vrijdag, november 30, 2018

2018 in Blogposts - November

Looking back on my November blogposts.
November zag er zo uit op mijn blog

Christmas Card - Pine Cone

 The kraft card already had the stamped dots, they were done with Distress Paint.
Today I added a stamped cone, washi tape and a saying.

De gestempelde stippen zaten al op deze kraft kaart, ze werden gemaakt met Distress Paint.  Vandaag stempelde ik een dennenappel, plakte washi tape en stempelde er een wens bij.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Pine Cones
Darkroom Door Texture Stamp:  Polka Dots
Distress Paint:  Broken China, Vintage Photo
Archival Inkpad:  Potting Soil
Design Tape:  Tim Holtz

donderdag, november 29, 2018

Pages in my Gel Print Journal #29

 Doodling in my gel print journal.
Krabbels in mijn gelprintjournal.

The 'before' picture.
Zo zag de pagina er uit eer ik begon.

woensdag, november 28, 2018

Christmas - Gift Bag

 This little gift bag was made from a glassine envelope, the same way as yesterday's tealights.

Een klein kadozakje, op dezelfde manier als de theelichtjes uit het bericht van gisteren gemaakt.

I used:
Darkroom Door Background Stamp:  Spanish Tiles
Darkroom Door Stamp Set:  Christmas Reindeer
Versamark Inkpad
WOW Embossing Powder

*****

dinsdag, november 27, 2018

Christmas Decoration - Tealights

 Glassine envelopes, Darkroom Door background stamps and WOW embossing powder were used to create these tealight decorations.

 Glassine enveloppen, achtergrondstempels van Darkroom Door en WOW embossingpoeder werden gebruikt voor deze decoratie met theelichtjes.

 To create these I've cut off the top and bottom of a glassine envelope.  I folded the envelope as shown on the photo, and made 4 cuts at the bottom to create flaps.
Eenvoudig te maken met een glassine envelop.  Boven- en onderaan een stukje afgesneden.  De envelop gevouwen zoals op de foto, en onderaan 4 insnijdingen gemaakt om de flapjes te vormen.

 Open the envelope, and fold the flaps to create a bottom.  I have put a square piece of cardstock inside.  You could use white sand too, to give it some weight, especially if you are using battery operated tealights.
Open de omslag en vouw de flapjes om een bodem te vormen.  In het zakje heb ik een vierkant stukje kaartkarton gelegd.  Wit zand zou ook kunnen om het wat gewicht te geven, vooral als je theelichtjes op batterij gebruikt.

 I am using real tealights, for safety I have placed them in a little (recycled) glass jar.

Ik gebruikte echte theelichtjes.  Voor de veiligheid plaatste ik ze in (gerecycleerde) glaasjes.


Darkroom Door Background Stamps

I used:
Glassine Envelopes
Darkroom Door Background Stamps:  Spanish Tiles, Inky Script, Snowflakes
Versamark Inkpad
WOW Embossing Powder

*******

maandag, november 26, 2018

Darkroom Door Texture Stamps

Nothing finished to share today.  I'm using all of these on 1 card ...  work in progress.
Niets klaar om te tonen vandaag.  Deze stempels gaan allemaal op 1 kaart terechtkomen ...  wordt vervolgd.

zondag, november 25, 2018

Sunday Scraps - 444

 As usual on Sundays, I made some cards using scraps and leftover pieces.
Zoals gewoonlijk op zondag, maakte ik iets met restjes.

 I stamped a word block stamp using Distress Oxide ink.  I heat embossed it, because I was not sure if the ink would dry on the acrylic paint.  
De woordblokstempel met Distress Oxide inkt afgedrukt.  Omdat ik niet zeker was of die zou drogen op de acrylverf kreeg die een laagje kleurloze embossing.

Scraps!

I used:
Darkroom Door Word Block Stamp:  Birthday
Distress Oxide inkpad:  Faded Jeans
Clear Embossing Powder
Balloon Punch
Twine
Tonic Paper Distresser
Echo Park Enamel Dots

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, november 24, 2018

Black & White - 386

 This week's black & white item is a page in my art journal.  I used a new stencil by Darkroom Door.

