zondag, december 31, 2006

HAPPY 2007

Happy New Year !!!

HALLO


This cute Magnolia stamp was another surprise from Aud. Thanks!! It is really wonderful! Photo corners and alpha are Quickutz dies. Punched hearts. "Hallo" is not a spelling error, it's how we say hello in Dutch :)

Deze schattige Magnolia stempel was een verrassing van Aud. Dankjewel!! Echt leuk! Fotohoekjes en alfabet zijn Quickutz stansjes, het hartje is een pons.

vrijdag, december 29, 2006

Happy Birthday Fabian

Birthday card for my nephew. I used a background stamp from Paper Artsy. Oval and arrow are Get Inspired stamps by De Creatie. "Happy" and Birthday Definition are Hero Arts.
Verjaardagskaart voor mijn neefje. Paper Artsy stempel op Ecoline achtergrond. Ovaal en pijl zijn stempels uit te Get Inspired reeks van De Creatie. "Happy" en Birthday defenitie zijn Hero Arts stempels.

donderdag, december 28, 2006

Enjoy the little things...


All stamps here are by Auddesign. Inkpad is Colorbox Fluid Chalk #Chestnut Roan. Prima Flowers and MM brads.
I used some of the background papers that I made a few days ago, as you could see in a previous post.
Ik gebruikte achtergrondpapier dat ik enkele dagen geleden maakte. Je kan het zien in een vorige post.

woensdag, december 27, 2006

Spin and splash

A few samples, after playing with my new toy: spin and splash. I have been experimenting, but there's still a lot I have to find out... (paper, ink, blending solution...) I used Adirondack alcohol inks, and I like the effect of the gold here, which is Ecoline ink. I used one of these backgrounds here on this Christmas Card.
Een paar achtergrondjes, gemaakt met mijn nieuw speeltje: spin and splash. Ik heb een paar dingen geprobeerd, maar er is heel veel wat ik nog moet uitzoeken (papiersoort, inkt, blending solution...) Hier gebruikte ik Adirondack alcohol inkt, en gouden Ecoline. Ik maakte met zo'n achtergrondje deze kerstkaart.


There was a lot of Ecoline gold on the cover of the spin and splash. I "recycled" that on my craft sheet, added more Ecoline, and made some background paper for future use.

Achteraf zat er heel wat Ecoline goud op het deksel van de spin and splash. Die heb ik "gerecycleerd" op mijn craft sheet, en met nog meer Ecoline nog wat achtergrondpapier gemaakt om later te gebruiken.


maandag, december 25, 2006

ATC - holder (last minute present)


I had to make a last minute present, so I made this ATC box. (Template) On the front I used Chatterbox PP and justjohanna stamps. The frame is hand drawn, inspired by Klaartje's cards, alpha is QK Sunshine.
Ik had nog een "snel klaar" kadootje nodig, het werd deze ATC houder. (Patroon) Op de vookant gebruikte ik Chatterbox papier en een stempel van justjohanna. Ik tekende het kader, geinspireerd door Klaartje's kaarten. Alfabet is QK Sunshine.

zondag, december 24, 2006

My Christmas Card for you

This is my Christmas Card for you, wishing you Happy Holidays. I also want to thank you for visiting my blog, and leaving all these nice comments.
Dit is mijn Kerstkaart voor jullie. Fijne Feestdagen gewenst. Ik wil jullie ook van harte danken om mijn blog zo vaak te bezoeken, en een berichtje achter te laten.

Orange and cloves - Sinaasappel en kruidnagels

I love the smell of orange and cloves, especially at Christmas. I couldn't resist making one this morning. I think it's called "pomander".
I hou echt van deze geur: sinaasappel met kruidnagels, vooral rond kerstmis. Ik kon het niet laten om er nog snel eentje te maken vanmorgen.

zaterdag, december 23, 2006

Welcome Winter stamps


I got a few questions about the "Winter Wonderland" Postal stamp, which I used on the snowmen card. It's part of this Welcome Winter set by Inkadinkado.
Ik kreeg enkele vraagjes over de "Winter Wonderland" poststempel, die ik gebruikte op de sneeuwmannen-kaart. Hij hoort bij deze Welcome Winter set van Inkadinkado.

