woensdag, augustus 31, 2022

2022 in Blogposts - August

This month I made a tag daily, but some cards or photos too.
Deze maand maakte ik elke dag een label, maar soms ook nog een kaart of een foto.

 

August 31 - Vintage

When I started playing along with Rachel Greig's Artful August Challenge a month ago, I didn't think that I could do each day.  But I did!  
Toen ik een maand geleden mijn eerste label maakte voor de Artful August Challenge van Rachel Greig dacht ik niet dat ik het een hele maand kon volhouden om er dagelijks eentje te maken.  Maar het is gelukt!

I chose this vintage collage stamp from Darkroom Door, and added a lace stamp at the top .  Stamped with Wendy Vecchi's Archival ink Potting Soil.
Deze vintage collagestempel van Darkroom Door gekozen.  Bovenaan het label drukte ik een kantstempel af.  Gestempeld met Potting Soil Archival inkt van Wendy Vecchi.

Watercolored with Ecoline Brush Pens.
Ingekleurd met Ecoline Brush Pennen en een penseel.

I used:
Darkroom Door Collage Stamp:  Friends
Darkroom Door Stamp Set:  Lace
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Potting Soil
Ecoline Brush Pens


*****dinsdag, augustus 30, 2022

August 30 - Book

A stamped book on today's tag.

Een boek gestempeld op mijn label vandaag.

After stamping the Mini Open Book stamp wtih black Archival ink, I masked the image to sponge the background with Distress Inks.  I also used these Texture stamps with Forest Moss Distrss ink.
Eerst het Mini Open Book afgedrukt met zwarte Archival inkt, met een maskertje bedekt om de achtergrond te sponzen met Distress inkten.  De Texture stempels afgedrukt met Distress inkt Forest Moss.

The stamps from the Nature Walk set were inked with Ecoline Brush Pens.
De stempels uit de Nature Walk set werden met Ecoline Brush Pens beïnkt.

A saying form this set was stamped with black Archival ink.  
Een tekststempel uit de set afgedrukt met zwarte Archival inkt.


The pages looked too bright, so I inked the pages using a  detail blending tool with Distress Ink Antique Linen.
De bladzijden in het book leken een beetje te wit.  Met een detail blending tool bracht ik hier en daar wat Distress inkt Antique Linen aan.


I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Nature Walk
Darkroom Door Eclectic Stamp:  Mini Open Book
Darkroom Door Texture Stamps:  Plaid, Flower Garden
Archival Inkpad:  Jet Black
Distress Inkpads:  Bundled Sage, Forest Moss, Antique Linen
Ecoline Brush Pens

*****
 

maandag, augustus 29, 2022

August 29 - Drip

Paint brushes with paint dripping down on today's tag.
Penselen en verfdruppels op mijn label vandaag.

First I sprayed a background, and tried to make beautiful drips, but that didn't go the way I wanted.  Next I stamped the paintbrush from Darkroom Door's Artist stamp set several times using black Archival ink.  I added Distress paint to each brush.  The Cloud Set stencil was used to sponge the droplets using matching Distress Oxide inks.
'Experiment' is part of the 

Eerst met spray inkten het label gekleurd.  Ik probeerde de verf mooi naar beneden te laten druppelen, maar dat lukte niet zoals ik wou.  Daarna het penseel uit de Artist stempelset van DarkroomDoor enkele keren afgedrukt met zwarte Archival inkt.  Op elk penseel een druppel Distress Paint aangebracht.  De Cloud Set stencil gebruikt om bij elk penseel de druppels te sponzen met Distress Oxide inkten in dezelfde kleuren.

I used my silver gelpen to get a metal look.
Mijn zilverkleurige gelpen ingezet hier.

Paints and inks I used.
De verf en inkt die ik nodig had.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Artist
Darkroom Door Sentiment Stamps: Make Art
Darkroom Door Small Stencil:  Cloud Set

*****


zondag, augustus 28, 2022

Sunday Scraps - 614

As usual on sundays, I made a card using scraps or left over pieces.
Zoals gewoonlijk op zondag, maakte ik iets met restjes.

It's a quick & easy card.  I just arranged the scraps together and stamped the Happy Birthday Sentiment stamps.
Een snel en makkelijk kaartje.  De papierstroken bij elkaar geschikt en de tekststempel er op afgedrukt.
 
Scraps!

I used:
Darkroom Door Sentiment Stamps:  Happy Birthday
Archival Inkpad:  Jet Black

*****

August 28 - Travel

I love inchies, so for today's prompt 'travel' at Artful August I used the Travel Inchies stamp set from Darkroom Door.
Vandaag is het thema 'travel' bij Artful August.  Ik keek er al naar uit om de Travel Inchies set van Darkroom Door te gebruiken op dit label.

