maandag, september 18, 2023

Using Up My Scrapbook Paper #13

Another card I made, using some of my scrapbook paper.
Er kwam weer scrapbookpapier aan te pas bij deze kaart.

It is doodling over scrapbook paper today.
Vandaag werd het doodlen op scrapbookpapier.

A sentiment stamp from Darkroom Door.
Een tekststempel van Darkroom Door afgedrukt in de cirkel.

Added liquid pearls as a finishing touch.
Liquid Pearls maken de kaart af.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Thank You
Darkroom Door Small Stencil:  Circle Set
Archival Inkpad:  Jet Black
Wendy Vecchi Liquid Pearls:  Periwinkle, Sunflower

zondag, september 17, 2023

Sunday Scraps - 646 ; Scrapbook Paper #12

I'm trying to continue my Sunday Scraps series.  Today I used left over strips of scrapbook paper (see last picture in this blogpost)
Ik probeer de draad weer op te pakken en maakte iets met restjes.  Ik gebruikte strookjes scrapbookpapier die ik de voorbij week over had.  Je ziet ze op de laatste foto van dit blogbericht.

I taped the strips together and cut a heart shape using Hero Arts Nesting Hearts Infinity Dies.  Letters from Darkroom Door's Ransom Alphabet were stamped with Archival ink.  I glued the heart and letters on the cover of a sketchbook.
De strookjes aan elkaar gekleefd en er een hartvorm uitgesneden met de Hero Arts Nesting Hearts Infinity dies.  Letters uit de Ransom Alphabet set van Darkroom Door afgedrukt met zwarte Archival inkt.  Alles op de cover van een schetsboek gekleefd. 

Scraps!

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Ransom Alphabet
Archival Inkpad:  Jet Black
Hero Arts Nesting Hearts Infinity Dies
Sketchbook

zaterdag, september 16, 2023

Black & White - 596 ; Scrapbook Paper #11

Scrapbook paper and photo stamps from Darkroom Door on these black & white cards.
Zwart-wit kaarten, gemaakt met scrapbookpapier en fotostempels van Darkroom Door.


I used:
Darkroom Door Photo Stamps:  Football, Guitar, Motorcycle
Archival Inkpad:  Jet Black

vrijdag, september 15, 2023

Using Up My Scrapbook Paper #10

Two skater cards today.  I stamped the photo stamp and letters from Darkroom Door onto scrapbook paper using black Archival ink.

Twee skater kaarten gemaakt vandaag.  De fotostempel en de letters van Darkroom Door drukte ik af op scrapbookpapier met zwarte Archival inkt.


I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Ransom Alphabet
Darkroom Door Photo Stamp:  Skateboard
Archival Inkpad:  Jet Black

donderdag, september 14, 2023

Using Up My Scrapbook Paper #9

Some quick & easy cards for all occasions.  I stamped Darkroom Door Photo Stamps over scrapbook paper.  So, no coloring needed.
Enkele eenvoudige kaarten die voor veel gelegenheden kunnen dienen.  Fotostempels van Darkroom Door afgedrukt op scrapbookpapier.  Inkleuren was dus niet nodig.
Photo stamps Roses and Frangipani

Photo stamps Gerberas and Pansies

I used:
Darkroom Door Photo Stamps:  Roses, Frangipani, Gerberas, Pansies
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Potting Soil

woensdag, september 13, 2023

Using Up My Scrapbook Paper #8

Two tags I made, using a 6" x 6" sheet of scrapbook paper as a background.
Twee labels gemaakt uit een vel scrapbookpapier van 15 x 15 cm.

I used Darkroom Door stamps with Wendy Vecchi Archival ink Potting Soil.  Birds and leaves were colored with pencils and cut out.
Stempels van Darkroom Door afgedrukt met Wendy Vecchi Archival inkt Potting Soil.  Vogels en blaadjes ingekleurd met potloden, daarna uitgeknipt om op de labels te plakken.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Garden Birds, Fine Leaves
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Potting Soil
Derwent Procolour Pencils

dinsdag, september 12, 2023

Using Up My Scrapbook Paper #7

Made this birthday card and a bookmark using scrapbook paper from my stash and Darkroom Door stamps.
Scrapbookpapier als achtergrond gebruikt bij deze verjaardagskaart en bladwijzer.  Stempels zijn van Darkroom Door.

I stamped with Archival Ink Watering Can.  The images were colored with pencils, and cut out.
Gestempeld met Archival Inkt Watering Can.  Ingekleurd met potloden, en uitgeknipt.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Curly Cupcakes, Fine Butterflies
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Watering Can
Derwent Procolour Pencils

vrijdag, september 08, 2023

Before & After #40 - Restoring A Stuffed Bunny

Something different today.  Here's a stuffed bunny I've been restoring.  I finally had the courage to do this, after watching the Teddy Bear Ladies on BBC's Repair Shop.  Always love the amazing transformations.
Vandaag iets heel anders.  Ik repareerde een knuffelkonijn.  Eindelijk durfde ik er aan te beginnen, na talloze afleveringen van de Repair Shop op de BBC gezien te hebben.  Altijd onder de indruk van de transformaties wanneer knuffels door de Teddy Bear Ladies onder handen genomen werden.

This was a well loved bunny ♥.  He was missing an eye and an ear. .

Het konijn was er erg aan toe.  Hij miste een oog en een oor, er zaten gaten in zijn pelsje.

At this point I was not sure...
Het zag er halfweg wel twijfelachtig uit...

He got new safety eyes.
Hij kreeg nieuwe veiligheidsogen.

Choosing embroidery thread for the nose.
Borduurgaren kiezen voor het neusje.

Happy with the result.  He looks exactely the same as many years ago.
Blij met het resultaat.  Hij ziet er weer net zo uit als jaren geleden.


