zaterdag, november 30, 2019

2019 in Blogposts - November

My November blogposts on a calendar page.
Een kalenderblad met mijn blogberichten van de voorbije maand.

*****

Black & White - 438

 A Christmas frame card in black & white.
Leuk om te maken, zo'n frame kaart.  Deze keer een kerstkaart in zwart-wit.

 I used stamps and a stencil from Darkroom Door, listed below.
Stempels en een stencil van Darkroom Door gebruikt.  Onderaan dit bericht staan ze vermeld.

 I used Sizzix Tim Holtz framelits to cut the frames.

 De lijstjes passen in elkaar.  Ik gebruikte Sizzix Tim Holtz framelits om ze uit te snijden.


I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Dear Santa Vol 2, Yuletide Vol 2
Darkroom Door Small Stamp: Christmas
Darkroom Door Small Stencil:  Starry Night
Archival Inkpad:  Jet Black
Sizzix Framelits Tim Holtz Stitched Squares

*****
More Frame Cards:

woensdag, november 27, 2019

Joy of Christmas

Inspired by seeing this kind of cards online on several places...  After I stamped the saying with Versamark ink I heat embossed with copper embossing powder.  I used tape to mask it.  The pine leaves were stamped with Distress Oxide inks.  To heat emboss the lines and dots I used my Versamarker.  Quick and easy.
Dit soort kaarten zie ik regelmatig opduiken online.  De tekst gestempeld met Versamark inkt.  Na het koper embossen de tekst gemaskerd met tape.  Dennentakjes gestempeld met Distress Oxide inkten.  Om de lijnen en stippen te embossen gebruikte ik mijn Versamarker.  Snel en makkelijk.

 The stamps I used.
Met deze stempels gewerkt.I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Yuletide Greetings, Yuletide Vol 2, Pine Cones
Versamark Inkpad
Versamarker
Distress Oxide Inkpads:  Bundled sage, Forest Moss
Embossing Powder:  Artemio Copper

dinsdag, november 26, 2019

Christmas Wishes

 Another Christmas card, made with a stencil and stamps from Darkroom Door.
Nog een kerstkaart, gemaakt met een stencil en stempels van Darkroom Door.

 Stampers know how difficult it is to photograph shiny stuff  :(  I sponged Versamark ink through the star stencil and heat embossed several layers with Ranger Lemon Drop Speckle embossing powder.
Stempelaars weten hoe moeilijk het is om glinsterend spul mooi op de foto te krijgen :(  Met Versamark inkt door de ster stencil gesponst, en Ranger Lemon Drop Speckle embossingpoeder gebruikt.  Enkele keren herhaald om de ster van een dikke glinsterende laag te voorzien. 

I used one of these bonus prints I had after making this card.
Eén van de extra prints gebruikt die ik over had nadat ik deze kaart maakte.

 I covered the star with the mask to stamp the Christmas Script around it.  The saying is from the Yuletide Greetings set, stamped with Archival Ink Potting Soil.
De ster bedekt met de mask van de stencilset om rondom het Christmas Script af te drukken.  De tekststempel uit de Yuletide Greetings set werd ook met Archival inkt Potting Soil gestempeld.

Sparkle!

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Yuletide Greetings
Darkroom Door Texture Stamp:  Christmas Script
Darkroom Door Small Stencil:  Star Set
Versamark Inkpad
Archival Inkpad:  Potting Soil
Ranger Embossing Powder:  Lemon Drop Speckle
Little Things from Lucy's Shop:  Mint Gold

maandag, november 25, 2019

Mini Planner #10

 Love working in my mini planner.
Weer enkele pagina's in mijn mini planner gemaakt.  Leuk formaat om in te werken.

I started with a bonus print from a previous card, I used the right one at the bottom
Gestart met een bonus print nadat ik eerder deze kaart maakte.  Vandaag gebruikte ik die rechts onderaan.

First I've cut the print in half and punched holes.  I heat embossed the Splatter Background stamp with Mint Chip Speckle embossing powder.  Inked the pages with Distress Oxide Ink Abandoned Coral.  I used the Torn Text texture stamp with Abandoned Coral and Cracked Pistachio Distress Oxide inks.
De print doorgesneden en gaatjes geponst.  Ik gebruikte de Splatter achtergrondstempel met Versamark inkt en Mint Chip Speckle embossingpoeder.  Er zitten kleine glinstertjes in het poeder.  Daarna de randen gesponst met Distress Oxide Abandoned Coral.  De Torn Text texture stempel afgedrukt met Distress Oxide Abandoned Coral en Cracked Pistachio.

