dinsdag, december 31, 2013

2013 in Blogposts - December

 My December blogposts on a calendar page.
I will probably turn my pages into an album again, as I did in 2012
Mijn blogberichten van december op een kalenderpagina.
Waarschijnlijk maak ik er weer een album van, zoals ik in 2012 deed.

Wishing you all a Happy 2014.
Thanks a lot for your visits and comments!  I hope to see you again in the new year.

Iedereen een gelukkig 2014 gewenst.
Dank je wel voor je bezoekjes en reacties!  Ik hoop je weer te zien in het nieuwe jaar.

Carved Squares

To relax I carved some stamps again.  
Weer eens enkele stempels gekerfd, heerlijk ontspannend.

Three simple squares

Drie eenvoudige vierkantjes.

I used 5 colors of Wendy Vecchi's new Archival inks.

5 Kleuren van Wendy Vecchi's nieuwe Archival inkten gebruikt.

Another page in my stamp carving journal.
En zo is er weer een pagina gevuld in mijn boekje met gekerfde stempels.

This was my last project for this year.  I'll post a calendar page with my December 2013 projects later today.  I wonder what 2014 has in store.
Dit was mijn laatste projectje voor dit jaar.  Ik post straks nog een kalenderpagina met mijn blogberichten van december 2013.  Ben benieuwd wat 2014 in petto heeft.

Thanks a lot for the super nice comments on yesterday's post!
Dank je wel allemaal voor de superleuke reacties bij mijn bericht gisteren!

maandag, december 30, 2013

Mom's Life Story

Our Mom has (hand)written her life story, from the day she met our Dad, until the day he passed away after 52 years of marriage.  The most precious gift from a Mother to her children and grandchildren.  
We sorted out old family photos, and a few weeks ago we surprised her with the printed book, photos included.  A treasure!

Ons moeder heeft haar levensverhaal neergepend, vanaf de dag dat ze onze pa ontmoette, tot hij overleed na 52 jaar huwelijk.  Het mooiste geschenk dat een moeder aan haar kinderen en kleinkinderen kan geven.  
We hebben alle oude familiefoto's uitgezocht, en enkele weken geleden konden we haar verrassen met haar verhaal in boekvorm, geïllustreerd met foto's.  Een boek om te koesteren.
Dank je wel mams!

zondag, december 29, 2013

Sunday Scraps - 249

As usual on Sundays, a card made with leftover pieces from previous projects.
Zoals gewoonlijk op zondag, een kaart gemaakt met restjes van vorige projecten.

Gelli Print strips were used and I stamped the Crackle Background by Darkroom Door with Hero Arts Chalk Ink.
Gelli Print strookjes gebruikt.  De Crackle achtergrond van Darkroom Door is met Chalk inkt van Hero Arts gestempeld.

Scraps!

This was the last Sunday Scraps card for 2013.  I will probably continue this series in the new year.
Dit was de laatste restjeskaart voor 2013.  Maar ik zal er waarschijnlijk in 't nieuwe jaar wel mee verdergaan.

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, december 28, 2013

Black & White - 175

 Continuing my Black & White series on Saturday, with this super simple card.

 Weer eentje voor mijn zwart-wit reeks op zaterdag.  Eenvoudiger dan dit kan haast niet :)
"Denk er aan dat na elke bergop een bergaf komt"

 Stamped with Archival Ink Jet Black.
Gestempeld met zwart Archival inkt.


Darkroom Door Rubber Stamps:  Enjoy The Ride

I used:
Darkroom Door stamps:  Enjoy The Ride set
Archival Ink Jet Black
Black pen

vrijdag, december 27, 2013

Enjoy The Ride

Darkroom Door's Horse Photo Stamp, colored with Distress markers.  Words are from the Enjoy The Ride set.
De paardenstempel van Darkroom Door met Distress markers ingkleurd.  Een tekststempel uit de Enjoy The Ride set.

Darkroom Door stamps:  Enjoy The Ride
I used:  
Darkroom Door stamps:  Horse Photo Stamp, Enjoy The Ride set
Archival Ink Jet Black
Distress Markers

donderdag, december 26, 2013

Favorites in 2013

With only a few days left in 2013, I chose 1 or 2  favorite blogposts for each month.  
Makes me realise how time flies!!
Nog maar enkele dagen te gaan in 2013.  Tijd om 1 of 2 favoriete blogberichten te kiezen voor elke maand.  Je beseft meteen weer hoe snel een jaar voorbijvliegt!!

January:  The box for my Brother's 50th Birthday, inside are 50 envelopes with pictures, jokes, anecdotes,...
Januari:  De doos voor de 50ste verjaardag van mijn broer. Er zaten 50 enveloppen in met foto's, grappen, anekdotes,...


Februari:  I loved how this colorful card, made for my Golden Oldies series came out.
Februari:  Voor mijn Golden Oldies reeks maakte ik deze kleurige kaart, het resultaat beviel me wel

Also in Februari:  Darkroom Door released the Carved Flowers stamps that I designed.
Ook in februari: Darkroom Door bracht de Carved Flowers stempels uit die ik ontwierp.


