donderdag, april 30, 2015

2015 in Blogposts - April

Cardmaking, art journaling, lettering and Spring photography..
Lentefoto's, kaartjes, schrijfsels... april vloog voorbij.

Work In Progress

I'm typing this with green fingers :)  Been playing with Dylusions, Distress Ink and Darkroom Door Texture stamps.
Typen terwijl mijn handen nog groen zijn :)  Aan de slag geweest met Dylusions, Distress Inkt en Darkroom Door Texture stempels.

woensdag, april 29, 2015

Etched Flower Card

 The background was done with an inked stamping block, and the Circles background stamp from Darkroom Door.  I stamped the Etched Flower with Archival ink.

Een achtergrond gemaakt met een beïnkte stempelblok en de Circles achtergrondstempel van Darkroom Door.  De Etched Flower is met Archival inkt afgedrukt.

I used:
Darkroom Door Background Stamp:  Circles
Darkroom Door Rubber Stamps Set:  Etched Flowers

dinsdag, april 28, 2015

Darkroom Door ATC Swap - Watercolour Stamping

 Happy mail day!  I participated in Darkroom Door's Watercolour Stamping ATC Swap.  These are the beauties I received.  Thanks ladies!  Love them.
Leuke post!  Ik deed mee met de Watercolour Stamping ATC Swap van Darkroom Door.  Deze juweeltjes kreeg ik van de andere deelnemers.  Dank je wel!

Beautiful Australian postage stamps on the envelope.
Mooie Australische postzegels op de envelop.

**********
Do you love making ATCs?  And do you own Darkroom Door stamps?  Read HERE how you can participate:  Darkroom Door ATC Swap 2015
Hou je er ook van om ATCs te maken, en heb je Darkroom Door stempels?  HIER kan je lezen hoe je aan de ruil kan meedoen:  Darkroom Door ATC Swap 2015

maandag, april 27, 2015

Darkroom Door - Pansies

 Watercolor stamping with a Darkroom Door photo stamp, Distress ink and a mini mister.

 Aquarel effect met een fotostempel van Darkroom Door, Distress inkt en water uit een spuitflesje.

Dutch words meaning "I wish you..."
Een favoriet tekststempeltje van Elke Verschooten.

Darkroom Door Photo Stamp:
Pansies
I used:
Darkroom Door Photo Stamp:  Pansies
Elke Verschooten stempel:  ik wens je...
Distress Inkpad:  Festive Berries
Archival Inkpad:  Jet Black
Tonic Paper Distresser

zondag, april 26, 2015

Sunday Scraps - 314

The flower on this square card was cut from scraps.
Uit restjes een bloem geknipt voor deze vierkante kaart.

I doodled a frame
Rondom een kader getekend.

Handwritten words
Wens in mijn eigen handschrift.

Scraps!

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, april 25, 2015

Black a White - 241

 Another card for my Black & White series.
Weer een kaart voor mijn zwart-wit reeks.

 I used a chipboard butterfly from my stash, gave it a coat of gesso.  Then I stamped two Texture stamps from Darkroom Door, using black Archival ink.  Added details with a black pen and glued the butterfly onto a stamped background.
Een chipboard vlinder uit mijn voorraad van een laagje gesso voorzien.  Daarna twee Texture stempels van Darkroom Door er op afgedrukt met Archival inkt.  Beetje bijgewerkt met een zwarte pen en op een gestempelde achtergrond geplakt.

Inside the card is white copy paper for a handwritten note.
Binnenin is wit papier geplakt om een wens neer te schrijven.

I used:
Darkroom Door Texture stamps: Checkered,  French Script
Darkroom Door Background stamp:  Mesh
Archival Inkpad Jet Black
Black pen Sakura Micron 

vrijdag, april 24, 2015

Nesting Dove

A nesting dove in our garden.  No complicated nest, just some twigs.  But I already saw at least one chick.  
Een duif op haar nest in de tuin.  Gewoon enkele takjes, je kan het nauwelijks een nest noemen.  Maar ik zag toch al minstens één jong.

donderdag, april 23, 2015

If You Never Try


 The quote stamp on this card is a new one by Darkroom Door:  Try.
I stamped the quote onto vellum, using Archival ink.  The Carved Pod was stamped earlier with Distress Paint.

