donderdag, februari 28, 2019

woensdag, februari 27, 2019

Alcohol Ink Backgrounds

A few days ago I was playing with alcohol inks and yupo paper.  The same inks were used on all 4 pieces, but the result was very different.
I started with the striped one, just swiping from one side to the other.
Next I made the one at the bottom left, kept pouncing until I liked the result.
I added a few drops of the red ink to do the bottom right one.  I think it looks like flowers.
For the last one, at the top right, I added blue ink.  I pressed down and lifted the ink blending tool each time, no swiping or dabbing.
Een paar dagen geleden maakte ik deze achtergronden met alcoholinkt en yupo papier.  Dezelfde kleuren gebruikt voor allevier, maar met verschillend resultaat.
Ik begon met de gestreepte achtergrond, gewoon van de ene kant naar de andere gewreven.
Daarna onderaan links, de inkblending tool willekeurig op het papier gedrukt tot ik het mooi vond.
Daarna een paar druppels met een paar extra rode druppels inkt de achtergrond rechtsonder gemaakt.  Voor de laatste, bovenaan rechts nam ik nog enkele druppels blauwe inkt.  Ik drukte de inkblendingtool telkens in rijtjes op het papier zonder te wrijven, en bekwam dit patroon.

I used:
Ranger Alcohol Inks:  Lettuce, Sunshine Yellow, Red Pepper and Stonewashed
Ranger Yupo Cardstock
Ink Blending Tool
Felt Applicator

*****
Used here:

dinsdag, februari 26, 2019

Hello Spring

 It is supposed to be Winter, but the sun is out.  It looks more like Spring.

 Waar is de tijd dat het in februari hartje winter was?  


maandag, februari 25, 2019

Thinking of You

Darkroom Door's small stencil Circles was used on the gel print.  Flower stamps are by Paper Artsy.  I heat embossed these with WOW embossing powder.  Dutch words (=t hinking of you)
De gelprint werd gemaakt met de kleine Circles stencil van Darkroom Door.  De bloemenstempels van Paper Artsy kregen een laagje witte embossing.  Kaartje afgewerkt met een tekststempel van CatsOnAppleTrees.


I used:
Darkroom Door Small Stencil:  Circles
Paper Artsy Stamp Sets:  Jofy42, ETS24
CatsOnAppleTrees Stamp:  ik denk aan je
Versamark Inkpad
WOW Embossing Powder Opaque Bright White
Archival Inkpad:  Jet Black
CreaNestLies Dies:  Double Stitch XXL 

zondag, februari 24, 2019

Sunday Scraps - 457

 As usual on Sundays, I made something using scraps and left over pieces.
Today it is a super simpel tag/bookmark.  I stamped a quote from Darkroom Door's Enjoy Life stampset, cut the top corners and glued the pieces together.
Zoals gewoonlijk op zondag maakte ik weer iets met restjes.  Vandaag werd het een heel simpel label/bladwijzer.  Een mooie tekststempel uit de Enjoy Life stempelset van Darkroom Door afgedrukt, de hoekjes bovenaan schuin afgeknipt en alles op elkaar geplakt.

Scraps!

I used:
Dakroom Door Stamp Set:  Enjoy Life
Archival Inkpad:  Jet Black

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, februari 23, 2019

Black & White - 398

 The Spanish Background stamp on this black & white tag was stamped with black Archival ink and heat embossed with clear embossing powder.  The large flower was cut with a Tim Holtz Sizzix die.  Dutch words (= a thank you saying)

De Spanish Tiles achtergrondstempel op dit zwart-wit label werd met zwarte Archival inkt afgedrukt en kreeg een laagje kleurloos embossing.  Dat lukt met Archival inkt als je snel bent.
Nog eens die grote bloemenstans van Tim Holtz gebruikt.  Tekststempel is van Elke Verschooten.

