dinsdag, december 31, 2019

2019 in Blogposts - December

Final calendar page for 2019.
Thanks for visiting my blog.  Special thanks for taking the time to leave a comment this past year.
See you in 2020!
Het laatste maandoverzicht voor 2019.
Dank je wel om mijn blog te bezoeken.  Een speciaal bedankje voor degenen die de tijd namen om een reactie achter te laten.
Tot ziens in 2020!

*****

In 2012 I started doing these calendar pages.  The links can be found in the sidebar at the right.  In case you want to take a look, I will list them below, as they are not visible on cell phones.  I use these pages to find older blogpost:
In 2012 begon ik met deze kalenderpagina's.  De links kan je in de kantlijn vinden.  Mocht je zin hebben om wat rond te neuzen, dan kan je hieronder op de links klikken, want op mobiele telefoons zie je geen kantlijn.  Ik gebruik de overzichten zelf soms om iets terug te vinden op mijn blog :
  

2020 Happiness #2

 On a Distress Oxide background I stamped the Sunshine background stamp by Darkroom Door, using Potting Soil Archival ink.
I stamped the numbers with Versamark ink, heat embossed with Speckle embossing powder.  Love how this embossing powder looks after several layers.  The numbers were cut out and glued onto the background.

Op een Distress Oxide achtergrond drukte ik de Sunshine stempel af met Potting Soil Archival inkt.  De cijfers werden gestempeld met Versamark inkt en kregen meerdere laagjes Speckle embossingpoeder.  Het effect wordt telkens mooier vind ik, na een aantal laagjes.  De cijfers uitgeknipt en op de achtergrond geplakt.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Big Numbers
Darkroom Door Background Stamp:  Sunshine
Different Colors Stamp:  Geluk & Zo
Distress Oxide Inkpads
Archival Inkpad:  Potting Soil
Versamark Inkpad
Ranger Speckle Embossing Powder:  Mint Chip
Crea-Nest-Lies Dies Double Stitch XXL

maandag, december 30, 2019

2020 Happiness ...

 Happy New Year card, made with spray inks, a star stencil by Darkroom Door, some dies and Dutch words.

Nieuwjaarswensen op deze kaart.  Gemaakt met spray inkten, een ster stencil van Darkroom Door, stansen en een Nederlandse tekststempel.

I used:
Darkroom Door Small Stencil:  Star Set
Different Colors Stamp:  Geluk & zo
Dylusions Shimmer Spray:  Vanilla Custard
Distress Spray Stain:  Twisted Citron
Crea-Nest-Lies Dies Double Stitch XXL
Avery Elle Die Count On It D-14-11

*****

zondag, december 29, 2019

Sunday Scraps - 498

As usual on Sundays I made something using scraps and left over pieces.
Zoals gewoonlijk op zondag, maakte ik weer iets met restjes.

Recently I started a new sketchbook.  I made something to hide the ugly stickers on the front cover.
Onlangs nam ik een nieuw schetsboek in gebruik.  Ik maakte iets om de lelijke stickers op de voorkant te verbergen.

Scraps!

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Artist, Calendar, Beautiful Blooms
Darkroom Door Eclectic Stamp:  Pencils
Archival Inkpad:  Jet Black
Talens Amsterdam Mat Gel Medium
Sakura Micron Pen

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, december 28, 2019

Black & White 442

One carved stamp, two patterns.  Just something simple today...
Twee verschillende patronen afgedrukt met hetzelfde kerfstempeltje.  Niet veel stempeltijd vandaag...

vrijdag, december 27, 2019

Multi Colored Stamping #2

Some more stamped patterns.  These stamps were kerfed before.  Today I used 3 colors.
Nog enkele patronen gestempeld met kerfstempeltjes die ik eerder al maakte.  Vandaag gebruikte ik 3 kleuren.

The same stamps were used to create different patterns (photo above and below)

Met dezelfde stempeltjes kon ik 2 verschillende patronen afdrukken.

First I stamped with Brilliance Copper.  Love the soft shimmer.
Eerst met Brilliance Copper gestempeld.  Die inkt glanst een beetje.

For the second layer I used two colors to create a stamp pad.
Voor de tweede laag gebruikte ik 2 kleuren op mijn zelfgemaakt stempelkussen.

