zaterdag, juni 30, 2007

Crop-a-dile

It's green, it's handy, and it is SILENT!!! I don't regret buying this tool.
't Is groen, 't is handig, en MAAKT GEEN LAWAAI!!! Een aankoop waar ik geen spijt van krijg.
I think I will use this cone shape on the base cube a lot, it makes the eyelets curl up at the backside, no rough damaging edges.
Ik denk dat ik vooral het kegelvormig deeltje veel ga gebruiken, de eyelet is dan aan de achterkant mooi glad.

vrijdag, juni 29, 2007

Fashionably Late...

All stamps by justjohanna rubberstamps. Distress Ink background. Gemstones are a present from Sylvie. Thanks!
Allemaal stempels van justjohanna. Distress inkt achtergrondjes. De steentjes kreeg ik van Sylvie. Bedankt!

justjohanna - Window Decoration

All stamps here are by justjohanna. Heat embossing on vellum. To hang in front of a window.
Alle stempels voor deze raamversiering zijn van justjohanna. Wit embossingpoeder op vellum. Dit lijstje kan je ophangen, maar het blijft ook rechtop staan.

donderdag, juni 28, 2007

Sing, sing, sing

A 4" x 4" card, made for a "Bird" Challenge on a Yahoo Group.
10 x 10 cm kaartje voor een "vogel" uitdaging op een Yahoo Groep.
Stamps: De Creatie (bird), justjohanna (Birdcage, words), Hero Arts (leaves), Post Modern Design (Music)

woensdag, juni 27, 2007

Tagbook - Zutter bind-it-all

This is the first piece I made to try the Zutter Bind-it-All. It's a small tagbook, not completely finished yet. But I was curious about how this machine would be to work with. Well, it is super easy!
Stamps: Limited Edition (LE7650 Distressed Background), Magenta (Flower), De Creatie (swirl).
Mijn eerste boekje om de Zutter Bind-it-All te proberen. Het is een klein tagboek, nog niet helemaal afgewerkt, maar ik was zo benieuwd hoe het apparaat zou meevallen. Wel, het is super makkelijk!
I used 5 tags, and cut the chipboard back and front from chipboard packaging I had.
Ik gebruikte 5 etiketten, de voor- en achterzijde heb ik uit verpakkingsmateriaal gesneden.


Cutting the holes was very easy, super light!
De gaten zijn echt heel makkelijk te maken!

I cut the tags in one go.
De etiketten deed ik allemaal tegelijk.


Gesso, Acrylic paint and Colorbox Fluid Chalk used on the chipboard.
Het karton is bewerkt met Gesso, acrylverf en Colorbox Fluid chalk.


Stamping and distressing, on covers and pages.
Stempelen en distressen op binnen- en buitenkant van het boekje.

Cut the binder to size.
Ringen op lengte afgeknipt.

Put the back on top of the front cover before attaching the rings, this way the closure will be inside the book. (picture below)
Leg de achterkant bovenop de voorkant vooraleer je de ringen door de gaatjes haalt, zo valt de sluiting netjes binnenin het boekje. (foto hieronder)

Adjust the machine to the size of the binders and press. Again it was very easy!
Stel de maat van de ringen in op de machine en haal de hendel naar beneden. Heel makkelijk om de ringen te sluiten!

Closure is inside the book.
De sluiting zit netjes vanbinnen.

Back - Achterkant
Front - Voorkant

Easy as can be!
Zo makkelijk als't maar kan!

maandag, juni 25, 2007

Busy weekend

This past Saturday we went to the Make and Take at De Creatie. We did one workshop and looked what other stampers/scrappers were doing in other workshops. It was fun to meet and chat... Of course I had to buy something that was on my wishlist (picture), can't wait to try it...
Afgelopen zaterdag gingen we naar de Make and Take in De Creatie. We hebben 1 workshop meegedaan, en bij de andere over de schouders gekeken. Het was heel interessant, en leuk om met andere stempelaars te babbelen. Natuurlijk moest ik iets kopen dat al een tijdje op mijn verlanglijstje stond (foto). Kan niet wachten om het uit te testen...

zondag, juni 24, 2007

WSW - on 2Peas

More challenges I participated in, on 2Peas today. This is probably my last batch. It has been a great weekend, a lot going on, allthough the site was down a few times...
Nog meer uitdagingen die ik probeerde op 2peas vandaag. Hier ga ik het waarschijnlijk bij laten. Het was een fantastisch, druk weekend op 2peas, alhoewel de site een paar keer plat lag...
Inchies Challenge - Inchies

Bella/girlie Card Challenge - Bella/meisjeskaart


Faux Postage Stamp Challenge - Postzegels stempelen


Masculine Card Challenge - Mannenkaart

As you can see here, and in previous posts, I did several challenges, but there were over 30!
Zoals je hier kan zien, en in vorige posts, heb ik aan verschillende uitdagingen deelgenomen, maar er waren er meer dan 30!

