woensdag, februari 20, 2019

Make Art Cards

 Two quick & easy 1 layer cards, made with new stamps, inks and dies from Wendy Vecchi's Make Art collection.
I stamped onto textured watercolor paper.

 Twee eenvoudige kaartjes gemaakt met nieuwe stempels, inkten en stansen uit Wendy Vecchi's Make Art collectie.
Het werden 1 laags kaarten, gestempeld op ruw aquarelpapier.


Wendy Vecchi's Blendable Dye inks and Archival ink were used.
Gestempeld met de Blendable Dye inkten en Archival inkt van Wendy Vecchi.

The cards were finished off with butterflies.
Enkele vlinders op de kaartjes geplakt.

I used:
Ranger Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Inks: Sky Blue, Buttercup, Tea Rose, Thistle
Ranger Wendy Vecchi make Art Stamp, Stencil & Die sets:  Country Flowers, A Million Thanks

dinsdag, februari 19, 2019

Booklet

I love making these booklets out of a A4 sheet of thick copy paper.
All stamps, inks, dies, washi tapes and stencils are by Wendy Vecchi.
Blijft leuk om te doen, deze boekjes maken uit een vel dik printerpapier.
Alle stempels, inkten, washi tapes, stansen en stencils zijn van Wendy Vecchi.

I started by folding the paper and make a cut in the center.  Next I used Blendable Dye Inks and stencils to create the patterns.
Eerst het vel papier gevouwen, en in het midden doorgesneden om het tot een boekje te kunnen vouwen.  Een patroon gesponst met de stencils en Blendable Dye inkten.

This picture shows the cut in the center when the paper is folded in half.  By pushing the left and right 'page' towards the center it magically folds as a little book.
Op deze foto zie je hoe het papier dubbel geplooid is, en kan je de insnijding zien.  Door de linker en rechter 'pagina' naar het midden te duwen vormt het een boekje.


A quick video before all open edges were closed with washi tape.
Nog snel een videootje gemaakt eer allen open zijden dichtgeplakt werden met washi tape.

I stamped a bunch of flowers, leaves and butterflies onto book paper, and cut them out using the dies that come with the stamp sets.

Heel wat bloemen, blaadjes en vlinders gestempeld op boekpapier.  Uitgesneden met de stansen die bij de stempelsets zitten.

All pages were decorated with stamped images and washi tape.
Alle pagina's versierd met stempels en washi tape.

A tag inside for a handwritten note.
Op het label kan iets geschreven worden.
maandag, februari 18, 2019

Darkroom Door - Bottles Stamps #2

 On this card I used old and new Darkroom Door stamps together.  Darkroom Door has many flower stamps to use with the new Bottles stamp set.  Here I used the tulips from the Full Bloom Vol 1 set. 
Een mix van oude en nieuwe Darkroom Door stempels op deze kaart.  Keuze genoeg in bloemenstempels bij Darkroom Door.  Hier gebruikte ik de mooie tulpen uit de Full Bloom Vol 1 stempelset met de Bottles stempelset

 I stamped the bottle and tulip onto watercolor paper using black Archival Ink.  Two more tulips were stamped to cut out later.  I watercolored with Dina Wakley Scribble Sticks, bij picking color from the sticks with a wet brush.
De fles en tulp werden met zwarte Archival inkt op aquarelpapier afgedrukt.  Ik stempelde nog 2 tulpen om uit te knippen.  Alles ingekleurd met Dina Wakley Scribble Sticks.  Daarvoor nam ik met een nat penseel wet kleur van de sticks.

 While the piece was left to dry, I've made a bunch of masks.
Terwijl mijn kaart lag te drogen maakte ik een aantal maskertjes met de flessen.

 I covered the bottle and tulip with masks to stamp the Spanish Background with Distress Oxide Ink.  I removed the mask from the bottle.  And because I used my Misti stamping tool I was able to restamp the Spanish Tiles without reinking, to get a subtle print 'behind' the glass.
De fles en tulp bedekte ik met een maskertje om de Spanish Tiles achtergrond te stempelen met Distress Oxide inkt.  Het maskertje van de fles weer weggenomen.  Omdat ik mijn Misti gebruikt had kon ik de achtergrond nog eens stempelen zonder opnieuw te beïnkten.  Zo kreeg ik een subtiele print 'doorheen' het glas.

To finish off the card I stamped part of the Thank You Sentiment Stamps with black Archival Ink.
Het kaartje verder af gemaakt met een deel van de Thank You Sentiment stempels, afgedrukt met zwarte Archival inkt.