I also used a few word stamps from the very first Darkroom Door stamp set, Venetian Vol 1.  I stamped with Wendy Vecchi's Archival ink Peat Moss.
Ook enkele woordstempels uit de allereerste stempelset van Darkroom Door, Venetian Vol 1, kwamen van pas.  Stempels afgedrukt met de Peat Moss Archival inkt van Wendy Vecchi

I watercolored with Ecoline Brush Pens.  White dots lighten up the black lines between the inchies.
De zwarte lijnen tussen de inchies vond ik te hard, de witte stippen maken het geheel wat lichter.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Travel Inchies, Venitian Vol 1
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Peat Moss
Ecoline Brush Pens
Gelly Roll Pen

*****zaterdag, augustus 27, 2022

Black & White - 563

Playing with the Cloud Set stencil from DarkroomDoor.  Patterned clouds in my sketchbook.

Wolken getekend met de Cloud Set stencil van DarkroomDoor, en opgevuld met doodels.
 

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Small Sketched Alphabet
Darkroom Door Small Stencil:  Cloud Set
Versavine Inkpad:  Onyx Black
Black Pens

August 27 - Resist

On today's tag I used the heat emboss resist technique.
Een resist techniek met embossing gebruikt op dit label.

I stamped the leaves with Versamark ink and heat embossed with white embossing powder.  Next I sponged with Distress Oxide inks.  I also heat embossed a word from the You Are Everything set, and used a purple Ecoline Brush Pen.
Love the look of sponging through the honeycomb stencil.  Used a bee from the Buzzing Bees set on my label too.

De blaadjes afgedrukt met Versamark inkt om met wit poeder te embossen.  Daarna gesponst met Distress Oxide inkten.  Ook een woord uit de You Are Everything stempelset kreeg een laagje wit embossing.  Daarna gebruikte ik een paarse Ecoline brush pen.
Ook de honeycomb stencil gebruikt, zoals je op deze foto goed kan zien.  Dus ook een bijtje op het label afgedrukt.

The lavender sprig was inked with Ecoline Brush Pens and cut out.
Het lavendeltakje beïnkt met Ecoline brush pennen en uitgeknipt.


I used:
Darkroom Door Small Stencil:  Honeycomb
Versamark Inkpad
Distress Oxide Inkpads:  Cracked Pistachio, Crushed Olive, Mowed Lawn
Archival Inkpad:  Jet Black
WOW Embossing Powder:  Opaque Bright White
Ecoline Brush Pens


*****


vrijdag, augustus 26, 2022

Be Happy

A photo stamp on this bridge card.

Een bridge kaart gemaakt met een fotostempel.

Stamps I used are by Darkroom Door.  And I used a Karen Burniston die to cut the grass border.
Stempels gebruikt van Darkroom Door.  Voor het grasrandje nam ik een stans van Karen Burniston.

The Horse photo stamp was stamped with Archival Ink Potting Soil.  I used Distress Inks to stamp and sponge the side panels.
De fotostempel afgedrukt met Archival inkt Potting Soil.  Voor de paneeltjes links en rechts nam ik Distress inkten om te sponzen en stempelen.

The photo stamp was colored in with pencils.
Met kleurpotloden de fotostempel ingekleurd.


I used:
Darkroom Door Photo Stamp:  Horse
Darkroom Door Texture Stamp:  Scratches
PSX Stamp:  Be Happy
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Potting Soil
Distress Inkpads:  Broken China, Mowed Lawn
Versafine Clair Inkpad:  Nocturne
Derwent Procolour Pencils
Karen Burniston Die Set:  Nature Edges

August 26 - Botanical

I made it easy today.  I used an image from the new collage sheets Botanical Notes from Darkroom Door. I love these!  

Ik maakte het me gemakkelijk vandaag.  Een label gestanst uit de nieuwe collage sheets Botanical Notes van Darkroom Door.

I stamped a quote from the Etched Flowers set with black Archival ink.  Inked the edges with Vermillion Archival ink.
Een tekst uit de Etched Flowers stempelset afgedrukt met zwarte Archival inkt.  De randen kregen een vleugje Vermillion Archival inkt. 

Archival ink can be embossed if you work quickly.
Als je snel werkt kan je Archival inkt embossen.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Etched Flowers
Darkroom Door Collage Sheets:  Botanical Notes
Archival Inkpads:  Jet Black, Vermillion
Clear Embossing Powder

*****donderdag, augustus 25, 2022

Wisteria

Wisteria, blooming again.
De blauwe regen besloot om weer te gaan bloeien.

 

August 25 - Tissue

Today's prompt at Artful August is 'Tissue'.  I have a box filled with tissue paper I saved.  Time to use some of it.
Eindelijk eens iets gebruikt wat tissuepapier gebruikt.  Er staat een doos vol in mijn voorraad.

I used Amsterdam Gel Medium to glue the tissue paper down.
Het tissuepapier opgekleefd met Amsterdam gel medium.

A vellum butterfly, heat embossed and cut out.
Op vellum een vlinder afgedrukt.  Na het embossen iets makkelijk uit te knippen.

I chose a stamp from the Grunge Marks set, stamped with Distress Paint Picked Raspberry.
Een stempel uit de Grunge Marks set afgedrukt met Distress Paint Picked Raspberry.


I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Spread Your Wings, Grunge Marks
Versafine Inkpad:  Onyx Black
Distress Paint:  Picked Raspberry
Vellum
Clear Embossing Powder
Amsterdam Matt Gel Medium

*****