WSW - day2

Second day of Worldwide Stamping Weekend on 2Peas today. Yesterday was terrific, lots of participants and interesting challenges. These are my cards for today, so far:
Tweede dag van het wereldwijd stempelweekend op 2Peas vandaag. Gisteren was geweldig, een heleboel deelnemers en interessante uitdagingen. Dit zijn mijn kaarten voor vandaag, tot nu toe. Straks volgen er nog een paar:
Two-Stamp (or more) Challenge - Twee (of meer) stempels

Acetate Challenge - Stempelen op acetaat

Solid Flower Stamp Challenge - Gestempelde bloemen

zaterdag, juni 23, 2007

WSW Challenges

These are my entries for the Worldwide Stamping Weekend Challenges on 2Peas Stamping Forum. A lot of people are participating! I could participate in 4 challenges so far:
Vandaag nam ik deel aan 4 uitdagingen op het Wereldwijd Stempelweekend op 2Peas. Er wordt druk deelgenomen door veel mensen!
First-bought-stamp challenge . Allereerste stempel.

Alphabet Stamping Challenge - Alfabet stempelen


Stamped Background Challenge - Gestempelde achtergrond


Stamps Only Challenge, no glue, no brads, no embellishments
Alleen stempelen, geen lijm, geen splitpennen, geen versieringen.

This weekend is Worldwide Stamping Weekend on 2Peas

Heel het weekend zijn er uitdagingen, chats,... op het 2Peas stempelforum. Klik hier om te zien waaraan je kan meedoen!

vrijdag, juni 22, 2007

Just a note - Zomaar een kaartje

Background on this card was stamped with Colorbox Fluid Chalk ink.
Stamps: Hero Arts, justjohanna and Aud Design. Brads: American Crafts, Brackets: Heidi Swapp.
Achtergrond is gestempeld met Colorbox Fluid Chalk inkt.

My blog mentioned in RubberStampMadness Magazine

RubberStampMadness Magazine has an article about blogging in the July/August issue. It is written by Susan Williamson. She contacted me a few months ago. I received my copy, and I loved to read what she wrote. Feels fantastic to see my blog mentioned in this magazine!! Great blogging tips in the article, about starting and maintaining a blog. Below are links to the other blogs, mentioned in the article too, and to Susan's Blog.
In het juli/augustus nummer van RubberStampMadness staat een artikel over bloggen. Het is geschreven door Susan Williamson. Ze contacteerde me enkele maanden geleden voor een interview. Ik heb inmiddels mijn exemplaar ontvangen, leuk om te lezen wat ze schrijft. Fantastisch om mijn blog in dit magazine vermeld te zien! Het artikel bevat tips om een blog te starten en onderhouden. Hieronder staan links naar de andere blogs in het artikel, en naar die van Susan.
Steven Vander Meer: http://www.meerimage.com/blog

donderdag, juni 21, 2007

I wish...

Quick and easy 4" x 4" card, made with the "Get Inspired!5" kit from De Creatie. KI Memories PP "Love, Elsie". I just love this "I wish..." stamp, can be used on so many occasions.
Snel en makkelijk 10 x 10 cm kaartje, gemaakt met de "Get Inspired!5" kit van De Creatie. KI Memories papier "Love, Elsie". Het "I wish..." stempeltje vind ik fantastisch, je kan het voor veel gelegenheden gebruiken.

DCM - Fabulous

The current challenge on Daring Cardmakers' Blog is a word challenge: we have to use FABULOUS. I used a Heidi Swapp stamp, that is in the new Get Inspired!5 kit. The red "ribbon" is skeleton leaf, and I used a vellum strip too. Slits are made with a SU punch.
De uitdaging op DaringCardmakers' Blog op dit ogenblik is het woord FABULOUS gebruiken. Deze Heidi Swapp stempel zat in de nieuwe Get Inspired!5 kit en kwam dus goed van pas. Een strip vellum en rood blad zijn door de geponste inkepingen gehaald.

woensdag, juni 20, 2007

Storing and Sharing Files
Bestanden opslaan en uitwisselen

A few weeks ago I noticed that it's impossible to upload big images (300 dpi) to my blog. I was able to upload them, but Blogger resized them to 72 dpi. So I opened an account at http://www.box.net/ to store my bigger files, and it is easy to share them now. For example:
Enkele weken geleden probeerde ik een grote afbeelding in 300 dpi te uploaden naar mijn blog. Uploaden lukte, maar Blogger veranderde de resolutie in 72 dpi. Dus heb ik een account geopend op http://www.box.net/ om grotere bestanden op te slaan. Makkelijk om ze zo uit te wisselen via een link. Een paar voorbeelden:

dinsdag, juni 19, 2007

Hydrangea and Candy

A few ideas in case you don't want to use a candle in the tea light holder...
Enkele alternatieve idee├źn als je geen kaarsje wil gebruiken in het "theelichtje"

Votive Holder

Here's another sample I made for my Vellum Challenge on Worldwide Stamping Weekend (June 23-24.)
Nog een voorbeeld voor mijn vellum uitdaging op het Wereldwijde Stempelweekend van 23-24 juni.
You can download the template here: CLICK
Je kan het patroon downloaden: KLIK

I enlarged the template a little bit, and masked the bottom square with sticky note before stamping.
Het patroon heb ik een beetje vergroot. Een post-it blaadje op de bodem geplakt, zodat die niet meegestempeld wordt.


Cut 4 corner strips, fold them and glue them in place. Cut the strips at the top for a neat finished look.
Knip 4 strookjes en vouw ze dubbel. Plak ze op hun plaats, en knip de bovenkantjes netjes af.


A closer look at some tea light holders I made before: HERE and HERE.
Nog een paar theelichtjes die ik eerder al maakte: HIER en HIER.

CAUTION : NEVER LEAVE A LIT CANDLE UNATTENDED

VOORZICHTIG : LAAT EEN BRANDENDE KAARS NIET ONBEWAAKT ACHTER