maandag, augustus 31, 2020

2020 in Blogposts - August

I've been a bad blogger in August.  Heatwave, appointments, family time, ...  
Niet zoveel geblogd de voorbije maand.  Een hittegolf, veel afspraken, familie, ...

One Colour Wonder

Another card I made, inspired by Heather Telford's Colour Clues online class.
Weer een kaart gemaakt, geïnspireerd door een techniek uit Heather Telford's online lesjes Colour Clues.

Just 1 inkpad was used, to get different shades.
Maar 1 inktkussen gebruikt, om verschillende tinten te bekomen.

We used stamps with coordinating dies.  
Stempels met bijhorende stansen gebruikt.I used:
Wendy Vecchi Make Art Stamps & Dies:  A Million Thanks, Country Flowers
Wendy Wecchi Make Art Blendable Die Ink:  Thistle
Versamark Inkpad
WOW Embossing Powder:  Opaque Bright White
Crea-Nest-Lies Double Stitch XXL Die

zaterdag, augustus 29, 2020

Black & White - 474

Very busy pages in my black Dylusions Dyalog Insert Book.  
't Is een beetje druk uitgevallen :)  Een spread in mijn zwart Dyalog Insert Book.

Stencils were used with a white gel pen to draw the butterfly and circles.

Met stencils en een witte gelpen een halve vlinder en cirkels getekend.

The page at the left was covered with washi tape.  To stamp the title I used Darkroom Door's Scratched Alphabet stamps with black Archival ink.

De linker pagina helemaal vol geplakt met washi tape.  Voor de tekst gebruikte ik de Scratched Alphabet stempelset met zwarte Archival inkt.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Scratched Alphabet
Darkroom Door Large Stencil:  Butterflies
Darkroom Door Small Stencil:  Arty Circles
Archival Inkpad:  Jet Black
Washi Tape
Signo White Gel Pen
Dylusions Dyalog Insert Book Black

vrijdag, augustus 28, 2020

Bokeh Stamping

I'm taking my time, trying techniques from Heather Telford's online class Colour Clues.  This is my second attempt at bokeh stamping.  
Voor elke techniek in Heather Telford's online lessen Colour Clues probeer ik 2 varianten te maken. Na de bomen op de kaarten gisteren, koos ik vandaag voor bloemen.

These inks were used.
Met deze inkten gewerkt.

Only 1 stamp set was used.
Maar 1 stempelset gebruikt.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Full Bloom Vol 2
Distress Inkpad:  Wilted Violet
Archival Inkpad:  Rose Madder

*****

Online Class - Colour Clues 

My cards for this class so far

donderdag, augustus 27, 2020

Thank You Cards

I always love Heather Telford's watercolor cards.  They are just gorgeous.  And they are the reason I signed up for her online class Colour Clues.  With today's technique I wanted to get a bokeh effect, but I need to practice more :)
Ik ben fan van Heather Telford's aquarel kaarten, ze zijn altijd prachtig.  Daarom schreef ik in voor haar online lesjes Colour Clues.  De bedoeling van de techniek bij deze kaarten was om een bokeh effect te krijgen.  Maar ik moet nog veel oefenen :)


I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Gum Trees, Thank You
Distress Inkpad:  Bundled Sage
Archival Inkpad:  Shadow Grey
Watercolor Paper:  Fabriano

woensdag, augustus 26, 2020

Birthday Card

Another card I made, inspired by Heather Telford's Colour Clues online class.
Weer een kaart gemaakt, met inspiratie uit Heather Telford's Colour Clues online lesjes.

On yesterday's card I used my Talens Van Gogh watercolours, today I wanted to try my Altenew paints.
Gisteren gebruikte ik mijn Talens Van Gogh verfjes, voor de kaart van vandaag nam ik die van Altenew.

I used dies from Sizzix and My Favorite Things to cut the card front.  The watercolored panel was attached behind the card front.  The sentiment is a stamp by Darkroom Door.
Stansen van Sizzix en My Favorite Things gebruikt om de voorkant van de kaart uit te snijden.  Het geschilderde deel er achter gekleefd.  Een tekststempel van Darkroom Door afgedrukt.I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Happy Birthday
Archival Inkpad:  Rose Madder
Watercolors:  Altenew
Dies:  Sizzix Tim Holtz Thinlits Mixed Media #3, MFT Scallop Basic Edges 2
Paper:  Fabriano Watercolour, Canson Mix Media XL

*****
Heather Telford's online Class:  Colour Clues

dinsdag, augustus 25, 2020

So happy for You

I'm enjoying Heather Telford's online class Colour Clues.  I'm taking my time, and try to do 2 cards with each technique.
Leuke lesjes van Heather Telford's Colour Clues.  Ik neem er rustig mijn tijd voor, en probeer met elke techniek 2 kaartjes te maken.