I have to take my time, to avoid mistakes in inking and stamping.
Aandachtig blijven is de boodschap om geen fouten te maken bij het beïnkten en stempelen.donderdag, december 26, 2019

Multi Colored Stamping

 Testing some other refills I have in my stash, to create a colorful inkpad.  
I carved this stamp last week, used it HERE and HERE.
Ik was benieuwd welke reinkers uit mijn voorraad werken met gekerfde stempels, om een meerkleuring stempelkussen te maken.  De stempel kerfde ik eerder al, en ik gebruikte hem HIER en HIER

Today I used (very) old Colorbox Chalk Ink Refills from my stash. I was surprised with the result.
Vandaag gebruikte ik (heel) oude Colorbox Chalk Ink navullingen.  Het resultaat viel me niet tegen.

dinsdag, december 24, 2019

Last Minute X-Mas Deco

A quick last-minute table decoration.  A glass jar was filled with moss.  Twig and rosehips are from the garden.  I used a Darkroom Door stencil as a template to cut the paper star.  Before I stitched the stars together I stamped the Dots using paint.
Nog snel wat tafelversiering gemaakt.  Een glaasje gevuld met mos.  Takje en rozenbottels uit de tuin.  Een stencil van Darkroom Door gebruikt om de ster te tekenen op papier.  Vooraleer de sterren op elkaar gestikt werden stempelde ik er stippen op met verf.

I used:
Darkroom Door Background Stamp:  Dots
Darkroom Door Small Stencil:  Star Set
Paper Artsy Fresco Finish Paint:  Chalk

maandag, december 23, 2019

Two-tone Stamping

Last week I carved some 1" stamps.  Today I wanted to see how they look, when stamped in two colors.  This first one was stamped in black HERE
Vorige week kerfde ik een aantal vierkante stempeltjes, inchies.  Ik was benieuwd naar een print in 2 kleuren.  De zwarte print van deze eerste stempel kan je HIER zien.

In my stash I found a piece of Cut-n-Dry.  I used it with pigment re-inkers to create a small inkpad. (using up my stash!)
In mijn voorraad vond ik Cut-n-Dry.  Ik knipte er een stukje af om met re-inkers een stempelkussen te maken. 

This one was first stamped with red Archival ink (CLICK), love how it looks in these soft colors.

Deze stempelde ik eerder met rode Archival inkt (KLIK), leuk resultaat in deze zachte kleuren.

Little hearts.  Before I had stamped this one in green and black.
Hartjes.  Deze stempelde ik eerder al in groen en zwart.

And the last one.  See the black print HERE. Pink and yellow version were posted on my Instagram account HERE.
En de laatste.  De zwarte print zie je HIER.  Een roze en gele versie heb ik op Instagram gepost HIER.

There's a subtle difference between this print and the one below.  Same stamp, different way of inking the stamp.
Een klein verschil tussen de afdruk hierboven en hieronder.  Dezelfde stempel, op een andere manier beïnkt.

Conclusion:  it is quite confusing sometimes to rotate the stamp in the right direction.  Stamping in two colors was even more confusing.
Het blijft opletten om deze stempels correct af te drukken.  Je moet ze in de juiste richting draaien om het patroon goed af te drukken.  Stempelen in twee kleuren maakte het nog wat ingewikkelder.

I used:
Ranger Cut-n-Dry Foam
Brilliance Archival Refill:  Pearlescent Crimson
VersaMagic Archival Refill: Niagara Mist

zondag, december 22, 2019

Sunday Scraps - 497

 This is my last Sunday Scraps card for 2019.  I turned some scraps and left over pieces into a get well card.
De laatste restjeskaart voor 2019.  Het werd een beterschapskaart.

 Stamps and stencils from Wendy Vecchi's Make Art collection.
Stempels en een stencil uit Wendy Vecchi's Make Art collectie gebruikt.

Scraps!

I used:
Wendy Vecchi Make Art Stamps and Stencil:  Country Flowers
Distress Oxide Inkpad:  Seedless Preserves
Distress Ink:  Shabby Shutters
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Thistle
Word Die:  MarianneDesign

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

*****

zaterdag, december 21, 2019

Black & White - 441

 The same stamp, used in two different ways.
A pink and yellow print is on my Instagram HERE

Hetzelfde stempeltje, op 2 manieren afgedrukt.
In roze en geel gestempeld op Instagram HIER