Snowmen card

I used Nancy's Sketch from 2Peas' Stamping Board for this card. I just love that "snowman from above" stamp (thanks Aud!) Snowflakes by Inkadinkado, Sentiment by Hero Arts. PP is Basic Grey.
Voor deze kaart gebruikte ik Nancy's schets van het 2Peas stempelforum. De sneeuwman stempel vind ik echt grappig (bedankt Aud!). Sneeuwvlokken zijn van Inkadinkado, kerstwens van Hero Arts. Bedrukt papier van Basic Grey.

vrijdag, december 22, 2006

Christmas Card

This square card is 4x4 (10x10cm). Decorated Tree and Sentiment (both justjohanna stamps) have been stamped on Ecoline background. Music stamp by De Stempelwinkel. White Signo pen.
Dit vierkante kaartje is 10x10cm. Kerstboom en wens (allebei justjohanna stempels) zijn gestempeld op Ecoline achtergrond. Muziekstempel is van De Stempelwinkel. Witte Signo pen.

Christmas Card

Another Christmas Card, using a sketch from 2Peas' Stamping Board. All stamps by Art Impressions. Gold embossing, bleaching on the images. Ecoline background.
Nog een kerstkaart, gemaakt met een schets van het 2Peas stempelforum. Alle stempels zijn van Art Impressions. Goud ge-embossed en "ingekleurd" met bleekwater. Ecoline achtergrond.

donderdag, december 21, 2006

Angel

Today I received this cute Angel. Safety-pins and beads are used. The lady who made it for me is almost blind. But that doesn't keep her from cooking, baking, cleaning, sporting, taking the bus to visit her mom who lives 50 km away... Thank you Annie, for this wonderful Christmas present!
Vandaag kreeg ik dit leuke engeltje, gemaakt van veiligheidsspelden en kralen. De dame die het gemaakt heeft is praktisch blind. Maar dat weerhoudt haar er niet van om te koken, bakken, kuisen, sporten, de bus te nemen om haar moeder te bezoeken die 50 km verder woont... Dankjewel Annie, voor dit bijzonder kerstgeschenk!

dinsdag, december 19, 2006

Cards and candles...

... for Christmas

Christmas Card

One more Christmas Card. Text (company unknown) and holly (Art Impressions) are stamped on a Ecoline background. Other stamps are from the Get Inspired3-kit by De Creatie. The green frame has been stamped on acetate, using Adirondack Acrylic Paint Dabber #Lettuce. Star brad by Provocraft.
Nog een kerstkaart. Tekst (weet niet wie die stempel maakt) en hulst (Art Impressions) zijn gestempeld op een ecoline achtergrond. Overige stempels zijn van de Get Inspired3-kit van De Creatie. Het groene kader is op acetaat gestempeld met Adirondack Acrylic Paint Dabber #Lettuce. Ster splitpen van Provocraft.

maandag, december 18, 2006

Mini Cards and envelopes

Last week I received this fun "snowman from above" stamp, a present from Aud. I made a few mini cards and envelopes with this cute stamp. Background is Ecoline. Dots are by Auddesign. Dutch sentiment by Artemio.
Vorige week vond ik deze grappige stempel in de brievenbus: "bovenaanzicht van een sneeuwman", een kadootje van Aud. Ik maakte er deze mini kaartjes en envelopjes mee. Achtergrond is Ecoline. Puntjes zijn van Auddesign, Kerstwens is van Artemio.

zaterdag, december 16, 2006

Christmas Card - Watercolored Tree


Inspired by Sylvie's card... Tree (Justjohanna), Music (De stempelwinkel), Prettige Kerstdagen (Artemio). Ribbon (AVA)

Get Inspired stamps

Each "Get Inspired" scrapbook kit from De Creatie comes with a sheet of UM stamps. My hubby is getting used to cutting wood blocks already... as I prefer my stamps mounted on wood. We made a tray for each kit. Perfect size to fit my stamp tower.
In elke "Get Inspired" scrapbook kit van De Creatie zit een stempelsheet, speciaal ontworpen voor de kit. Mijn ventje is al gewoon dat hij telkens weer blokjes mag zagen... Zo gebruik ik de stempels 't liefst. We maakten een opbergbakje voor elke kit. Die passen precies in mijn stempeltoren.

donderdag, december 14, 2006

Create

Linda and I wanted to make a card with this Art Impressions Brushes stamp. We both don't use this stamp very often, and we challenged each other. I used the big "ART" stamp on the Ghost Technique. Other stamps are : Inkt Splatter (Cherry Pie), Create (De Creatie), Quote (Invoke Arts). Here's Linda's wonderful card. This was a fun litlle challenge Linda!
Linda en ik wilden een kaart maken met deze Art Impressions kwasten stempel. We gebruiken hem allebei niet vaak, en daagden elkaar uit. Ik gebruikte de grote "ART" stempel voor de ghost techniek. Overige stempels: Inktdruppels (Cherry Pie), Create (De Creatie), Quote (Invoke Arts). Hier kan je Linda's prachtige kaart zien. Leuke uitdaging Linda!

maandag, december 11, 2006

Christmas Cards

Set of Christmas Cards, made with sketches from 2Peas' Stamping Forum. I used Basic Grey paper on all four.
Set Kerstkaarten, gemaakt met schetsen van het 2Peas Stempelforum. Op alle kaarten is Basic Grey papier gebruikt.
Swirl and Dots: Auddesign. Dutch Sentiment
Frame & Swirl: De Creatie (get inspired3), Music stamp: De Stempelmakers.
Justjohanna stamps.

