donderdag, mei 31, 2007

Wedding Card - Trouwkaart

I used this design before, but this time it's Distress Ink and heat embossing on the background. Stamps: Magenta (Script and Champagne Glasses), AudDesign, (samen) justjohanna (birds).
Een kaart zoals deze maakte ik al eerder, maar nu gebruikte ik Distress Inkt voor de achtergrond, en heat embossing. Stempels: Magenta (tekst en champagneglazen), AudDesign (samen), justjohanna (vogels).

woensdag, mei 30, 2007

Jasmine and Foxgloves

A few garden photos today, because I can't yet show the cards I made today...
Een paar tuinfoto's, omdat ik mijn kaarten van vandaag nog niet kan tonen... Jasmijn en vingerhoedskruid.

dinsdag, mei 29, 2007

Distress Ink background


Some backgrounds I made this morning. I used Distress Inks on a craft sheet, and sprayed water. I've put a few drops of Iridescent medium in the spray bottle, for a bit of shimmer. I think that's how Julie does this too :) Thanks Julie!
Een paar Distress Inkt achtergrondjes die ik vanmorgen gemaakt heb op het craft sheet. Een paar druppels Iridescent medium in de verstuiver gedaan voor wat glitter. Ik denk dat Julie het ook op deze manier doet :) Bedankt Julie!

maandag, mei 28, 2007

Congratulations - Proficiat

Today I wanted to try copper embossing on colored vellum. I used some copper wire too. All stamps are by De Creatie, except the sentiment, it's by AudDesign. I used Scotch Vellum tape.
Vandaag eens geprobeerd om koperkleurig te embossen op gekleurd vellum. Ook een beetje dun koperdraad gebruikt. Alle stempels zijn van De Creatie, behalve de tekststempel, die is van AudDesign. Vellum is vastgeplakt met Scotch Vellum tape.

justjohanna background

A few days ago I posted a justjohanna digital paper. I have now a link posted to a 300 dpi file. Check out my post HERE
Enkele dagen geleden heb ik een justjohanna achtergrond gepost. Nu heb ik een link toegevoegd naar een 300 dpi bestand. Je vindt die HIER

Thinking of you - Ik denk aan je

I used a craft sheet to make this Distress Ink background.
De achtergrond is gemaakt met Distress Inkt op een craft sheet.
Stamps: AudDesign, Hero Arts, Rachel Greig, Stampers Anonymous, Heindesign.

zondag, mei 27, 2007

ATC - GrowMaryse Carrier stamps. Background is ecoline. White embossing on vellum, white gelpen on the small flowers. "Grow" is my handwriting.

Maryse Carrier stempels. Achtergrond van ecoline. Wit en goud embossing. Bloemetjes ingekleurd met witte gelpen. "Grow" is handgeschreven.

zaterdag, mei 26, 2007

Sketch card - Inchies

On this week's 2Peas sketch, we have to use inchies. These are the only inchies I ever made. All stamps by justjohanna. Interested in sketches? Take a look here: 2Peas Stamping Board Sketches 2007
Deze week moeten we inchies gebruiken op onze 2Peas schets kaart. Dit zijn de enige inchies die ik tot nu toe maakte, dus heb ik ze maar gebruikt. Alle stempels zijn van justjohanna. Inspirerende schetsen: 2Peas Stempelforum Schetsen 2007

vrijdag, mei 25, 2007

justjohanna cards

3 cards I made with the free justjohanna background I posted yesterday. I resized it to just over 6".
3 kaartjes, gemaakt met de gratis justjohanna achtergrond die ik gisteren gepost heb, verkleind tot 16 x 16 cm.
The brown cards are 4" x 4" and I used calico on them.
De bruine kaartjes zijn 10 x 10 cm, en ik gebruikte stukjes katoen.

Background and punched flowers on the black card. All stamps on these cards are by justjohanna.
Achtergrond met geponste bloemen op de zwarte kaart. Alle stempels op deze kaartjes zijn van justjohanna.

donderdag, mei 24, 2007

justjohanna background to download

With Johanna's permission (thank you!) I created this justjohanna background for you to download. The image is 12" x 12". Click on the image to enlarge, then right-click to save to your PC. Of course you can resize it. I would love to see your creations with this paper.
Met Johanna's toestemming (dank je wel!) maakte ik deze justjohanna achtergrond. Klik op de foto om te vergroten, daarna rechtermuisknop gebruiken om de afbeelding op je harde schijf op te slaan. Ze is ongeveer 30 x 30 cm. Je kan ze natuurlijk verkleinen. Ben benieuwd hoe jullie dit papier gaan gebruiken.
Inspiration:

Poppy Card

A few days ago I could take pictures of these poppy. I love this vibrant red on cards. I used one of the AudDesign labels I made earlier. The leaf stamps is by AudDesign too.
Een paar dagen geleden kon ik wat veldbloemen fotograferen langs de weg. Deze klaproos is er ééntje van. Eerder maakte ik al deze labels. Die met de rode rand kwam hier goed van pas. De blaadjes stempels zijn ook van Auddesign.

