zondag, december 31, 2023

2023 in Blogposts - December

December was filled with handcarved stamps for Carve December.
Deze maand kwam er elke dag een gekerfd stempeltje op mijn blog.

*****

Carve December 2023 - Sparkly

Here's my last inchie for Carve December, I did it!
Het is me gelukt, elke dag een stempeltje gekerfd voor Carve December.*****
Happy to have completed the Carve December 2023 challenge, hosted by Julie Fei-Fan Balzer. 
Ik had niet verwacht dat het zou lukken om de Carve December 2023 uitdaging volledig te kunnen doen.

The carved inchies fit perfectly in an extra storage box from DarkroomDoor.
De inchies passen netjes in een extra opbergdoos van Darkroom Door.

All stamped out they look like this.
Allemaal samen afgedrukt zien ze er zo uit.

zaterdag, december 30, 2023

Carve December 2023 - Narrow

Today's prompt is 'narrow'.  I carved a hourglass, my take on the challenge.
Voor het trefwoord 'nauw' kerfde ik een zandloper.

Narrow


Here I combined the hourglass inchie with a tiny stamp.

De zandloper inchie gecombineerd met een piepklein stempeltje.

And another way to stamp a pattern.
En nog op een andere manier afgedrukt.vrijdag, december 29, 2023

Carve December 2023 - Simple

Another simple inchie.
Weer een heel simpel stempeltje gemaakt.

Simple

Love the VersaFine Clair inks.
Allerlei inkten geprobeerd deze maand, maar VersaFine Clair werkt het best bij gekerfde stempels.

Another way to stamp this simple inchie stamp.
Een andere manier om deze inchie stempel af te drukken.

Simple


dinsdag, december 26, 2023

Carve December 2023 - Soft

Soft, so I carved some little feathers.
Enkele zachte veertjes gekerfd voor dit trefwoord.

Distress Oxide Inks

Three tiny feathers on an inchie.
Een inchie met 3 kleine veertjes.


maandag, december 25, 2023

zondag, december 24, 2023

Carve December 2023 - Straight

For today's prompt at Carve December I carved these arrows.
Voor het trefwoord vandaag maakte ik een inchie met 2 pijlen.

Straight


vrijdag, december 22, 2023

Carve December 2023 - Natural

Two inchies for today's prompt.  I stamped in a straight line, and wanted to try a wavy line too, looks more natural.
Vandaag 2 inchies bij het trefwoord 'natuurlijk'.  De blaadjes eerst in een rechte lijn gestempeld, maar een gegolfd takje lijkt meer natuurlijk.

Natural


donderdag, december 21, 2023

Carve December 2023 - Detailed

Another inchie stamp I carved for Carve December.
Weer een inchie stempel klaar voor Carve December.

Stamped with Distress Oxide Abandoned Coral.
Met Distress Oxide inkt Abandoned Coral afgedrukt.

I had to look at some older stamps I carved, I forgot how to do these rotating stamps.
Ik moest eerst enkele oudere stempels bekijken om mijn geheugen op te frissen, het was te lang geleden dat ik zulke stempels kerfde die je kan draaien.  


woensdag, december 20, 2023

Carve December 2023 - Orange

This was a fun inchie to carve.  Stamped with orange ink, I rotated the inchie after each impression.
Dit was een leuk stempeltje om te kerven.  Afgedrukt met oranje inkt, en een kwartslag gedraaid na elke afdruk.

Orange