Darkroom Door Stamp Set:  Bottles


I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Bottles, Full Bloom Vol 1
Darkroom Door Backgroun Stamp:  Spanish Tiles
Darkroom Door Sentiment Stamps:  Thank You
Archival Inkpad:  Jet Black
Distress Oxide Inkpad:  Pumice Stone
Dina Wakley Scribble Sticks

*****

zondag, februari 17, 2019

Sunday Scraps - 456

 As usual on Sundays, I made something with scraps and left over pieces.
Zoals gewoonlijk op zondag, maakte ik iets met restjes.

Scraps!

I have a bunch of leftover pieces in these glassine pockets.  Must remember to use them :)
Ik zou er vaker aan moeten denken om de restjes te gebruiken die in zakjes gesorteerd zitten :)

I used:
Darkroom Door Texture Stamps:  Numbers, Triangles
Darkroom Door Stamp Sets:  Hearts
Darkroom Door Sentiment Stamps:  Thank You
Washi Tape:  Dina Wakley

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, februari 16, 2019

Black & White - 397

This week's item for my black & white series is a sympathy card I needed this past week.
The Shipping Tags stamp by Darkroom Door was cut out and glued onto a white card.
Een rouwkaartje dat ik deze week nodig had past in mijn zwart-wit reeks.  De label stempel van Darkroom Door afgedrukt, uitgeknipt en op een witte kaart geplakt.

I used:
Darkroom Door Frame Stamp:  Shipping Tags
Darkroom Door Stamp Set:  Poppies
Darkroom Door Texture Stamp:  Mesh
Archival Inkpad:  Jet Black
WeRMemoryKeepers Corner Chomper

vrijdag, februari 15, 2019

Darkroom Door - Bottles Stamps #1

 For Darkroom Door I made this spread in my art journal, using the new stamp set Bottles.
Voor Darkroom Door een spread in mijn art journal gemaakt met een nieuwe stempelset:  Bottles

Darkroom Door  Stamp Set:  Bottles

 Before I cut a set of new rubber stamps, I like to stamp the whole sheet a few times.  A sheet fits perfectly on a page in one of my journals. I stamped the bottles with Versamark ink and heat embossed with white embossing powder. Next I used stamps from the Grunge Marks and Wings set to stamp and heat emboss onto the bottles.
Vooraleer ik de stempels van een nieuwe set uitknip, druk ik die stempellap meestal een paar keer af in zijn geheel.  De stempelsets van Darkroom Door passen precies in één van mijn art journals.  De flessenset stempelde ik met Versamark en ze werden wit geëmbosst.  Ik gebruikte ook enkele stempels uit de Grunge Marks en Wings stempelset.

  Using an ink blending tool and Dylusions paints I colored the pages. I used a paper towel to remove the paint from the embossed parts immediately, to keep the embossing white.
Met een ink blending tool en Dylusions verf kleurde ik de pagina's.  Met een stukje keukenpapier wreef ik de verf meteen van het laagje embossing af.

 Garden Patina Archival ink was used to stamp the Grid Texture stamp and the butterflies. 
To add a lighter touch to the bottles I used a white Distress Crayon. 
Met Archival inkt Garden Patina stempelde ik de Grid Texture stempel en enkele vlinders. Het glas gaf ik een lichtere tint met een witte Distress Crayon.

Shadow around and below the bottles was done with a Distress Crayon and a grey pencil. 
Met een groene Distress Crayon en grijs potlood maakte ik schaduw rondom de flessen.

From an early Darkroom Door stamp set, Ornate Elements, I used the numbers, stamped onto white cardstock with black Archival ink, cut out and glued in place.
Cijfers uit de oudere stempelset Ornate Elements op wit kaartkarton gestempeld, uitgeknipt en bij enkele flessen geplakt.


I used:
Darkroom Door Stamp Sets: Bottles, Grunge Marks, Wings, Ornate Elements
Darkroom Door Texture Stamp: Grid 
Archival Inkpads: Garden Patina, Jet Black
Versamark Inkpad
WOW Embossing Powder Opaque Bright White
Dylusions Paints: Mushy Peas, Fresh Lime, Vibrant Turquoise
Distress Crayons: Picket Fence, Peeled Paint
Mini Ink Blending Tool
Pencil
Strathmore Visual Journal

donderdag, februari 14, 2019

A Million Thanks

 A few days ago I received a box from Ranger, filled with lovely cardmaking goodies.
Here's a card I made with some of the Wendy Vecchi supplies.
Een paar dagen geleden ontving ik een doos van Ranger, gevuld met superleuke spullen om kaartjes te maken.  Dit is alvast mijn eerste kaartje.

 I started with these stamps.  They come in a set with matching dies and a stencil.
Deze stempels kwamen eerst aan de beurt.  Ze zitten in een setje met bijpassende stansen en een stencil.

 I sponged a background with Wendy Vecchi's Blendable Dye Inks.
Een achtergrond gesponst met deze Blendable Dye Inks van Wendy Vecchi.