March:  A Spring scene, stamped on connected tags
Maart:  Een lentetafereel, gestempeld op labels die aan elkaar vast zitten.


April:  I made this card with Stampendous beautiful Pear Label stamp
 April:  één van mijn favoriete kaarten deze maand was die met de Pear Label stempel van Stampendous


May:  Gesso, tape and colored pencils on this card
Mei:  Een kaartje met gesso, tape en kleurpotloden


June:  My first attempt at watercoloring poppies turned out much better than I expected :)
Juni:  Mijn eerste poging om klaprozen te schilderen viel veel beter mee dan verwacht :)


July:  Inspired by Anneke's Cards & Tins Series I wanted to give this a go too.
Juli:  Een kaart, gelijkend op een blik, dat wou ik ook eens proberen, geïnspireerd door Anneke's reeks Cards & Tins


August:  From Junelle Jacobsen's Wild Art Summer Class:  The Mudroom
Augustus:  The Mudroom uit Junelle Jacobsen's Wild Art Summer Class


Also in August:  Darkroom Door released two sets of Carved Birds stamps that I designed.
Ook in Augustus:  Darkroom Door bracht 2 sets Carved Birds stempels uit die ik mocht ontwerpen.


September:  Gelli Plate fun!
September:  Experimenteren met de Gelli Plate.


October:  For my Sunday Scraps series, I recycled some painty baby wipes and turned them into these tags.
Oktober:  Voor mijn reeks Sunday Scraps nam ik babydoekjes die vol verf zaten na een Gelli Plate sessie, en maakte er deze labels mee.
November:  Stamped clothes-pegs for my Black & White series.
November:  Voor mijn zwart-wit reeks bestempelde ik deze wasknijpers.


December:  A quick little Christmas gift
December:  Snel een klein kerstkadootje gemaakt

dinsdag, december 24, 2013

Merry Christmas

Wishing you all a wonderful Christmas!
Allemaal heel fijne kerstdagen gewenst!

maandag, december 23, 2013

Quick Little Gift

I wrapped a pomander in cellophane and added a little tag.
Voor een snel kadootje, een pomander in cellofaan verpakt en er een labeltje aan vastgemaakt.

zondag, december 22, 2013

Sunday Scraps - 248

 Some scraps, turned into a tag.
Met restjes dit label gemaakt.

 Scraps from this card and this one
Restjes van deze kaart en van deze.

 Snake grass was left over from this project.
Wat slangengras over van dit project.

Scraps!

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

Winter Fotojacht


De Winter Fotojacht is geopend!  
De opdrachten zijn bekendgemaakt.
Doe je mee?

zaterdag, december 21, 2013

Black & White - 174

 For this week's Black & White project I chose to make some mini envelopes and mini cards.
Size is 7cm,  6,5 cm and 5,5 cm.

 Voor mijn zwart-wit bericht maakte ik deze week mini envelopjes met een mini kaartje.
De envelopjes zijn ongeveer 7 cm, 6,5 cm en 5,5 cm

 They can also be used on labels or cards (see yesterday's card)
Ook bruikbaar op labels of kaartjes (zie mijn kaartje gisteren)

 A mini card or money inside the evelope.
Een minikaartje of bankbiljet in de envelop.  Er kan meer in zo'n envelopje dan je zou denken :)

DOWNLOAD 

As promised: a link to download the templates.
En zoals beloofd, een link om de patroontjes te downloaden.

I used:  
Archival Ink Jet Black
WeRMemoryKeepers Corner Chomper

vrijdag, december 20, 2013

Mini Envelope on a Card

 A gelli print, stamped with Art Journey's Postcard stamps..
Een gelli print, bestempeld met Art Journey's Postcard stempels.

 I added a homemade mini envelope
Een zelfgemaakt envelopje op de kaart

 This mini card is inside the tiny envelope.  IRL the ugly brown spot is a shimmery gold.
Dit minikaartje zit in het envelopje.  De lelijke bruine vlek is in het echt mooi zachtglanzend goud.

 Of course, it can be used for a money gift too.
Natuurlijk ook bruikbaar als je iemand geld wil geven.

I found a bunch of these mini envelopes templates in the templates section (haha) of my stash.  I will share them soon to download.  Keep an eye on the blog, or hit the "templates" button on my blog now and then.
In de patronenafdeling (haha) van mijn voorraad kwam ik deze patroontjes voor mini envelopjes tegen.  Ik zal ze binnenkort eens beschikbaar maken om te downloaden.  Hou de blog maar in 't oog, of klik af en toe eens op de "templates" knop bovenaan op mijn blog. 

Art Journey stamps:  Postcard
I used:
Gelli Plate
Acrylic Paint Caran 'd Ache
Art Journey stamps:  Postcard
Archival Ink Jet Black