I used my good old Van Gogh watercolors to do a watercolor panel, letting the colors blend.
Mijn ouwe Van Gogh aquarelverf nog eens uit de la gehaald om een achtergrond te maken waarbij de kleuren mooi in elkaar overlopen.

In my stash I found a butterfly die and a decorative edge die.  I also used a small flower die from a Sizzix set.
Tussen mijn spullen gezocht naar geschikte stansen.  Ik vond een oude vlinderstans en een decoratieve randstans.  Ook een klein bloemetje gebruikt uit een set van Sizzix.

The watercolor panel was placed behind the card front with cout out shapes.  I glued the flower centers back in place.  I always love this textured cardstock by Canson.  The saying is a Darkroom Door stamp.
Na het stansen van de voorkant werd het geschilderde papier er achter geplakt.  Ik kleefde de bloemhartjes weer op hun plek.  Mooi kaartkarton met reliëf gebruikt.  Het is van Canson.  Een tekststempel van Darkroom Door erbij afgedrukt.


I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Simple Sayings Vol 2
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Hydrangea
Royal Talens Van Gogh Watercolors
Dies:  Marianne Design, My Favorite Things, Sizzix Tim Holtz
Watercolor Paper:  Fabriano
Canson XL Mix Media 

*****
Colour Clues Online Class by Heather Telford

maandag, augustus 24, 2020

Hello

 This is another card I made, inspired by Heather Telford's online class Colour Clues.
Nog een kaart gemaakt, geïnspireerd door de online lesjes Colour Clues van Heather Telford.

Distress Oxides were used to sponge a background.
Met Distress Oxides maakte ik deze achtergrond.

After stamping with water I stamped the flower again, inking the center of the flower only.  The grass border was stamped with water first, and once more with Distress Oxide inks.
Eerst met water gestempeld, daarna de bloem nogmaals gestempeld, maar enkel het hart van de bloem beïnkt met Distress Oxide inkt.  Het grasrandje werd ook eerst met water gestempeld, daarna nog eens met Distress Oxide inkt.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Nature Walk, Bold Blossoms
Darkroom Door Eclectic Stamp:  Daisy
Distress Oxide Inkpads:  Worn Lipstick, Broken China, Squeezed Lemonade

*****
Heather Telford's Online Class:  Colour Clues

zondag, augustus 23, 2020

Sunday Scraps - 527

As usual on Sundays I made something using scraps and left over pieces.  Today I made this tag.
Zoals gewoonlijk op zondag, maakte ik iets met restjes.  Vandaag werd het dit label. 

I started with these stamped and gel printed pieces.
Deze restjes bij elkaar gezocht, gestempeld, gelprints,..

After I had cut the pieces to size and taped/glued them together I noticed that I needed a white flower.  Enough scraps to cut one.
Toen alles op maat gesneden aan elkaar geplakt was, zag ik dat ik een witte bloem nodig had.  Er was genoeg papier om er eentje uit te snijden.

The Darkroom Door stamps I used.
Deze stempels van Darkroom Door gebruikt.

I also created more scraps :)
Restjes vermenigvuldigden :)

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Stitched Borders
Darkroom Door Texture Stamp:  Torn Text
Darkroom Door Sentiment Stamp:  Dream Big (on the scraps)
Darkroom Door Small Stencil:  Butterflies (on the tissue paper scrap)
Archival Inkpad:  Jet Black
Sizzix Tim Holtz Thinlits: Wildflower Stems #2

Hope you have a great Sunday!
Fijne zondag gewenst!

zaterdag, augustus 22, 2020

Black & White - 473

After a week with lots of appointments and no stamping, I made a tag for my black & white series.
Na een week vol afspraken en geen stempelen, maakte ik nog eens een label voor mijn zwart-wit reeks.

