vrijdag, juli 31, 2020

2020 in Blogposts - July


I missed several days this month.  I had lots of other things to do.
Heel wat lege vakjes deze maand.  Te druk met andere dingen.

Adding Black


Pages in my Dylusions Dyalog Insert Book.
Een spread in mijn Dylusions Dyalog Insert Book afgemaakt.

The pages looked like this when I started.  I'm using this journal to clean my stamps and stencils. 
In dit journal maak ik mijn stempels en stencils schoon, altijd makkelijk om alvast een begin te hebben.

Today I added black stamping and doodling.
Vandaag kwamen er alleen stempels, zwarte inkt en een stiftje aan te pas.

DarkroomDoor stamps

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Leaves, Warm Wishes, Grunge Marks
Archival Inkpad:  Jet Black
Artline Black Pen

On the background I see:
Darkroom Door Stamp Sets:  Warm Wishes, Leaves
Darkroom Door Eclectic Stamp:  Butterfly Note
Darkroom Door Texture Stamp:  Dots
Darkroom Door Background Stamp:  Stone
Darkroom Door Medium Stencil:  Wellbeing
Darkroom Door Large Stencil:  Dots

*****

woensdag, juli 29, 2020

Bumblebee

The Waterlogue app on my phone was used to edit a garden photo.  I wish I could paint like this :)
Een tuinfoto bewerkt met de Waterlogue app op mijn telefoon.  Ik wou dat ik zo kon schilderen :)

zaterdag, juli 25, 2020

Black & White - 470

 No stamping on this week's black & white item.  I recycled a cosmetic spray bottle and cleaned my fine tip applicator.
On the spray bottle I used a Posca pen to add the white dots.  I hope they will not rub off.  The fine tip applicator was decorated with striped tape. 

Niets gestempeld voor mijn zwart-wit reeks deze keer.  Ik recycleerde een lege deodorantverstuiver en maakte mijn fine tip lijmflesje schoon.  
Op de verstuiver zette ik witte stippen met een Posca pen.  Op het lijmflesje plakte ik gestreepte tape.  Dat ziet er weer netjes uit.

woensdag, juli 22, 2020

Spiral Notebook - Masking #3

 Love the new Speckled Egg Distress Inks.  I combined the ink here with Peeled Paint.
I used Distress Oxide ink to stamp, and Distress Ink to sponge on this card.
Post-it notes were used to mask parts of the card, so I could stamp 'inside' and 'behind' the notebook and tags.

 Mooie kleur, die nieuwe Speckled Egg.  Op deze kaart gecombineerd met Peeled Paint.  Met Distress Oxide inkten gestempeld en met Distress inkt gesponst.
Post-its gebruikt om delen van de kaart te bedekken, zo kon ik 'in' en 'achter' het notaboekje en labels stempelen.


Darkroom Door Stamps

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Warm Wishes, Number Medley, Leaves
Darkroom Door Frame Stamps:  Shipping Tags, Spiral Notebook
Darkroom Door Background Stamp:  Harlequin
Darkroom Door Texture Stamps:  Dots, Grid, Torn Text
Archival Inkpad:  Jet Black
Distress Oxide Inkpads:  Speckled Egg, Peeled Paint
Distress Inkpad:  Speckled Egg

dinsdag, juli 21, 2020

Caravan Trip - Masking #2

 On today's card I used the masking technique again, to decorate the caravan and car, and to stamp 'behind' them.
Op deze kaart gebruikte ik weer de maskertechniek, om de caravan en auto te bestempelen, en om er 'achter' te stempelen.

 I used black Archival ink to stamp the caravan and classic car.  Masks were cut to stamp the Flower Garden Texture Stamp with red Archival Distress ink.  Next I covered them to stamp the trees with black ink.  To sponge the trees I used Distress Oxide inks.  At the bottom of the card I sponged with Distress Oxide Ink Mowed Lawn, and stamped the Stone Background to add texture before I removed the masks.
De caravan en oldtimer werden met zwarte Archival inkt afgedrukt.  Ik sneed maskertjes om de rode bloemenpatroon op de caravan en auto de kunnen stempelen.  Daarna de caravan en auto helemaal bedekt om de bomen met zwarte inkt af te drukken. Met Oxide inkten werd het bladerdek gesponst.  Onderaan ook met groene inkt gesponst, en met de Stone achtergrondstempel textuur aangebracht.  Daarna mochten de maskertjes verwijderd worden.