Another card using justjohanna rubberstamps.

Template: 12 x 12 sheet mini album

This is a template I used to make a mini album out of one 12 x 12 sheet. I cut off 6 squares, which I used to decorate the album, and to make some tags.
Dit patroon gebruikte ik voor een mini album gemaakt uit een vel papier van 30,5 x 30,5 cm. 6 vierkantjes heb ik afgeknipt, om te gebuiken voor de versiering en de labels van dit album.

zaterdag, december 09, 2006

TAGGED ! x4

I've been tagged four times this week, by Vanessa, Kristy, Klaartje, and Patrice. So I guess I can no longer ignore it *lol*. I was asked to list 6 weird things about myself, I tried to stick to "stamping"...
Ik ben deze week 4 keer ge-tagged, door de personen hierboven. Kan ik dus niet langer negeren. Ik moet 6 vreemde dingen over mezelf noemen, ik probeer bij het onderwerp "stempelen" te blijven...


1. "Normally" I am weird, but that doesn’t hurt.
2. Everybody is unmounting stamps,... but I’m mouting all my UM stamps on woodblocks.
3. Sometimes I get up at 5 in the morning to stamp (Could I be an addict?)
4. I hate shopping (clothes, shoes,...) except for paper, ink and rubber.
5. I’m a hoarder, and a box freak. I keep boxes and packaging “for future use”.
6. I was born on my aunt Mathilda’s (aunt Tilly) birthday. She is my Godmother. Mathilda is my middle name, and that’s how I came up with my “artist’s” name.

1. "Normaal" ben ik vreemd, maar ik heb er zelf geen last van
2. Terwijl momenteel iedereen zijn/haar stempels van de houtblokjes af haalt, plak ik al mijn UM stempels op hout.
3. Ik sta soms al om 5u op om te stempelen (zou het kunnen dat ik verslaafd ben?)
4. Ik heb een hekel aan winkelen (kleren, schoenen,…) uitgezonderd als het om papier, inkt of rubber gaat…
5. Ik bewaar alles, en ben een doosjes-freak.

6. Ik ben geboren op de verjaardag van mijn tante Mathilda (tant Tilly), ze is mijn meter (peettante), daar komt ook mijn “artiestennaam” vandaan.

Beatriz, Debbie, Jenny, Keri, Linda and Lisa, you are tagged, please tell us how weird you are :)


vrijdag, december 08, 2006

Mini Album

One sheet of double-sided PP was used to make this mini album. PP is WeR Memory Keepers. Click here for a template.
Mini album, gemaakt van 1 vel dubbelzijdig bedrukt papier van WeR Memory Keepers. Klik hier voor het patroon.
Scrapper's Ring: Karen Foster
Ribbon: Stampin'Up and Allmymemories
QuicKutz Photo corners
Celebrate stamp: Hero Arts

Inkpad: Colorbox Fluid Chalk #Chestnut Roan

White embossingpowder: Ranger #Seafoam White

Swirl stamp: Auddesign
Script: Hero Arts
White embossed stamp: Stampotique

Swirl stamp: justjohanna
Friends definition: Hero Arts

Discontinued PSX stamp, still one of my favorite background stamps
Moments Definition: Hero Arts
QuicKutz tag topper
Swirls: Magenta
QuicKutz Sunshine alpha


Bird: Justjohanna
Quote: Invoke Arts
QuicKutz brackets

dinsdag, december 05, 2006

Wednesday Stamper - Black & WhiteLast minute entry for Wednesday Stamper: These week's theme was black and white.
Nog snel een bijdrage voor Wednesday Stamper: Zwart/wit was het thema van de week.

Christmas Decoration

No Christmas without candles...
Geen kerstmis zonder kaarsen...This is what I used for this Christmas Decoration: A jar, Adirondack Acrylic Paint Dabber, ModPodge, tissue paper to stamp the snowflakes on (I used the bottom layer of a napkin), justjohanna stamps: Snowflake Trio and "Believe", Versafine #Onyx Black.
Wat ik nodig had voor deze kerstdecoratie: een glazen yochurtpotje, Adirondack Acrylic Paint Dabber, ModPodge, onderste laagje van een papieren servet om de sneeuwvlokjes op te stempelen, justjohanna stempels: Sneeuwvlokjes trio en "Believe", Versafine #Onyx Black.