 Lots of stamps and masks were used.
Heel wat stempels en maskertjes gebruikt.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Warm Wishes, Bird Life
Darkroom Door Background Stamps:  Plaid, Stone
Darkroom Door Eclectic Stamp:  Mini Mason Jar
Darkroom Door Sentiment Stamp: Dream Big
Ranger Archival Inkpad:  Jet Black

zondag, augustus 16, 2020

Hello Robin

 I love to take bird photos in the garden.  Especially if they look in the lens :)
Vogels fotograferen in de tuin blijft leuk.  Vooral als ze in de lens kijken :)

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, augustus 15, 2020

Black & White - 472

A simple, quick & easy tag for my black & white series.
Voor mijn zwart-wit reeks dit eenvoudig label gestempeld.

A favorite quote stamp, from the Art De Fleur Vol 1 stamp set, surrounded by flowers, leaves and twigs.
Een favoriete tekststempel uit de Art De Fleur Vol 1 stempelset, omringd door bloemen, blaadjes en twijgjes.

 

I used:
Archival Inkpad:  Jet Black

vrijdag, augustus 14, 2020

Rainbow & Stars

Loving Heather Telford's Colour Clues online class.  It's the third card I made, inspired by Heather's class.
Leuk om weer inspiratie op te doen in een online class.  Ik registreerde me voor de Colour Clues lesjes van Heather Telford.

On this card I used Distress Oxide inks to sponge a background.  I chose a Darkroom Door Quote stamp to go with the rainbow colors of the background and some small stamps from the Stars set.  I stamped with water onto the background.  Some words were stamped once more with the same Distress Oxide Inks onto watercolor paper, and cut out.
 
Een achtergrond gesponst met Distress Oxide inkten.  Ik koos een quotestempel van Darkroom Door die bij de regenboogkleuren van de achtergrond past, en enkele kleine stempels uit de Stars set.  Gestempeld met water.  Enkele woorden opnieuw afgedrukt met dezelfde Distress Oxide inkten, uitgesneden en op de kaart geplakt.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Stars
Darkroom Door Quote Stamp: Look for Stars
Distress Oxide Inkpads:  Faded Jeans, Fossilized Amber, Barn Door

*****
Heather Telford's Online Class:  Colour Clues

 

donderdag, augustus 13, 2020

Every Day is a new Adventure

I'm a fan of Heather Telford's watercolor cards, they always are so beautiful.  My second card,  inspired by her new online class Colour Clues.
Ik ben fan van Heather Telford's aquarelkaarten, altijd even mooi.  Mijn tweede kaart, geïnspireerd door haar nieuwe online class Colour Clues.

These Distress Inks were used to create the background.
Met deze Distress inkten maakte ik de achtergrond.

The stamps I used are from the Wild Africa Vol 1 stamp set by Darkroom Door.  I stamped with black Versafine ink and added clear embossing.
Stempels uit de Wild Africa Vol 1 set van Darkroom Door gebruikt.  Afgedrukt met zwarte Versafine inkt die meteen laagje kleurloos embossing kreeg.


I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Wild Africa Vol 1
Versafine Inkpad:  Onyx Black
Distress Inkpads:  Salty Ocean, Mustard Seed, Festive Berries
Clear Embossing Powder
Die:  Crea-Nest-Lies Double Stitch XXL

*****

woensdag, augustus 12, 2020

Colour Clues

I'm a fan of Heather Telford's watercolour cards.  They always are so pretty.  So when she announced her online class Colour Clues I signed up immediately.  Can't wait to see her tips and trics. 
Ik ben fan van Heather Telford's aquarelkaarten.  Altijd even mooi.  Toen ze haar online class Colour Clues aankondigde registreerde ik me meteen om deel te nemen.

Wendy Vecchi's Make Art Blendable Dye Inks were used to create the background.
The Carved Flowers stamps by Darkroom Door were stamped with Versafine ink and clear embossed.

Met Make Art Blendable Dye Inks van Wendy Vecchi maakte ik de achtergrond.  De Carved Flowers van Darkroom Door zijn gestempeld met zwarte Versafine inkt, ze kregen een kleurloos laagje embossing.

Darkroom Door stampsI used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Carved Flowers, Happy Birthday
Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Inks:  Buttercup, Poppy, Sky Blue
Versafine Ink:  Onyx Black
Clear Embossing Powder
Die:  Crea-Nest-Lies Double Stitch XXL

*****