 De tekststempel is een nieuwe van Darkroom Door:  Try.  Afgedrukt met Archival inkt op vellum.  Op deze kaart combineerde ik de tekst met een afdruk van de Carved Pods die ik al eerder maakte met Distress Paint.


Darkroom Door Quote Stamp:  Try
I used:
Darkroom Door Quote Stamp: Try
Darkroom Door Rubber Stamp set:  Carved Pods
Archival Inkpad: Fern Green
Distress Paint:  Broken China, Rusty Hinge,  Peeled Paint
Tiny Attacher

woensdag, april 22, 2015

Inspiration Wednesday - #8

 Together with Anneke I'm taking Donna Downey's Inspiration Wednesday 2015 classes.  Here's spread #8 finished in our journal.  
Samen met Anneke volg ik Donna Downey's Inspiration Wednesday 2015 lesjes.  Ondertussen is spread #8 al klaar in ons journal.

 Chipboard letters from my stash, glued onto the pages and covered with gesso.  Love the rough surface.
In mijn voorraad Chipboard letters gezocht om het woord "create" te vormen.  De letters in het journal geplakt en alles met een ruw laagje gesso bedekt.

 Then I used the glazing technique again, in several layers and colors.
De techniek met glaze weer gebruikt, een aantal laagjes en kleuren.

 I used a permanent marker to write the words.
Met een watervaste stift nog enkele woorden geschreven.


I used:
Chipboard letters from my stash
Talens Amsterdam Gesso
Acrylic Paint:  Golden and Talens Amsterdam
Acrylic Matt Medium:  Winsor & Newton
Baby Wipes
Black Marker:  Staedtler

You can see Anneke's version HERE
Anneke's versie kan je HIER zien.

dinsdag, april 21, 2015

Building a Nest

Time to build a nest.  It's fun to watch the birds in the garden.
Tijd om een nest te bouwen.  Leuk om de vogels in 't oog te houden in de tuin.

maandag, april 20, 2015

Inspired by Alisa Burke

A quick page in my art journal, inspired by Alisa Burke's Sketch Into Spring online class.  Not too happy about my writing with a brush.
Een eenvoudige bladzijde in mijn art journal, geïnspireerd door de online Sketch Into Spring lesjes van Alisa Burke.  Niet erg tevreden oven het schrijven met een penseel.


I used:
Talens Van Gogh watercolors
Caran d'Ache Neocolors II
Staedtler permanent pen
Flowers from the garden

zondag, april 19, 2015

Sunday Scraps - 313

 As usual on Sundays, something I made with leftover pieces.
Zoals gewoonlijk op zondag, weer iets gemaakt met stukjes uit de restjesdoos.


 I used my favorite hydrangea punch again.
Mijn favoriete hydrangea pons weer eens gebruikt.

Scraps!

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, april 18, 2015

Black & White - 240

 For this week's black & white item I grabbed a mini label, a Donna Downey stencil, some black pens and started doodling.

 Deze week een mini label voor mijn zwart-wit reeks.  Met een stencil van Donna Downey en enkele zwarte stiftjes zomaar wat gekrabbeld.

Finished off with a stamp from Darkroom Door's Simple Sayings set.
In de grootste cirkel een tekst uit Darkroom Door's Simple Sayings set gestempeld.

I used:
Mini label
Stencil: Conna Downey #922122
Darkroom Door Rubber Stamps:  Simple Sayings
Archival Inkpad Jet Black
Sakura Pigma Micron pens

vrijdag, april 17, 2015

Do More Of What Makes You Happy

 A spread in my art journal, made with  Darkroom Door stamps.
Weer een spread in mijn art journal gemaakt met stempels van Darkroom Door.