I used:
Darkroom Door Background Stamp:  Spanish Tiles
Tekststempel:  Elke Verschooten
Archival Inkpad:  Jet Black
Clear Embossing Powder
Sizzix Tim Holtz Bigz Die:  Tattered Florals
Tim Holtz Tiny Attacher

vrijdag, februari 22, 2019

Mini Cards

 Quick & easy cards mini cards, or gift labels.
Een setje eenvoudige mini kaartjes of kadolabeltjes gemaakt.

 These Wendy Vecchi Make Art washi tapes were used as finishing touches.
De kaartjes afgewerkt met deze Make Art washi tapes van Wendy Vecchi.

 Stamps and dies combined.
Een doorkijkje gemaakt met een vlinderstans.I used:
Ranger Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Inks: Sky Blue, Buttercup, Tea Rose, Thistle
Ranger Wendy Vecchi make Art Stamp, Stencil & Die sets:  Country Flowers, A Million Thanks

donderdag, februari 21, 2019

Darkroom Door - Bottles Stamps #3

 Another card I made for Darkroom Door, using the new Bottles stamp set.  This time I wanted to create ceramic vases instead of glass bottles.
Nog een kaartje dat ik voor Darkroom Door maakte met de nieuwe stempelset Bottles.  In plaats van glazen flessen maakte ik keramieken vazen met de stempels.

 I made a colorful background first, to stamp the bottles on.  I chose 3 Distress Oxide inkpads, pressed them onto my glass media mat, sprayed water and put the paper into the puddle to pick up the ink.  I repeated this a few times, drying the ink inbetween layers with my heat tool.
I used Archival Ink Thistle to stamp the vases and cut them out.  Stamps from the Foliage set were used on some of the vases.  I glued a strip of cardstock in a matching color onto the card and glued the vases in place.  A saying from the Thank You stamp set was stamped with the same Archival Ink.  And a white gelpen was used to color the berries.

Eerst maakte ik een kleurrijke achtergrond om de vazen later op te stempelen.  Ik koos 3 kleuren Distress Oxide inkt, drukte de inktkussens op mijn glasplaat, vernevelde er water overheen en legde het paper in de inkt om de kleuren te laten opnemen.  Dat herhaalde ik een paar keer, tot ik het mooi vond.  Tussendoor droogde ik het papier met mijn heat tool.  
De vazen werden met Archival inkt Thistle gestempeld en uitgeknipt.  Enkele vazen kregen een takje uit de stempelset Foliage.  Een strook bijpassend papier kleefde ik op de kaart om er daarna de vazen op te schikken.
Een tekststempel uit de Thank You set gebruikt, en de besjes wit gekleurd met een gelpen.

Darkroom Door Stamp Set:  Bottles

I used: 
Darkroom Door Stamp Sets: Bottles, Foliage, Thank You 
Distress Oxide Inkpads: Carved Pumpkin, Broken China, Seedless Preserves 
Archival Inkpad: Thistle 
White Gel Pen Signo

woensdag, februari 20, 2019

Make Art Cards

 Two quick & easy 1 layer cards, made with new stamps, inks and dies from Wendy Vecchi's Make Art collection.
I stamped onto textured watercolor paper.

 Twee eenvoudige kaartjes gemaakt met nieuwe stempels, inkten en stansen uit Wendy Vecchi's Make Art collectie.
Het werden 1 laags kaarten, gestempeld op ruw aquarelpapier.


Wendy Vecchi's Blendable Dye inks and Archival ink were used.
Gestempeld met de Blendable Dye inkten en Archival inkt van Wendy Vecchi.

The cards were finished off with butterflies.
Enkele vlinders op de kaartjes geplakt.

I used:
Ranger Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Inks: Sky Blue, Buttercup, Tea Rose, Thistle
Ranger Wendy Vecchi make Art Stamp, Stencil & Die sets:  Country Flowers, A Million Thanks

dinsdag, februari 19, 2019

Booklet

I love making these booklets out of a A4 sheet of thick copy paper.
All stamps, inks, dies, washi tapes and stencils are by Wendy Vecchi.
Blijft leuk om te doen, deze boekjes maken uit een vel dik printerpapier.
Alle stempels, inkten, washi tapes, stansen en stencils zijn van Wendy Vecchi.