Met een nieuwe stencil van Darkroom Door een pagina in mijn artjournal gevuld in zwart-wit

I used:
Darkroom Door Stencil:  Oval Set
Artline Black Pen

vrijdag, november 23, 2018

Pages in my Gel Print Journal #28

Quick & Easy, a page in my gel print journal.
Snel & makkelijk, een pagina in mijn gelprintjournal.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Cup of Tea
Archival Inkpad:  Jet Black
Derwent Procolour Pencils
My Gel Print Journal

donderdag, november 22, 2018

Thank You

Two favorite techniques were used on this card:  masking and colored pencil on kraft.

Twee favoriete technieken gebruikt op deze kaart:  maskeren en kleuren met potloden op kraft.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Garden Birds, Fine Flowers Vol 2, String Sentiments
Darkroom Door Frame Stamp:  Spiral Notebook
Archival Inkpad:  Jet Black
Derwent Procolour Pencils

woensdag, november 21, 2018

Scraplings

 Some quick scraplings I made.
Snel een paar scraplings gemaakt.

 I found a bunch of kid's teabags in my stash.
Deze leuke theezakjes kwam ik tegen in mijn bewarium.

I punched a sun for each scrapling and added words and a butterfly from the All Occasions stamp set.
Voor elke scrapling een zon geponst, tekst en vlindertje komen uit de All Occasions stempelset.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  All Occasions
Archival Inkpad:  Jet Black
Punch

dinsdag, november 20, 2018

Darkroom Door - Spiral Notebook #3

Here's another card I made for Darkroom Door, using the new Spiral Notebook stamp. 
Nog een kaartje dat ik voor Darkroom Door maakte met de nieuwe Spiral Notebook stempel.

I wanted to stamp an 'open notebook', so I needed a stamp positioner.  I used my Misti and a piece of acetate.  I used washi tape on the edges, so I could find it on my craft table :)
Ik wou proberen om een open notaboekje te stempelen, dus had ik mijn Misti nodig en een vel acetaat.  Op de randen plakte ik washi tape, zodat ik het makkelijk kon vinden op mijn tafel :)

First I stamped the right hand page onto white cardstock.  Next I placed the acetate in my Misti and stamped the notebook onto the acetate.  So I was able to position the cardstock in the right place below the acetate to stamp the left hand page (after removing the acetate of course).  This way the binding rings line up perfectly.
Eerst de rechter pagina gestempeld op wit kaartkarton.  Daarna gebruikte ik de Misti om de stempel op acetaat af te drukken.  Zo kon ik het kaartkarton op de juiste plek onder het acetaat schuiven om de linker pagina te stempelen (nadat ik het acetaat wegnam natuurlijk).  De ringen van de binding vallen precies op elkaar.

Next I stamped the lines, the qoute and the stars.  I sponged with Distress Inks to get rainbow colors.  I glued the notebook onto a white card and added the stars.
Daarna de lijnen uit de Calendar set gestempeld.  De regenboogkleuren met Distress Inkten gesponst, het boekje op een witte kaart geplakt.  Met een citaat en sterren maakte ik de kaart verder af. 


I used:
Darkroom Door Frame Stamp: Spiral Notebook
Darkroom Door Stamp Set:  Stars, Calendar
Darkroom Door Quote Stamp:  Look for Stars
Archival Inkpads:  Jet Black, Shadow Grey
Distress Inkpads:  Candied Apple, Salty Ocean, Mustard Seed
Mini Ink Blending Tools
Misti Stamp Tool

maandag, november 19, 2018

Robin

 Even on cold days the birds like to take a bath.
Zelfs op koude dagen deinzen de vogels er niet voor terug om een bad te nemen.

Looks like our bird bath has seen better days.  Needs to be replaced soon.
Het badje is aan vervanging toe.

zondag, november 18, 2018

Sunday Scraps - 443

 As usual on Sundays, I made something using leftovers and scraps.
Zoals gewoonlijk op zondag, maakte ik weer iets met restjes.