I looked for stamps to go with the star background.  I stamped the Darkroom Door Quote stamp 'Look for Stars' and a few small stamps from the Stars set using black Archival ink.  Cut these out and glued them in place.
Stempels gebruikt die bij de ster op de achtergrond zouden passen.  De 'Look for Stars' quote stempel en enkele sterretjes uit de Stars set met zwarte Archival inkt afgedrukt, uitgeknipt en opgeplakt.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Stars
Darkroom Door Background Stamp:  Splatter
Darkroom Door Texture Stamp:  Torn Text
Darkroom Door Quote Stamp:  Look for Stars
Darkroom Door Small Stencil:  Star Set
Archival Inkpad:  Jet Black
Distress Oxide Inkpads:  Cracked Pistachio, Abandoned Coral
Versamark Inkpad
Ranger Embossing Powder:  Mint Chip Speckle

*****

zondag, november 24, 2019

Sunday Scraps - 493

 When I opened my Christmas Inchies stamp set I found some stamped inchies from last Christmas (see last picture).  I decided to use these for my Sunday Scraps series.  I overstamped these with Archival Ink Cobalt.  
I made an extra fold in my card, and used Tim Holtz Circle Words Thinlits to decorate the left hand side of the card.  I've cut through both layers and glued them together.

 In mijn stempeldoos met Christmas Inchies van Darkroom Door vond ik een aantal gestempelde inchies van vorige Kerst (zie laatste foto).  Ik besloot om die te gebruiken voor mijn zondagse restjeskaarten.  Deze overstempelde ik met Archival Inkt Cobalt.   Ik maakte een extra vouw in de kaart.  Op de smalle boord links gebruikte ik Tim Holtz Circle Words Thinlits.  Ik sneed door de 2 lagen heen, en plakte ze dan op elkaar.

 On the second sheet I used Distress Oxide inkpads to overstamp the inchies.  I've cut 2 tall tags and again I used the Tim Holtz Thinlits at the top.  Sentiment is from the Christmas Reindeer set, stamped with black Archival ink.  
Het tweede vel inchies overstempelde ik met Distress Oxide inks.  Twee smalle labels gesneden, en bovenaan weer de Thinlits van Tim Holtz gebruikt.  De wens komt uit de Christmas Reindeer stempelset, afgedrukt met zwarte Archival inkt.


Scraps!

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Christmas Inchies, Christmas Reindeer
Archival Inkpads:  Jet Black, Cobalt
Distress Oxide Inkpads:  Mowed Lawn, Victorian Velvet
Sizzix Thinlits Tim Holtz:  Circle Words Christmas

*****
Have a great Sunday!
Fijne zondag.

zaterdag, november 23, 2019

Black & White - 437

 I used the Plaid background stamp from Darkroom Door again.  It is an early Darkroom Door stamp, but I still love it, a timeless stamp.  At the end of this post I placed a link to more Plaid items on my blog.  
De Plaid achtergrondstempel van Darkroom Door nog eens gebruikt.  Ik denk dat die inmiddels 10 jaar oud is, maar nog altijd een favoriet die ik regelmatig gebruik, een tijdloze stempel.  Onderaan dit blogbericht plaatste ik een link naar nog meer items met deze stempel.

 I used die cuts on these scraplings, on the front and inside.
Ook binnenin dezelfde uitgestanste figuurtjes geplakt.I used:
Darkroom Door Background Stamp:  Plaid
OBP Stamps:  Van Harte Gefeliciteerd (niet meer te koop)
Archival Inkpad:  Jet Black
Sizzix Thinlits Tim Holtz:  Funky Floral #1, Wildflower Stems #2
Marianne Design Creatables: LR0153

*****

vrijdag, november 22, 2019

Darkroom Door - Buzzing Bees

 Today I made these pages in my Elisabeth Craft Designs planner, using the new Buzzing Bees stamp set from Darkroom Door.
Vandaag maakte ik deze pagina's in mijn Elisabeth Craft Designs planner, met de mooie nieuwe Buzzing Bees stempelset van Darkroom Door.

I started by taking a picture of the insect hotel in our garden this morning.  It was printed on heavy weight printer paper.  I stamped some bees and leaves over the picture, using black Archival ink.
Eerst de tuin in gegaan vanmorgen om een foto van het insectenhotel te maken.  Geprint op dik printerpapier.  Ik stempelde er enkele bijen en blaadjes overheen met zwarte Archival inkt.

