zaterdag, mei 31, 2008

Herd the news?


Newsflash! justjohanna is going to change her name into Odd Bird Planet. New homepage, new look, and a bunch of new stamps!!
These are the buttons to look for on blogs... Try them!!

Nieuwsflits! justjohanna gaat haar naam veranderen in Odd Bird Planet. Nieuwe homepage, nieuwe kleuren en een pak nieuwe stempels!!
Hierboven zijn de knoppen die je zal zien op blogs... Probeer ze!!


Here's a mix of old and new stamps... Looks like Space Owl missed his flight :)
Oude en nieuwe stempels samen gebruikt... Denk dat Space Owl zijn vlucht gemist heeft :)
Rocket, Space birdie Left, Space Owl, Earth Topiary, herd the news, planet peep, Big Al, Frontal Cow, Polka Dot Cow Left, Pot Belly Cow Right, Ladder, Grass, Congratulations Flourish


Blue Thank You card & tags

The flowers were stamped on Ecoline salt paper, it was stamped with bleach already.
De bloemen zijn op ecoline zoutpapier gestempeld, dat al eerder met bleek bestempeld was.

justjohanna's Odd Bird Planet stamps: Debbie's Flower, Flora Hugabundous, Michelle's Big Scroll, Circle Dot Background, Lacy Border, Lacy Circle Large, Paisley Border (bleach), Gee Thanks (jj mix), Thank You, thanks


vrijdag, mei 30, 2008

Baby Girl - card

A card I sent to a lady who had her second girl recently...
Kaartje voor iemand die onlangs haar tweede dochtertje kreeg...

Heat embossing and twinkling H2Os
I used some of these flowers, touched up with H2Os.
Ik gebruikte een paar van
deze bloemetjes, die ik nog een likje van de twinkling H2Os gaf.

Stamps: Maryse Carrier (baby carriage, little flower on the circle, sentiment), Hero Arts (flowers)


donderdag, mei 29, 2008

Yippee!!

I have a winning card on Hero Club Blog :) Thanks for all the nice comments I received here on my blog and on Hero Arts Flickr Pool.
Congrats to all winners!
Deze kaart won op het Hero Club Blog. Dankjewel voor alle leuke reacties die ik ontving, hier op mijn blog en op de Hero Arts Flickr Pool.
Alle winnaars gefeliciteerd!


Birthday & Cake cards

A set of cards I made, using justjohanna's Odd Bird Planet stamps. I will list them below each card.
Een setje kaarten, gemaakt met justjohanna's Odd Bird Planet stempels. Ik vermeld ze onder elke kaart.

dinsdag, mei 27, 2008

From scraps to flowers

I used scraps of colored paper to stamp, heat emboss and cut these flowers. They will show up on cards soon. Papers were colored with Talens Ecoline, Distress ink and Glimmer Mist.
Restjes papier gebruikt om deze bloemen te stempelen, ze zijn geëmbossed en uitgeknipt om op kaartjes te gebruiken. Het papier was gekleurd met Talens Ecoline, Distress inkt en Glimmer Mist.

Stamps: Hero Arts


Sketch card - Super duper fun day

My sister Rein provided this week's sketch on 2Peas" stampingboard. This is the card I made with the sketch...
Mijn zus Rein zorgde deze week voor de schets op het stempelforum van 2Peas. Dit is mijn interpretatie.

All stamps: Get Inspired! Dreamy Days


maandag, mei 26, 2008

Crazy Amigos - Birthday Card

Quick and easy birthday card, a last minute entry for the challenge on Crazy Amigos blog. I can't translate the pun Dutch sentiment...
Snel en makkelijk verjaardagskaartje voor de uitdaging van de Crazy Amigos. De tekst is geprint, geïnspireerd door een kaartje dat ik ooit kreeg. Lettertype is Girls are Weird.

Stamps: Get Inspired! Dreamy Days

A birthday card...

I used 2 of the justjohanna May Special Deal stamps on this card: the words and tab. Flowers were stamped on white paper and on ecoline paper.
Twee stempels van de mei aanbieding bij justjohanna heb ik hier gebruikt: de tekst en de tab. Bloemen gestempeld op wit papier en ecolinepapier.

justjohanna stamps: plain perch snowglobe cakestand, happy bloomin' birthday, debbie's flower, flora hugabundous


zondag, mei 25, 2008

New justjohanna Design Team announced...

Johanna from justjohanna rubberstamps announced the new Design Team on her blog. Congratulations to all!!
Hier is het nieuwe Design Team van justjohanna. Vandaag bekendgemaakt door Johanna op haar blog. Gefeliciteerd allemaal!!
New Members

Continuing Members

Get Inspired! - Dreamy Days -

More photos about the card portfolio I made for De Creatie's Get Inspired! kit "Dreamy Days". I used one sheet of 12" x 12" Bazzill cardstock for the cards, and Sassafras Designer paper for the portfolio and card decoration.
Nog enkele foto's van het kaartenmapje dat ik voor De Creatie maakte met hun Get Inspired! kit "Dreamy Days". Ik gebruikte 1 vel Bazzill cardstock voor de kaartjes, Sassafras scrappapier voor het mapje en op de kaartjes.Cards are 4" x 4". Click on each photo for better view. I used matching copy paper for the envelopes.
De kaartjes zijn 10 x 10 cm. Klik op de foto's om te vergroten. Uit gekleurd printer papier heb ik envelopjes gemaakt.

As you can see on the photos below, the Sassafras papers have a white border on the backside. I cut a strip to cover it up, so it doesn't show when you open the card folder. This way I had another decorative edged paper to use on one of the cards. I inked the edges to match the paper.
Op de foto's hieronder kan je zien dat het Sassafras papier aan de achterkant een witte rand heeft. Ik heb een strookje papier geknipt om het te bedekken, zodat je het niet meer ziet als je het mapje opent. Zo had ik meteen weer een decoratieve rand om op 1 van de kaartjes te gebruikend. De snijranden en vouwlijnen zijn met inkt gesponst.
Click here to download the portfolio template, and envelope.
Klik hier om het patroon van het mapje te downloaden, en hier voor de envelop.


zaterdag, mei 24, 2008

Dreamy Days - My samples - Mijn voorbeelden

My samples, made with this fabulous kit! I'll post directions for the portfolio tomorrow.
Mijn voorbeeldjes met deze schitterende kit! Morgen zal ik de werkwijze voor dit mapje tonen.

A card for each season
Voor elk seizoen een kaartje

More inspiration: Get Inspired!9 Gallery
Nog meer inspiratie vind je in de speciale Get Inspired!9 galerij