 I stamped the large flower with Archival Ink Watering Can.   The inkpad is a super large one.
De bloem uit de set stempelde ik met Archival Ink Watering Can.  Het stempelkussen is super groot, misschien niet zo goed te zien op de foto.

 I loosely watercolored the flower with these inks.  I pressed the inkpads onto my glass media mat and picked up the color with a damp brush.  Next I've cut the colored flowers in half.
De bloemen nonchalant ingekleurd met deze inkten.  Het stempelkussen op mijn glass media mat gedrukt en met een penseeltje de kleur opgepakt.  Daarna de bloemen doormidden gesneden.

I glued the flowers onto the inked background, and then on a top folded card.  Finished off with a saying from the same stamp set.
De bloemen langs de rand op de kaart geplakt en een tekststempel uit de set erbij gebruikt.

I used:
Ranger Products:
Wendy Vecchi Make Art Set:  A Million Thanks WVZ65951
Large Archival Inkpad:  Watering Can
Make Art Blendable Dye Ink:  Buttercup, Tea Rose, Thistle, Peat Moss
Mini Ink Blending Tools

woensdag, februari 13, 2019

Snowdrops

Snowdrops are showing up in the garden, they inspired me to do a quick & easy tag.
Colored with Dina Wakley Scribble Sticks.
De sneeuwklokjes verschijnen in de tuin.  Dus maakte ik dit snel en makkelijk label.  Ingekleurd met Dina Wakley Scribble Sticks.

I used:
Different Colors Stamps:  Sneeuwklokjes, Zomaar
Archival Inkpad:  Peat Moss

dinsdag, februari 12, 2019

Pages in my Gel Print Journal #35

Another page in my gel print journal
Weer een bladzijde in mijn gelprintjournal gestempeld.

 Inspiration came once again from my collected Yogi Tea quotes.
Inspiratie kwam weeral van mijn verzameling Yogi Tea quotes.

 Letters and numbers in the Alphabet Medley set come in 2 sizes.  Today I used the small ones.
De letters en cijfers in de Alphabet Medley set hebben 2 formaten.  Vandaag gebruikte ik de kleine lettertjes.


I used:
My Gel Print Journal
Darkroom Door Stamp Set:  Alphabet Medley
Archival Inkpad:  Jet Black


*****

maandag, februari 11, 2019

Home is ...

The Little Door photo stamp from Darkroom Door was stamped over a gel print, using Archival ink.  Words are from the Home Sweet Home stamp set.
I chose two people from Tim Holtz paper dolls, I think they are a great couple :)
De Little Door fotostempel van Darkroom Door werd met Archival inkt op een gelprint afgedrukt.  Tekststempel is uit de Home Sweet Home stempelset.
Ik koos 2 mensen uit het pakje paper dolls van Tim Holtz.  Mooi koppel vind ik :)

I used:
Darkroom Door Photo Stamp:  Little Door
Darkroom Door Stamp Set:  Home Sweet Home
Archival Inkpads:  Thistle, Jet Black
Tim Holtz idea-ology Paper Dolls

zondag, februari 10, 2019

Sunday Scraps - 455

 As usual on Sundays, I made something using scraps and leftovers.
Zoals gewoonlijk op zondag, maakte ik weer iets met restjes.

 To overstamp the left over inchies I used my Misti.  I stamped the inchies on a sheet of acetate to use it as a stamp positioner.
Om de vage inchies te overstempelen gebruikte ik mijn Misti.  Eerst op een vel acetaat afgedrukt, om de juiste plek te vinden voor de inchies.

Scraps!


I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Seaside Inchies
Darkroom Door Sentiment Stamps:  Thank You
Archival Inkpads:  Dandelion, Garden Patina
Misti Stamping Tool


Have a great Sunday!
Fijne zondag.

zaterdag, februari 09, 2019

Black & White - 396

Carved Flowers, Fine Flowers and Nature Walk stamps combined on this black & white card.  I will add a saying later.
Een combinatie van Carved Flowers, Fine Flowers en Nature Walk stempels op deze zwart-wit kaart.  Een wens stempel ik er later op.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Wings, Nature Walk, Carved Flowers, Fine Flowers Vol 1
Archival Inkpad:  Jet Black

vrijdag, februari 08, 2019

A little Bird told me ... #2

 Same stamps, same inks as on yesterday's card, but today I used different paper.

Een kaartje gemaakt met dezelfde stempels en inkten als gisteren, maar ander papier gebruikt.


I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Love Birds, Tropical Leaves
Darkroom Door Frame Stamp:  Spiral Notebook
Distress Markers
Distress Inkpad:  Stormy Sky
Archival Inkpad:  Jet Black
Stempelpapier The Stamping Cottage

*****