 I stamped the Carved Pods with gesso, left it to dry and painted the page with Distress Paints.
De Carved Pods met gesso afgedrukt, laten drogen, en daarna met Distress Paints geverfd.

 I stamped the quote (a new one by Darkroom Door) and the texture stamp with Archival ink.
De quote (een nieuwe stempel van Darkroom Door) en de texture stempel met Archival inkt afgedrukt.

I added white dots using a Posca pen, and made shadows using a pencil and paper stump.
Witte puntjes gezet met een Posca pen, en een potlood met doezelaar gebruikt om hier en daar schaduw aan te brengen.

I used:
Darkroom Door stamps:  Carved Pods set,  Scratches Texture Stamp, Happy Quote Stamp
Archival Inkpad:  Watering Can
Distress Paints
Gesso
Pencil, paper stump, Posca Pen

donderdag, april 16, 2015

Darkroom Door - Carved Pods

 I had a little play with the Carved Pods stamps I designed for Darkroom Door.
Beetje gespeeld met de Carved Pods stempels die ik voor Darkroom Door mocht ontwerpen.

I used these paints to stamp the pods.
Met deze verfjes gestempeld.

Darkroom Door Rubber Stamps:
Carved Pods
I used:
Darkroom Door Rubber Stamps:  Carved Pods
Distress Paint:  Broken China, Rusty Hinge, Peeled Paint

woensdag, april 15, 2015

Inspiration Wednesday 2015 - #7

Today Anneke and I are posting our version of Donna Downey's Inspiration Wednesday 2015 #7.  This spread was very simple, compared with the previous one.
Vandaag posten Anneke en ik onze versie van Donna Downey's Inspiration Wednesday 2015 #7.  Deze spread was heel eenvoudig, vergeleken met de vorige.

I used an old sheet of scrapbookpaper from my stash on the left page.  I think it is by Chatterbox.  On the right page I used packaging paper, modeling paste and a stencil.  The technique with acrylic paint, glaze and baby wipes was used again.  Love this technique.
Op de linker bladzijde gebruikte ik een oud vel scrapbookpapier uit mijn voorraad.  Ik denk dat het van Chatterbox is.  Op de rechter pagina werd gewerkt met bruin inpakpapier, een stencil en modeling paste.  De techniek met glaze, acrylverf en babydoekjes weer toegepast.  Heel leuk om te doen.

Tape hides the seam.
De naad ondergestopt met tape.


I used:
Chatterbox paper
Packaging paper
TCW stencil
Gesso Talens Amsterdam
Gel Medium Talens Amsterdam
Liquitex light modeling paste
Golden Fluid acrylic paint
Winsor & Newton acrylic matt medium
Tape

dinsdag, april 14, 2015

Darkroom Door ATC Swap - Quote Stamps

The theme for Darkroom Door's ATC Swap in April in "Quote Stamps".
Het thema voor de ATC Swap van Darkroom Door in april is "Quote Stamps".

To do the backgrounds I used Distress Paint.
Met Distress Paint gestart om de achtergrond te maken.

Then I stamped  these Texture stamps with Archival ink.
Daarna Texture stempels afgedrukt met Archival inkt.

I decided to use the Adventure Quote Stamp.  I stamped with Archival Ink onto the ATC and the vellum.
Ik gebruikte de Adventure Quote stempel met Archival inkt op de ATC en het vellum.

Photobooth images were cut out and glued onto the ATCs.
Photobooth plaatjes uitgeknipt in op de ATCs geplakt.

At the backside I used a stamp from the Journal set on an ATC size piece of white cardstock.
Voor de achterkantjes gebruikte ik een stempel uit de Journal set op wit cardstock.

Assembly line :)
Dan kon het bandwerk beginnen :)

I used:
Darkroom Door Stamps:  Adventure Quote, Damask Texture, Harlequin Texture, Journal Set
Darkroom Door Photobooth:  Friends and Lovers
Distress Paint:  Cracked Pistachio, Salty Ocean
Archival Inkpads: Potting Soil, French Ultramarine