*****

vrijdag, december 20, 2019

Rotating Repeat Interlocking Stamps

Still carving stamps for Julie Fei-Fan Balzer's CarveDecember2019 challenge on Instagram (link at the end of this blogpost)
Today I went one step further, and carved these interlocking stamps.  I remember taking Julie's stamp carving lessons after seeing her interlocking poppy prints :)
Dankzij de CarveDecember2019 challenge van Julie Fei-Fan Balzer op Instagram (link onderaan dit blogbericht) krijg ik weer zin in stempels kerven.
Na de rotating repeat stempels van de vorige dagen, ging ik nu nog een stapje verder met 2 interlocking stempeltjes.  Ik herinner me dat ik de stamp carving lessen van Julie ging volgen nadat ik haar interlocking poppy prints zag :)

I started with this quite simple stamp.
Eerst dit eenvoudig stempeltje gekerfd.

And here's the other one.  The stamps can be used on their own too.  
En dit is het tweede stempeltje.  Zoals je ziet, kunnen ze ook afzonderlijk gebruikt worden.  

Archival Inkpads

*****

donderdag, december 19, 2019

Rotating Repeat Stamp

 Instead of making cards I have been carving some stamps to participate in Carve December 2019 on Instagram.
These 1" stamps are fun to make.  This one has a little heart.  The effect of rotating and repeating the stamps can be surprising.  I used the stamp in Leaf Green, and  in black (below)

 Het moeten niet altijd kaarten zijn.  De laatste dagen kerfde ik enkele stempeltjes om mee te doen aan Carve December 2019 op Instagram.
Deze inchie stempels zijn tof om te maken.  Vandaag eentje met een hartje.  Door het draaien en herhalen van de stempels krijg je vaak een verrassend resultaat.  Het stempeltje drukte ik af in een journal, eerst met Leaf Green (eerste foto) en nog eens in zwart.


I used:
Archival Inkpads:  Leaf Green, Jet Black
Speedball Stamp Carving Supplies

woensdag, december 18, 2019

Carved Tile

After making lots of Christmas cards, I am now carving some stamps, just for fun.  There's a challenge on Instagram, hosted by Julie Fei-Fan Balzer
Na alle kerstkaarten die nu de deur uit zijn, is er tijd om enkele stempels te kerven.  Op Instagram is een uitdaging van Julie Fei-Fan Balzer.

maandag, december 16, 2019

Christmas Milk Cartons

5 Quick little gift boxes.  I used a Sizzix die and paper from Tim Holtz.  Dutch words on the vellum labels were stamped with StazOn Pigment inks.
5 Kadodoosjes gemaakt, die snel af waren.  Een Sizzix stans gebruikt en papier van Tim Holtz.  De teksten op de vellum labeltjes werden met StazOn Pigment inkt afgedrukt.

I used:
Sizzix Thinlits:  Milk Carton
Tim Holtz Idea-ologie Paper Stash:  Christmas
Vellum
Stazon Pigment Inkpads:  Piano Black, Snowflake

zondag, december 15, 2019

Sunday Scraps - 496

Each year before Christmas I want to make some of these stars, using up some scraps.

Elk jaar voor kerstmis wil ik enkele sterren maken uit restjes papier.

Previous years I used stamps, but this time I used a star stencil from Darkroom Door.  See how to score the stars in this blogpost:  CLICK
Vorige jaren stempelde ik de sterren, maar nu gebruikte ik een stencil van Darkroom Door om de sterren te tekenen.  Hoe je de sterren maakt kan je in dit blogbericht zien:  KLIK

Scraps!

I used:
Darkroom Door Small Stencil:  Star Set
Darkroom Door Texture Stamp:  Mesh
Versamark Inkpad
Gold Embossing Powder

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

*****
More 3D Stars

zaterdag, december 14, 2019

Black & White - 440

I carved a stamp today, it was years ago!  I wanted to carve at least 1 stamp for CarveDecember, hosted by Julie Fei-Fan Balzer.
Omdat ik tenminste 1 stempel wou kerven voor CarveDecember, een challenge van Julie Fei-Fan Balzer, ging ik er vandaag mee aan de slag.  Het was lang geleden. 

*****

donderdag, december 12, 2019

Abstract Triangles Birds

Been playing with Darkroom Door stamps and pencils. Harlequin Birds :)
Met Darkroom Door stempels en potloden aan de gang geweest.  Harlekijnvogeltjes :)

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Garden Birds
Darkroom Door Background Stamp:  Abstract Triangles
Archival Inkpad:  Jet Black
Caran d' Ache Pencils