I started by folding the paper and make a cut in the center.  Next I used Blendable Dye Inks and stencils to create the patterns.
Eerst het vel papier gevouwen, en in het midden doorgesneden om het tot een boekje te kunnen vouwen.  Een patroon gesponst met de stencils en Blendable Dye inkten.

This picture shows the cut in the center when the paper is folded in half.  By pushing the left and right 'page' towards the center it magically folds as a little book.
Op deze foto zie je hoe het papier dubbel geplooid is, en kan je de insnijding zien.  Door de linker en rechter 'pagina' naar het midden te duwen vormt het een boekje.


A quick video before all open edges were closed with washi tape.
Nog snel een videootje gemaakt eer allen open zijden dichtgeplakt werden met washi tape.

I stamped a bunch of flowers, leaves and butterflies onto book paper, and cut them out using the dies that come with the stamp sets.

Heel wat bloemen, blaadjes en vlinders gestempeld op boekpapier.  Uitgesneden met de stansen die bij de stempelsets zitten.

All pages were decorated with stamped images and washi tape.
Alle pagina's versierd met stempels en washi tape.

A tag inside for a handwritten note.
Op het label kan iets geschreven worden.
maandag, februari 18, 2019

Darkroom Door - Bottles Stamps #2

 On this card I used old and new Darkroom Door stamps together.  Darkroom Door has many flower stamps to use with the new Bottles stamp set.  Here I used the tulips from the Full Bloom Vol 1 set. 
Een mix van oude en nieuwe Darkroom Door stempels op deze kaart.  Keuze genoeg in bloemenstempels bij Darkroom Door.  Hier gebruikte ik de mooie tulpen uit de Full Bloom Vol 1 stempelset met de Bottles stempelset

 I stamped the bottle and tulip onto watercolor paper using black Archival Ink.  Two more tulips were stamped to cut out later.  I watercolored with Dina Wakley Scribble Sticks, bij picking color from the sticks with a wet brush.
De fles en tulp werden met zwarte Archival inkt op aquarelpapier afgedrukt.  Ik stempelde nog 2 tulpen om uit te knippen.  Alles ingekleurd met Dina Wakley Scribble Sticks.  Daarvoor nam ik met een nat penseel wet kleur van de sticks.

 While the piece was left to dry, I've made a bunch of masks.
Terwijl mijn kaart lag te drogen maakte ik een aantal maskertjes met de flessen.

 I covered the bottle and tulip with masks to stamp the Spanish Background with Distress Oxide Ink.  I removed the mask from the bottle.  And because I used my Misti stamping tool I was able to restamp the Spanish Tiles without reinking, to get a subtle print 'behind' the glass.
De fles en tulp bedekte ik met een maskertje om de Spanish Tiles achtergrond te stempelen met Distress Oxide inkt.  Het maskertje van de fles weer weggenomen.  Omdat ik mijn Misti gebruikt had kon ik de achtergrond nog eens stempelen zonder opnieuw te beïnkten.  Zo kreeg ik een subtiele print 'doorheen' het glas.

To finish off the card I stamped part of the Thank You Sentiment Stamps with black Archival Ink.
Het kaartje verder af gemaakt met een deel van de Thank You Sentiment stempels, afgedrukt met zwarte Archival inkt.

Darkroom Door Stamp Set:  Bottles


I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Bottles, Full Bloom Vol 1
Darkroom Door Backgroun Stamp:  Spanish Tiles
Darkroom Door Sentiment Stamps:  Thank You
Archival Inkpad:  Jet Black
Distress Oxide Inkpad:  Pumice Stone
Dina Wakley Scribble Sticks

*****

zondag, februari 17, 2019

Sunday Scraps - 456

 As usual on Sundays, I made something with scraps and left over pieces.
Zoals gewoonlijk op zondag, maakte ik iets met restjes.