 I pages were cut out of grey cardstock, using Elisabeth Craft Designs dies.
De pagina's werden uit grijs kaartkarton gesneden met een stans van Elisabeth Craft Designs.

 These Darkroom Door stamps were used.  
Met deze Darkroom Door stempels gewerkt.

 There's one gorgeous flower stamp in the Buzzing Bees set.  I stamped the flower with black Archival ink.  To color the flowers I scribbled with Distress Markers on a non stick craft sheet, and picked up the ink with a wet brush.  The flowers were cut out.
In de Buzzing Bees stempelset zit één mooie bloemenstempel.  Die drukte ik af met zwarte Archival inkt.  Om de bloemen in te kleuren krabbelde ik met Distress Markers op een non-stick craft sheet, en nam de inkt op met een nat penseel.  De bloemen knipte ik uit.

 The same technique was used to color the large bee from the stamp set.  I used a die to cut the circle.
Op dezelfde manier de grootste bij uit de stempelset gekleurd.  Met een cirkelstans uitgesneden.

 Before I glued the cut out flowers in place on the right page, I stamped the honey combs and some leaves and bees.  To stamp the word 'buzzing' I inked the stamp partly by covering the other words with tape.  Pencils were used to color the bees and some parts of the honey combs.
Vooraleer ik de bloemen op de rechter pagina kleefde, stempelde ik enkele honingraten, blaadjes en bijtjes.  Om 'buzzing' te stempelen werd de tekststempel maar gedeeltelijk beïnkt, de overige woorden bedekte ik met tape.  Met potloden kleurde ik de bijen en enkele vakjes van de honingraten.

 I've cut mixed reinforcement.
Verschillende verstevingsringetjes gestanst.

The Wendy Vecchi Make Art tape was a perfect match.
De Make Art tape van Wendy Vecchi past er perfect bij.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Buzzing Bees, Carved Leaves Vol 1
Archival Inkpad:  Jet Black
Distress Markers:  Mustard Seed, Weathered Wood, Peeled Paint
Colored Pencils:  Caran d' Ache
ECD Dies:  1606 Planner Essentials 4, 1736 Reinforcement Variety Pack
ECD Planner
Artemio Circle Die
Wendy Vecchi Make Art Washi Tape:  Assortment 2

donderdag, november 21, 2019

From one Card to Another #31

 A few days ago I made a Christmas card where I had used foil in combination with a reindeer stencil and transfer gel.  Today I used the waste foil with toner paper for a bonus Christmas card.  I stamped a Plaid background and a saying from the Ferstive Ornaments stamp set by Darkroom Door, using black Archival Ink.
Een paar dagen geleden maakte ik een kerstkaart waarbij ik folie gebruikte met een rendier stencil en transfer gel.  Vandaag gebruikte ik de overgebleven folie met toner papier om een extra kaart te maken.  De tekststempel uit de Festive Ornaments set en de Plaid achtergrondstempel van Darkroom Door werden met zwarte Archival inkt afgedrukt.


I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Festive Ornaments
Darkroom Door Background Stamp:  Plaid
Darkroom Door Small Stencil:  Reindeer Set
Archival Inkpad:  Jet Black
GinaK Designs Therm-o-web Fancy Foil Brilliant Blue
Deco Foil Toner Sheets

*****

woensdag, november 20, 2019

Have a buzzing Birthday!

A card I made for Darkroom Door, using the new Buzzing Bees Stamp Set.  
Voor Darkroom Door maakte ik deze kaart met de nieuwe stempelset Buzzing Bees.

When I cleaned my Flower Garden background stamp onto white cardstock after making this card, it created a soft background for today's card.
Toen ik mijn Flower Garden achtergrondstempel proper maakte op wit kaartkarton nadat ik deze kaart maakte, had ik meteen een zachte achtergrond voor mijn kaart vandaag.

I inked the stamps with Distress Markers to stamp the flowers.  For the bees and saying I used Archival Ink Tree Branch. Then I colored the flowers in using pencils.
De stempels werden beïnkt met Distress Markers.  De bijtjes en tekst werden met Archival Inkt Tree Branch afgedrukt.  Daarna kleurde ik de bloemen nog een beetje bij met potloden.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Buzzing Bees
Darkroom Door Background Stamp:  Flower Garden
Distress Oxide Inkpad:  Cracked Pistachio
Distress Markers
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Tree Branch
Caran d' Ache Colored Pencils

dinsdag, november 19, 2019

Coffee or Tea

New pages in my art journal.
Weer enkele pagina's in mijn art journal gemaakt.