woensdag, mei 23, 2007

No stamping today

We enjoyed the beautiful weather today...
Niet gestempeld vandaag, maar van 't mooie weer genoten...

dinsdag, mei 22, 2007

Spring Birthday Card

A picture I made today. I used it on this Birthday Card. Sentiment and Border stamp by justjohanna.
Vandaag zag ik deze bloemen langs de weg, ik had toevallig mijn fototoestel bij. Zo is een kaartje snel gemaakt. Verjaardagswens en boordstempel zijn van justjohanna.

maandag, mei 21, 2007

Small gift box

This is a small gift box I made...
Een kado-doosje gemaakt...
Stamps are by AudDesign.
Stempels zijn van Auddesign.


I colored the papier-mâché box by rubbing Colorbox Fluid Chalk inkpads on the surface.
Het papier-maché doosje heb ik ingewreven met Colorbox Fluid Chalk stempelinkt.


I used the same inks on this background, and stamped the AudDesign images.
Achtergrond voor deze AudDesign stempels is met dezelfde Colorbox inkt gemaakt.


Ribbon attached with double sided tape. I stamped a swirl on the lid and glued the cut out heart and flowers on. Now I have to make something to put inside... to be continued...
Het lint is met dubbelzijdig plakband vastgemaakt. Een krul op het deksel gestempeld en het uitgeknipte hart en bloemetjes opgeplakt. Nu moet ik nog iets maken om in het doosje te stoppen... wordt vervolgd...

zondag, mei 20, 2007

ATC - Less is More

"Less is More..." I think there is too much on this ATC *LOL*. Ecoline background. Gold embossed stamps are by de Creatie. I used bleach and over stamped with Hero Arts' Delicate Woven Fibers. Other stamps are Paper Artsy.

"Minder is meer..." Ik denk dat ik teveel gebruikt heb op deze ATC *LOL*. Ecoline achtergrond. De goud ge-emboste stempels zijn van de Creatie. Ik gebruikte bleek na het embossen, en stempelde daarna de Delicate Woven Fibers van Hero Arts. Overige stempels zijn van Paper Artsy.

zaterdag, mei 19, 2007

Tagged

Barbara tagged me to take photos of my workspace...
Barbara heeft me ge-tagged : ze wil foto's zien van mijn hobbyplek...
This is what I'm doing today: Stamping images on the fronts of the trays we made, to make it easy to find the stamp I'm looking for.
Hier ben ik vandaag mee bezig: de voorkantjes van de nieuwe opbergbakjes stempelen, om gemakkelijk te vinden wat ik zoek.

Believe it or not, but this is where I find a lot of inspiration: a tray filled with scraps, ribbon, stamped images. Maybe you'll see some of these soon on a card ...
Geloof het of niet, maar hierin vind ik veel inspiratie. Restjes gooi ik in dit bakje. Waarschijnlijk zie je ze binnenkort op een of andere kaart ...


This is how the tray looks like when it's empty. I decorated it several years ago, using paint and a napkin. I remember I could store all of my stamps in it *LOL*
Zo ziet het bakje er uit als het leeg is. Ik schilderde het een hele tijd geleden toen werken met servetten een rage was. Ik herinner me dat ik al mijn stempels hierin kon opbergen *LOL*

Consider yourself TAGGED if you want to play :)
Beschouw jezelf als GE-TAGGED als je mee wil doen :)

vrijdag, mei 18, 2007

Memory Makers

A justjohanna card I made a few days ago, is displayed today on Memory Makers Magazine Editor's Blog. The post is about heat embossing, a technique I often use. You can read the post HERE.
Een justjohanna kaart die ik een paar dagen geleden maakte, is vandaag te zien op de Memory Makers Magazine Editor's Blog. De post gaat over heat embossing, een techniek die ik dikwijls gebruik. Je kan de post HIER lezen.

Wednesdaystamper - Fleur de Lis

I had to use a brass "Fleur de Lis" embossing stencil, because that's all I had for this week's theme on Wednesday Stamper. Script is an old French love letter, turned into a stamp by Verschoten (Antwerp-Belgium).
Een embossingplaatje was het enige bruikbare dat ik vond voor het "Fleur de Lis" thema van deze week bij Wednesday Stamper. Het schrift is een oude Franse liefdesbrief, waarvan Verschoten in Antwerpen een stempel liet maken.

Sketch Card - Zomaar een kaartje

I used a sketch from 2Peas stamping board (Click) for this card. All stamps are by AudDesign. Sentiment says "Just a note" in Dutch.
Een schets op het stempelforum van 2Peas (Klik) voor deze kaart. Alle stempels zijn van AudDesign.

donderdag, mei 17, 2007

Two flower cards

Two more cards, using heat embossing on vellum. All stamps by justjohanna.
Nog 2 kaartjes, met geëmbost vellum. Stempels van justjohanna.
On this pink card I used brads to attach the vellum punched flowers, primas and vellum frame to the burgundy cardstock. Double stamping on the sentiment with Colorbox Pigment ink #Eggplant and #Chestnut. White gelpen on the QuicKutz photo corners.
De geponste vellum bloemetjes, primas en vellum lijstjes op deze roze kaart zijn met splitpennen op het bordeaux papier vastgemaakt. De wens is dubbel gestempeld, met Colorbox Pigment inkt #Eggplant en #Chestnut. Witte gelpen op de QuicKutz fotohoekjes.