♥♥♥

donderdag, september 07, 2023

Sympathy Card

Monochromatic sympathy card.

Sterktekaart in grijstinten.

To stamp the flowers I used distress Oxide Iced Spruce.  Words were stamped with VersaFine Clair Nocturne.
Om de bloemen te stempelen nam ik Distress Oxide Iced Spruce.  De tekst deed ik met VersaFine Clair Nocturne.

I used:
Artemio Stamp:  ARTA112
Inkadinkado Stamps:  Sprigs & Blooms Boxed Set 93551
Hero Arts Stamp:  F2897 A Real Wild Poppy from  LL874 Real High Country Wildflowers Set
Different Colors Stamp:  Sterkte
Distress Oxide Inkpad:  Iced Spruce
VersFine Clair Inkpad:  Nocturne
Canson Paper: XL Mix Media 

woensdag, september 06, 2023

Using Up My Scrapbook Paper #6

Today I used the last piece of a 12" x 12" scrapbook paper to create a quick & easy card.  See all cards I made with this sheet at the end of this blogpost.
Vandaag het laatste stuk van een vel scrapbookpapier gebruikt om een snel en makkelijk kaartje te maken.  Onderaan dit blogbericht kan je alle kaarten uit dit vel papier zien.

Darkroom Door stamps I used.  The Plaid background stamp is a favorite.  I use this stamp often.
Deze Darkroom Door stempels gebruikt.  De Plaid achtergrondstempel is een favoriet, die ik heel vaak gebruik.

Stamped and sponged with Wendy Vecchi Archival inks.
Gestempeld en gesponst met Archival inkten van Wendy Vecchi.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets: Spread Your Wings, Carved Leaves Vol 1
Darkroom Door Background Stamp:  Plaid
Wendy Vecchi Archival Inkpads:  Potting Soil, Red Geranium

*****
These cards were made out of a 12" x 12" sheet of scrapbook paper.
Links to the blogpost of each card below the photo.
Deze kaarten maakte ik uit een vel scrapbookpapier van 30,5 x 30,5 cm.
Onder de foto vind je een link naar het blogbericht voor elke kaart.


dinsdag, september 05, 2023

Using Up My Scrapbook Paper #5

Still using that same 12" x 12" scrapbook paper to make some quick and easy cards.
Nog altijd aan de slag met hetzelfde vel scrapbookpapier om eenvoudige kaarten te maken.

The flowers on this card were made earlier (click).  I used the Thank You sentiment stamps from Darkroom Door.  As on the previous cards I used these Archival inks to stamp with, and to ink the edges.
De bloemen op deze kaart maakte ik eerder al (klik).  Ik drukte de Thank You sentiment stempels van Darkroom Door erbij af.  Net zoals bij de vorige kaarten uit dit scrapbookvel gebruikte ik Archival inkten om te stempelen en de randen de sponzen.

I used:
Darkroom Door Sentiment Stamps:  Thank You
Darkroom Door Eclectic Stamp:  Scribble Daisy
Archival Inkpads:  Potting Soil, Red Geranium

maandag, september 04, 2023

Using Up My Scrapbook Paper #4

Still using a sheet of 12" x 12" scrapbook paper to create quick & easy cards.  
Nog altijd datzelfde vel scrapbookpapier aan 't gebruiken om snel en makkelijk kaarten te maken.  

The bird on card #4 was already on the scrapbook paper.  I added a googly eye, a bit of stitching and a sentiment.

De vogel op kaart nr 4 stond al op het scrapbookpapier.  Ik gaf hem een wiebeloog, stikte een zigzaglijn en stempelde de tekst.

The edges were inked with these Archival inks.  Potting Soil ink was used to stamp the letters.
De randen beïnkt met deze Archival inkten.  Om de letters te stempelen nam ik Potting Soil inkt.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Ransom Alphabet
Archival Inkpads:  Potting Soil, Red Geranium
Googly Eye

vrijdag, september 01, 2023

Using Up My Scrapbook Paper #3

Still using that same sheet of scrapbook paper.  
Nog een kaart gemaakt uit datzelfde vel scrapbookpapier.

This was a quick & easy card, as the flowers were already there on the scrapbook paper.
Scrapbookpapier met bloemen, dus dit was een supermakkelijke en snel gemaakte kaart.

I used these Archival inks to color the edges.
Met deze Archival inkten kleurde ik de randen.

I stamped a circle sentiment, using Archival inkt.  
Enkel een tekststempel afgedrukt, en op de kaart geplakt.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Simply Circles
Wendy Vecchi Archival Inkpads: Potting Soil, Red Geranium

donderdag, augustus 31, 2023

2023 In Blogposts - August


 

Using Up My Scrapbook Paper #2

A card for all occasions.  Stamping onto scrapbook paper again.  Another piece from the sheet I used for yesterday's card (CLICK).
Een kaart voor veel gelegenheden.  Weer gestempeld op scrapbookpapier.  Uit hetzelfde vel scrapbookpapier maakte ik gisteren ook al een kaart (KLIK)

I stamped the flowers using Archival Ink Potting Soil.  Carefully watercolored the flowers, as the paper is not suitable for watercoloring.  Next I inked the edges of the background stamp to stamp around the flowers.
De bloemen afgedrukt met Archival inkt Potting Soil.  De bloemen voorzichtig ingekleurd met aquarelverf, het papier is eigenlijk niet geschikt hiervoor.  Daarna de randen van de achtergrondstempel beïnkt om rondom de bloemen te stempelen.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Fine Flowers Vol 2
Darkroom Door Background Stamp:  Moroccan Tiles
Archival Inkpad:  Potting Soil
Altenew Watercolor Paints

*****