vrijdag, december 31, 2010

2010 Favorites

On the last day of this year I browsed my blog, and picked a favorite post for each month. It seems like I made these yesterday. Time flies!
Each photo should be clickable, and bring you to the original blogpost.
Op de laatste dag van 2010 heb ik eens door mijn blog gebladerd, en voor elke maand een favoriet gekozen. Het lijkt alsof ik dit allemaal pas gemaakt heb. Wat vliegt de tijd!
Elke foto zou aanklikbaar moeten zijn, en je naar het originele blogbericht brengen.

January - Januari

February - Februari

March - Maart

April

May - Mei

June - Juni

July - Juli

August - Augustus

September

October - Oktober

November

December

Thank you very much for visiting, reading, following, leaving comments throughout the year!
Dank je wel voor je bezoekjes, het lezen of volgen, voor de reacties doorheen het jaar!

dinsdag, december 28, 2010

Holiday Cards In My Letter Box

Here are the holiday cards I received from blogging/stamping friends.
Thanks for spoiling me with these beauties!!!
Ik werd verwend met deze prachtige kaartjes van stempelende bloggers.
Dank je wel!!Anneke's Mail Art envelope

Sarah's Mail Art envelope


zondag, december 26, 2010

Snow, Snow, Snow

I'm skipping today's Sunday Scraps card. Sharing a few snowy pictures instead.
In plaats van een Sunday Scraps kaartje heb ik een paar sneeuwfoto's voor vandaag.

Chatting with our neighbours after a winter's walk. I added fake photoshop lights :)
Een praatje met de buren na onze winterse wandeling. Neplichtjes op de foto gezet met photoshop :)

Birdie

vrijdag, december 24, 2010

Merry Christmas

Wishing my blog visitors a very Merry Christmas!
Aan alle blogbezoekers een heel fijne kersttijd gewenst!

*******
Made with pictures taken in our garden, European Robin & snowflakes, and PSE7.
Font is Papyrus.
Gemaakt met foto's uit de tuin, roodborstje & sneeuwkristallen, en PSE7.
Lettertype is Papyrus

dinsdag, december 21, 2010

Taking a Break

Taking a short blog break. Too much to do :) Hope to be back with a card or so in a few days.
Ik neem een korte blogpauze. Teveel te doen :) Ik hoop over een paar dagen terug te zijn met een kaartje of zo.

maandag, december 20, 2010

Home Made Stamp Press

Home made stamp press, as seen here on Dymphie's DIOL blog. I wanted one to stamp on slick surfaces, such as transparencies, acetate and glossy cardstock.
Zelfgemaakte stempelpers, gemaakt volgens dit idee op Dymphie's DIOL blog. Handig om op gladde ondergrond te stempelen, zoals acetaat of glanskarton.

I used a large grid acrylic block from KARS and Cut-n-Dry foam
Een grote stempelblok met raster van KARS gebruikt en Cut-n-Dry foam.

I cut a little square from the foam for each corner and attached it with double sided tape to the block.

Een blokje foam gesneden voor elke hoek, en met dubbelzijdig tape op het blok geplakt.

The acrylic block is big enough to use with my large background stamps, such as this one by Darkroom Door.
De stempelblok is groot genoeg om mijn grote achtergrondstempels te gebruiken, zoals deze van Darkroom Door.

Acrylic Block (bij Art Journey hier)
Cut-n-Dry (bij Art Journey hier)

************
ETA: Here's a quick test on scrap paper (no time to make a card today)
Aanvulling: Een snelle test op een restje papier (geen tijd voor een kaartje vandaag)

zondag, december 19, 2010

Sunday Scraps - 98

On today's cards I used some good old stamps from Hero Arts "Real Flowers" series.
Vandaag nog eens de gouwe ouwe Hero Arts "Real Flowers" stempels uit de kast gehaald.

Scraps, Distress Inks, stitching and a Alterations Die (Scallops)
Restjes, Distress inkt, stiksels en een Alterations Die (Scallops)

zaterdag, december 18, 2010

Black & White - 45

A quick photo card.
Een fotokaartje.

One of my photos, changed to black & white and "decorated" with some digital brushes from Hero Arts.
Eén van mijn foto's, zwart-wit gemaakt en met een paar digitale brushes van Hero Arts opgesmukt.

Digital Kits from Hero Arts:
Photoshop Elements 7

vrijdag, december 17, 2010

Christmas Inchies - Darkroom Door

I found this tiny paper-mâché box in my stash, just what I needed for this Christmas Inchies project I wanted to do :)
I sponged the box with Distress Ink, and rolled it over inked background stamps from Darkroom Door. I covered the lid with watercolored paper. Punched 2 holes for the string.
Inside are Darkroom Door images and wordstrips.

Tussen mijn knutselspullen vond ik dit papier-maché doosje, perfect voor een projectje met Darkroom Door inchies dat ik wilde maken :)
De buitenkant met Distress inkt gesponst, en over een paar beïnkte achtergrondstempels van Darkroom Door gerold. Het dekseltje beplakt met gekleurd papier, en er 2 gaatjes in geponst om de draad door te halen. Het doosje is gevuld met Darkroom Door inchies en woorden.

Darkroom Door inchies???? Well, in fact they are miniature images of Darkroom Door Photochips on the backside of each packaging, as you can see on the picture below. Mim discovered these inchies, she used them on her Music Arch: click. Clever!!!!

Darkroom Door inchies????? Eigenlijk zijn het miniatuurtjes van Darkroom Door's Photochips, die op de achterkant van elke verpakking staan. Ze zijn precies 1 inch groot. Mim gebruikte ze op haar muziek-arch: klik. Slim!!!

Here's a card I made with one of Darkroom Door's Yuletide Photochips.

Een kaartje met één van Darkroom Door's Yuletide Photochips.


Darkroom Door supplies:
-Noel - Rubber Stamps (Christmas Definition on card)

**************
If you love all things mini, here's a link:
Als je ook van mini-dingetjes houdt, is hier nog een link:

donderdag, december 16, 2010

Winter Bird


A European Robin in our garden, a cute picture to use on Winter/Holiday cards.
Een roodborstje in de tuin, leuke foto om op winter- en kerstkaartjes te gebruiken.


Christmas Seal stamp from Art Journey, heat embossed on a watercolored background. Felt leaves from Kars
Christmas Seal stempel van Art Journey, met Ranger Seafoam White geëmbossed op een gekleurde achtergrond. Vilten blaadjes van Kars.


The background stamp is an oldie from Judi♥Kins, it's a really large one.
De hele grote achtergrondstempel is een oudere stempel van Judi♥Kins.

Stamps:
Judi♥Kins Z-00600351