Green card: I ran the stamped frame through my Xyron. Frame and "des fleurs" are 2 separate stamps. Layered flowers were attached with brads.
Groene kaart: Het gestempelde lijstje heb ik door de Xyron gehaald en opgeplakt. Lijstje en "des fleurs" zijn twee aparte stempels. Voor de laagjes bloemen zijn splitpennen gebruikt.

woensdag, mei 16, 2007

ATC - You make me smileAn ATC I made just for fun... Words are Art Journey stamps. Girls stamp by Art Impressions. Copper embossing on the edges.

Zomaar een ATC... tekststempels zijn van Art Journey, de "winkelende meisjes" stempel is van Art Impressions. Koper embossing op de randen.

dinsdag, mei 15, 2007

Zomaar een kaartje ( Just a note)

Quick and easy card, using AudDesign's new Dutch stamps.
Makkelijk, snel klaar kaartje met AudDesign's nieuwe Nederlandstalige stempels.

White embossing on vellum

One of my favorite techniques: white embossing on vellum. Embossingpowder is Ranger Seafoam White.
Een van mijn favorieten technieken: Embossing op vellum. Embossingpoeder is Seafoam White van Ranger.
All stamps are by justjohanna rubberstamps. The moon is not a stamp, I sponged Versamark Ink on the vellum, using a mask.
Alle stempels zijn van justjohanna. De maan is geen stempel, ik heb een maskertje gebruikt om Versamark ink op het vellum te sponsen.

zondag, mei 13, 2007

Het is een jongen (It's a boy)

I never do pink/blue baby cards, so here is another vibrant one... All stamps are by AudDesign.
Dont forget to visit Auddesign's blog for inspiration this weekend, and look for the BLOG CANDY post.
Omdat ik nooit roze/blauwe babykaartjes maak...opnieuw een felgekleurd kaartje. Alle stempels zijn van AudDesign.
Denk eraan om AudDesign's inspiratieblog te bezoeken dit weekend, en een berichtje achter te laten bij de BLOG CANDY post.

Carpé Diem - Blog

This past week I've been browsing this wonderful blog: Carpé Diem. It's not a stamping blog :) but I was amazed by the wonderful pictures about birds (vogels), flowers (bloemen), nature (natuur),... Language on this blog is Dutch, but who needs words when the photos speak for themselves?
With thanks to my sister Rein, for sending me this link.
Een blog die ik vaak bezocht heb deze week: Carpé Diem. Het is geen stempelblog, maar ik ben helemaal onder de indruk van de prachtige foto's van vogels, bloemen, natuur,...
Met dank aan mijn zus Rein, die me deze link stuurde.

zaterdag, mei 12, 2007

DCM Challenge - FOOD

I made this card for DCM Challenge: Food. I stamped the Birthday cake and words on Ecoline paper. Used a white pencil on parts of the cake. Cake background script is stamped with Distress Ink #Tattered Rose. Stamps: justjohanna. QuicKutz photo corners.
Kaartje gemaakt voor de uitdaging van DCM: Food. De verjaardagstaart en wens zijn op ecoline papier gestempeld. Wit potlood gebruikt op delen van de taart. Cake achtergrondtekst is gestempeld met Distress Inkt #Tattered Rose. Stempels: justjohanna. QuicKutz fotohoekjes.

Fijne dag - (Happy Day)

A card I made, using this week's sketch on 2Peas' Stamping Board. Well, I didn't follow the sketch exactely. I'll give it another go if I have time :) Stitches stamp and (Dutch) circle text stamp are new AudDesign stamps.
Een kaartje, gemaakt met de schets van deze week op het stempelforum van 2Peas. Alhoewel ze niet helemaal volgens de schets gemaakt is. Als ik tijd heb doe ik nog een nieuwe poging. Zigzag stempel en ronde tekststempel zijn nieuwe stempels van AudDesign.

More cards and projects are on her AudDesign blog for inspiration.
Nog meer kaarten en projectjes vind je op haar AudDesign Inspiratie Blog.

vrijdag, mei 11, 2007

Penholder

This penholder is a wooden box, I painted it with Marabu Decor paint. I covered it with a left-over piece of Ecoline-Salt paper to match a memo box I made earlier. All stamps used are by justjohanna rubberstamps.
Voor deze pennenhouder gebruikte ik een houten doosje, geverfd met Marabu Decor verf. Beplakt met een stukje Ecoline-zout papier, zodat het bij de memo blok past, die ik eerder al maakte. Alle stempels zijn van justjohanna.