Scraps!

I have a bunch of leftover pieces in these glassine pockets.  Must remember to use them :)
Ik zou er vaker aan moeten denken om de restjes te gebruiken die in zakjes gesorteerd zitten :)

I used:
Darkroom Door Texture Stamps:  Numbers, Triangles
Darkroom Door Stamp Sets:  Hearts
Darkroom Door Sentiment Stamps:  Thank You
Washi Tape:  Dina Wakley

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, februari 16, 2019

Black & White - 397

This week's item for my black & white series is a sympathy card I needed this past week.
The Shipping Tags stamp by Darkroom Door was cut out and glued onto a white card.
Een rouwkaartje dat ik deze week nodig had past in mijn zwart-wit reeks.  De label stempel van Darkroom Door afgedrukt, uitgeknipt en op een witte kaart geplakt.

I used:
Darkroom Door Frame Stamp:  Shipping Tags
Darkroom Door Stamp Set:  Poppies
Darkroom Door Texture Stamp:  Mesh
Archival Inkpad:  Jet Black
WeRMemoryKeepers Corner Chomper

vrijdag, februari 15, 2019

Darkroom Door - Bottles Stamps #1

 For Darkroom Door I made this spread in my art journal, using the new stamp set Bottles.
Voor Darkroom Door een spread in mijn art journal gemaakt met een nieuwe stempelset:  Bottles

Darkroom Door  Stamp Set:  Bottles

 Before I cut a set of new rubber stamps, I like to stamp the whole sheet a few times.  A sheet fits perfectly on a page in one of my journals. I stamped the bottles with Versamark ink and heat embossed with white embossing powder. Next I used stamps from the Grunge Marks and Wings set to stamp and heat emboss onto the bottles.
Vooraleer ik de stempels van een nieuwe set uitknip, druk ik die stempellap meestal een paar keer af in zijn geheel.  De stempelsets van Darkroom Door passen precies in één van mijn art journals.  De flessenset stempelde ik met Versamark en ze werden wit geëmbosst.  Ik gebruikte ook enkele stempels uit de Grunge Marks en Wings stempelset.

  Using an ink blending tool and Dylusions paints I colored the pages. I used a paper towel to remove the paint from the embossed parts immediately, to keep the embossing white.
Met een ink blending tool en Dylusions verf kleurde ik de pagina's.  Met een stukje keukenpapier wreef ik de verf meteen van het laagje embossing af.

 Garden Patina Archival ink was used to stamp the Grid Texture stamp and the butterflies. 
To add a lighter touch to the bottles I used a white Distress Crayon. 
Met Archival inkt Garden Patina stempelde ik de Grid Texture stempel en enkele vlinders. Het glas gaf ik een lichtere tint met een witte Distress Crayon.

Shadow around and below the bottles was done with a Distress Crayon and a grey pencil. 
Met een groene Distress Crayon en grijs potlood maakte ik schaduw rondom de flessen.

From an early Darkroom Door stamp set, Ornate Elements, I used the numbers, stamped onto white cardstock with black Archival ink, cut out and glued in place.
Cijfers uit de oudere stempelset Ornate Elements op wit kaartkarton gestempeld, uitgeknipt en bij enkele flessen geplakt.


I used:
Darkroom Door Stamp Sets: Bottles, Grunge Marks, Wings, Ornate Elements
Darkroom Door Texture Stamp: Grid 
Archival Inkpads: Garden Patina, Jet Black
Versamark Inkpad
WOW Embossing Powder Opaque Bright White
Dylusions Paints: Mushy Peas, Fresh Lime, Vibrant Turquoise
Distress Crayons: Picket Fence, Peeled Paint
Mini Ink Blending Tool
Pencil
Strathmore Visual Journal