

donderdag, augustus 16, 2007

Holland-België swap

Made for a swap: "Something typical about Belgium/Holland". I chose Bruges, one of the "lace cities" in Belgium.
Voor een "Typisch Hollands/Belgisch" swap: Ik koos voor Brugge, één van de bekende "Kant steden" in België.

The lace by Hero Arts is the only stamping here. I heat embossed it on vellum.
Alleen het kant van Hero Arts is gestempeld hier. Geëmbossed op vellum.

Gothic Arch

My first Gothic Arch, made for a challenge on a Yahoo Group.
Mijn eerste Gothic Arch, gemaakt voor een uitdaging op een Yahoo Groep.

Bleach stamping on Ecoline background. Stazon Black on transparency
Met bleek gestempeld op Ecoline achtergrond. Stazon Black op transparant.
Stamps: Art Impressions (couple), justjohanna (tree), Stampotique (Wish Definition), A Muse (Lanterns), De Creatie: Get Inspired!2 (Paisley), Heidi Swapp (Memories)