 I've cut flowers and leaves and arranged them onto these scraplings.
Bloemen en blaadjes uitgestanst, en op deze scraplings geplakt.

 Sizzix Thinlits

Scraps!

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, november 17, 2018

Black & White - 385

 Only 1 stamp was used on this card.  A saying is still to be added, on the front or inside the card.

Maar 1 stempel gebruikt op deze kaart.  Ben nog niet zeker waar ik de tekst ga zetten, op de voorkant of binnenin de kaart.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Etched Flowers
Archival Inkpad:  Jet Black
Crea-Nest-Lies Double Stitch XXL Dies

vrijdag, november 16, 2018

Darkroom Door - Spiral Notebook #2

Another card I made for Darkroom Door, using the new Spiral Notebook stamp with a masking technique.  
Nog een kaartje dat ik voor Darkroom Door maakte met de nieuwe Spiral Notebook stempel en een maskertechniek.

First I stamped the Spiral Notebook stamp several times, starting with the one in the front, and masking each print off with a sticky note before I stamped the next one.
Eerst de Spiral Notebook stempel enkele keren afgedrukt, te beginnen met de stempel die op de voorgrond staat, en telkens de afdruk met een maskertje te bedekken vooraleer ik de volgende afdruk maakte.

I used Distress Markers to ink the flower stamps from the Nature Walk stamp set.  I placed the masks around the notebooks here, to avoid stamping outside the Spiral Notebook.  Distress Inks were used to sponge around the flowers.
De bloemenstempels uit de Nature Walk stempelset werden met Distress Markers be├»nkt.  Nu plaatste ik de post-its telkens rondom de Spiral Notebook afdruk, om niet 'buiten de lijntjes' te stempelen.  Met Distress Inkten rondom te bloemen gesponst.

Words, shadows and a Plaid background were added to finish off the 1-layer card.
Teksten, schaduwen en een Plaid achtergrond maakten deze 1-laags kaart af.


I used:
Darkroom Door Frame Stamp: Spiral Notebook 
Darkroom Door Stamp Set:  Nature Walk
Darkroom Door Texture Stamps: Grid, Plaid 
Archival Inkpads: Jet Black, Shadow Grey, Dandelion
Distress Oxide Inkpad: Broken China
Distress Inkpad: Antique Linen
Distress Markers

donderdag, november 15, 2018

Darkroom Door - Spiral Notebook #1

For Darkroom Door I made some cards using the new Spiral Notebook Frame Stamp.  I love frame stamps, they can be used in many ways.  
On this card I used a gel print as the cover of a notebook.  I added a stamped pen from the Artist stamp set, a quote, a paperclip and a few paper strips.

Voor Darkroom Door maakte ik enkele kaarten met de Spiral Notebook Frame Stempel.  Frame stempels vind ik leuk om te gebruiken, veel mogelijkheden.
Op deze kaart gebruikte ik een gelprint als de kaft van een boekje.  Een gestempelde pen uit de Artist stempelset, een citaat, paperclip en enkele strookjes papier maken de kaart af.

Frame Stamp:  Spiral Notebook


I used:
Darkroom Door Frame Stamp:  Spiral Notebook
Darkroom Door Stamp Set:  Artist
Darkroom Door Quote Stamp:  Being Creative
Darkroom Door Large Stencil:  Circles
Archival Inkpad:  Jet Black

woensdag, november 14, 2018

Pages in my Gel Print Journal #27

 This page in my gel print journal already had a crayon star.  I added a bit of white using a pencil.  Love this optimistic quote!  The stamp is by Darkroom Door.  
Op deze pagina in mijn gelprintjournal stond al een ster.  Om die iets meer te accentueren gebruikte ik een wit potlood.  De quote stempel van Darkroom Door zorgt voor een positieve noot.
  

I used:
My gel print journal
Darkroom Door Quote Stamp:  Look For Stars
Archival Inkpad:  Jet Black
Pencil:  Caran d' Ache