 Couldn't help doodling a little bit.
Er moesten wat bloemetjes bij gekrabbeld worden.

Darkroom Door Stamps

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Carved Caravans, Classic Cars Vol 1, Love Birds, Trees
Darkroom Door Texture Stamp:  Flower Garden
Darkroom Door Background Stamp:  Stone
Archival Inkpad:  Jet Black
Archival Distress Inkpad:  Barn Door
Distress Oxide Inkpads:  Mowed Lawn, Peeled Paint
Distress Inkpad:  Tumbled Glass
Sakura Micron Pen

maandag, juli 20, 2020

Coffee Time - Masking #1

Black Archival inkt was used to stamp the coffee cup over a gel print (from this pile).  I've cut some masks to be able to stamp the bird and twigs onto the cup.  Colored with pencils.
Met zwarte Archival inkt de koffiekop afgedrukt op een gelprint (uit deze stapel).  Enkele maskertjes gesneden om de vogel en takjes op de koffiekop te stempelen.  Alles ingekleurd met potloden.   


I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Coffee Time, Bird Life
Darkroom Door Stencil:  Number Jumble (on the gel print)
Archival Inkpad:  Jet Black
Derwent Procolour Pencils.

zaterdag, juli 18, 2020

Black & White - 469 ; Simple Tag #6

Today I combined my Black & White series with Simple Tag Week.

Vandaag combineerde ik mijn zwart-wit reeks en Simple Tag week.

Darkroom Door Stamps

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Buzzing Bees, Nature Walk
Archival Inkpad:  Jet Black

vrijdag, juli 17, 2020

Simple Tag #5

 For today's simple tag I was inspired by a photo I made in the garden today, hence the orange and green.  I chose a flower stamp from the Botanical Script set by Darkroom Door.  

Een foto die ik vanmorgen in de tuin maakte deed me naar oranje en groen grijpen voor mijn label vandaag.  De bloemenstempel is uit de Botanical Script set van Darkroom Door.  De bloem heeft ook min of meer een trompetvorm.  

 Darkroom Door Stamps

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Botanical Script, Global Postmarks
Darkroom Door Texture Stamps:  Mesh, Checkered
Ecoline Brush Pens:  236 Light Orange, 657 Bronze Green
Archival Inkpad: Jet Black

This week's simple tags, so far.  Maybe I'll do a black & white one tomorrow.
Mijn eenvoudige labels van deze week tot nu toe.  Misschien maak ik morgen nog één in zwart-wit.

donderdag, juli 16, 2020

Simple Tag #4


This week I'm creating simple tags.  I continue with more flowers and bugs.  Often I use the large flower from the Carved Flowers set, but there's a smaller version in this set too.  I used Ecoline Brush Pens to ink all stamps.  The stem is from the Bird Life set.  I added tiny buds using the red pen.
Eenvoudige labels op mijn blog deze week.  Ik ga verder met bloemen en beestjes.  Meestal gebruik ik de grote bloemenstempel uit de Carved Flowers set, maar vandaag nam ik de kleinere versie uit de set.  Alle stempels beïnkt met Ecoline Brush Markers.  Voor de stengels gebruikte ik een stempel uit de Bird Life set.  Bloemknopjes erbij getekend met de rode marker.

Darkroom Door Stamps

This week's tags so far.
Samen met de vorige labels van deze week.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Carved Flowers, Bird Life, Butterflies
Darkroom Door Texture Stamp:  Triangles
Ecoline Brush Pens:  580 Pastel Blue, 311 Vermilion, 718 Warm Grey
ECD Reinforcement Variety Pack

woensdag, juli 15, 2020

Simple Tag #3

 Another simple tag, made with stamps from Darkroom Door, inked  up with Ecoline Brush Pens.  I added some black, using a ribbon stamp with black Archival ink.
Weer een eenvoudig label.  Stempels van Darkroom Door gebruikte met Ecoline Brush Pennen.   Voor de ribbon stempel nam ik zwarte Archival inkt.

 Darkroom Door stamps

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Bright Blossoms Vol 1, Ribbons
Darkroom Door Texture Stamps:  Circles, Torn Text
Ecoline Brush Pens:  390  Pastel Rose, 411 Burnt Sienna, 420 Beige
Archival Inkpad:  Jet Black
ECD Dies:  Reinforcement Variety Pack


Previous tags:

dinsdag, juli 14, 2020

Simple Tag #2


I'm doing a week of simple tags on my blog.  This is the second one.  I used Ecoline Brush Pens and black Archival ink to ink up the stamps.  
Deze week probeer ik elke dag een eenvoudig label te maken.  Voor het tweede label gebruikte ik weer Ecoline Brush Pennen en zwarte Archival inkt om de stempels te beïnkten.