After a coat of gesso, I colored the pages with these Dylusions paints.
Eerst een laagje gesso aangebracht, daarna de pagina's gekleurd met deze Dylusions verf.

Next I used Darkroom Door stencils with White Linen and Vanilla Custard.
Daarna de Darkroom Door stencils gebruikt, met White Linen en Vanilla Custard.

I love Darkroom Door's Texture Stamps.  This is a new one:  Torn Text.  I used Wendy Vecchi Archival Ink Rose Madder with this stamp to add texture to the pages.
Ik ben fan van de Texture stempels van Darkroom Door.  Deze is nieuw:  Torn Text. Gestempeld met Wendy Vecchi Archival inkt Rose Madder.


The coffee and teacups, coffee beans and tea bags were stamped onto Tim Holtz Tissue Wrap, using Wendy Vecchi Archival Ink Potting Soil.  I colored these on the reverse side with Dylusions paint and cut them out.
De koffie- en theekoppen, koffiebonen en theezakjes werden met Wendy Vecchi Archival Ink Potting Soil gestempeld op Tissue Wrap van Tim Holtz.  Uitgeknipt en de achterkant gekleurd met Dylusions verf.

For the title I've cut out letters, using an older Tim Holtz die and tissue paper.  After adhering them to the pages with mat gel medium I traced the letters with a white gel pen and a pencil, and colored the (messy) letters using pencils.
Voor de titel werden de letters met een oudere stans van Tim Holtz gesneden uit tissue papier.  Met Mat Gel Medium opgeplakt.  De letters met potloden (nonchalant) ingekleurd en er met een witte gelpen en een potlood een lijntje omheen gezet.I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Coffee Time, Cup of Tea
Darkroom Door Photo Stamp:  Teacups
Darkroom Door Texture Stamp:  Torn Text
Darkroom Door Large Stencils:  Polka Dots, Mesh
Darkroom Door Small Stencils:  Dots, Circle Set
Dylusions Paints:  White Linen, Vanilla Custard, Peony Blush, Tangerine Dream
Wendy Vecchi Archival Inkpads:  Rose Madder, Potting Soil
Tim Holtz Tissue Wrap
Talens Amsterdam Gesso
Talens Amsterdam Matt Gel Medium
Signo White Gel Pen
Caran d' Ache Colored Pencils

maandag, november 18, 2019

Foiled Reindeer

A foiled reindeer on this Christmas card.
Op deze kerstkaart kreeg het rendier een laagje folie.


I used a stencil set and texture stamp, both are from Darkroom Door's new release.
Een stencil en texture stempel van Darkroom Door gebruikt, beide zijn nieuw.

I applied a layer of Deco Foil Transfer Gel through the Reindeer Stencil.  After the gel had dried I used my laminator to adhere the foil to the reindeer.
Een laag Deco Foil Transfer Gel aangebracht door de Reindeer stencil.  Eens de gel goed droog was kon ik de folie aanbrengen met behulp van mijn laminator.

For the next step I used the mask that comes with the Reindeer set to cover the foiled reindeer.  I stamped the Torn Text Texture stamp around the reindeer, using Distress Oxide Ink Mermaid Lagoon.
Voor de volgende stap bedekte ik het rendier met het masker dat bij de Reindeer set hoort, om rondom de Torn Text texture stempel af te drukken met Distress Oxide inkt Mermaid Lagoon.I stamped pine leaves from an older Darkroom Door set (Christmas Reindeer) using Archival Ink Fern Green.  A saying from the Pine Cones set was stamped and cut out using a circle die.  I inked the edges with Archival ink and glued the piece on a white folded card.  To finish off the card I added some small strips of foil, using double sided tape.
Dennentakjes uit een oudere stempelset van Darkroom Door (Christmas Reindeer) rondom afgedrukt met Archival inkt Fern Green.  De tekst uit de Pine Cones set gestempeld en met een ronde stans uitgesneden.  De randen beïnkt, en het geheel op een witte dubbelgevouwen kaart geplakt.  Verder de kaart nog afgewerkt met enkele strookjes folie.  Daarvoor gebruikte ik dubbelzijdige tape.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Christmas Reindeer, Pine Cones
Darkroom Door Texture Stamp:  Torn Text
Darkroom Door Small Stencil:  Reindeer Set
Distress Oxide Inkpad:  Mermaid Lagoon
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Fern Green
DecoFoil Transfer Gel
GinaK  Designs Therm-o-web Fancy Foil Brilliant Blue
Double Sided Tape