Darkroom Door stamps

Enough reinforcement dies to choose from :)
Keuze genoeg wat verstevigingsringetjes betreft :)

See yesterday's tag HERE.
Het vorige label kan je HIER zien.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Wildflowers Vol 1, Stitched Borders
Darkroom Door Texture Stamp:  Flower Garden
Ecoline Brush Pens:  666 Pastel Green, 508 Prussian Blue
Archival Inkpad:  Jet Black
Elisabeth Craft Designs Dies:  Reinforcement Variety Pack


maandag, juli 13, 2020

Simple Tag #1

I'm planning to stamp a simple tag every day this week.  Let's see if that is going to happen :)
Het plan is om elke dag een eenvoudig label te maken deze week.  Benieuwd of dat gaat lukken. :)

Only 1 color was used to ink the stamps, and a few black accent stitches.
Slechts 1 kleur gebruikt om de stempels te beïnkten, met een paar zwarte accentsteekjes.

 Elisabeth Craft Designs reinforcement die

Darkroom Door Stamps

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Etched Flowers, Lace, Stitched Borders
Darkroom Door Texture Stamp:  Plaid
Ecoline Brush Pen: 381 Pastel Red
Archival Inkpad:  Jet Black
ECD Die
Hemp Cord:  Vaessen Creative

zondag, juli 12, 2020

Sunday Scraps - 524

 As usual on Sundays, I made something using scraps or left over pieces.  The background on these mini cards was a test page I did while I was carving a stamp.
Zoals gewoonlijk op zondag maakte ik iets met restjes.  De achtergrond voor deze minikaartjes was een testpagina die ik volstempelde terwijl ik een stempeltje kerfde.


I've cut the sheet into 4 pieces.  Used a stamp from the Number Medley stamp set over the background and stamped flowers and leaves on top.
Het testpapier in 4 gesneden.  Een stempel uit de Number Medley set er overheen afgedrukt, en bloemen en blaadjes.

Darkroom Door Stamps

Scraps!

I used:
Archival Inkpad:  Jet Black


Hope you have a great Sunday!
Fijne zondag gewenst.

zaterdag, juli 11, 2020

Black & White - 468

 Another card I made for my Black & White series.
Een kaart gemaakt voor mijn zwart-wit reeks.

 I used black Archival ink to stamp the flower.  Next I used the Sunshine stencil to draw the lines to cut around the flower.
De bloem afgedrukt met zwarte Archival inkt.  Daarna de lijnen getekend met behulp van de Sunshine stencil.  Om en om de vlakken uitgesneden rond de bloem.

Darkroom Door Stamps

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Thank You, Beautiful Blooms
Darkroom Door Small Stencil:  Sunshine
Archival Inkpad:  Jet Black

*****

donderdag, juli 09, 2020

Cherries

Elisabeth Craft Designs dies were used to cut the tag, kraft pieces, arrow and camera.  Stamps are by Darkroom Door and Different Colors.  I used pencils to color the cherries.
Met stansen van Elisabeth Craft Designs alles uitgesneden:  label, kraft onderdelen, pijl en camera.  Stempels erbij gebruikt van Darkroom Door en Different Colors.  De kersen ingekleurd met potloden.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Sweet Treats Vol 1
Different Colors Stamp:  S00216 Cherish
Archival Inkpad:  Jet Black
Derwent Procolour Pencils
Elisabeth Craft Designs Dies

woensdag, juli 08, 2020

Party Time

 I used the Waterlogue app on my phone to edit a picture I took in our backyard.
Met de Waterlogue app op mijn telefoon gaf ik deze foto uit onze achtertuin een aquarel-look.

 I used a Karen Burniston die to cut the little flags.
Een stansje van Karen Burniston gebruikt om de vlaggenlijn te maken.

Words are from Darkroom Door's Sweet Treats Vol 2.  To cut the banner I used a die from Elisabeth Craft Designs.
Toch nog iets gestempeld op deze kaart, een tekstje uit de Sweet Treats Vol 2 stempelset van Darkroom Door.  Uitgesneden met een stansje van Elisabeth Craft Designs.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Sweet Treats Vol 2
Archival Inkpad:  Jet Black
Dies:  Karen Burniston;  Elisabeth Craft Designs

*****