donderdag, augustus 31, 2023

2023 In Blogposts - August


 

Using Up My Scrapbook Paper #2

A card for all occasions.  Stamping onto scrapbook paper again.  Another piece from the sheet I used for yesterday's card (CLICK).
Een kaart voor veel gelegenheden.  Weer gestempeld op scrapbookpapier.  Uit hetzelfde vel scrapbookpapier maakte ik gisteren ook al een kaart (KLIK)

I stamped the flowers using Archival Ink Potting Soil.  Carefully watercolored the flowers, as the paper is not suitable for watercoloring.  Next I inked the edges of the background stamp to stamp around the flowers.
De bloemen afgedrukt met Archival inkt Potting Soil.  De bloemen voorzichtig ingekleurd met aquarelverf, het papier is eigenlijk niet geschikt hiervoor.  Daarna de randen van de achtergrondstempel be├»nkt om rondom de bloemen te stempelen.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Fine Flowers Vol 2
Darkroom Door Background Stamp:  Moroccan Tiles
Archival Inkpad:  Potting Soil
Altenew Watercolor Paints

*****

woensdag, augustus 30, 2023

Using Up my Scrapbook Paper

I have this large stash of scrapbook paper that I never used.  I will try to use some of it to create cards.  The flower and bee were already there on the scrapbook paper.  I added the duck and the Dutch words (it is a pun).  Because the bee was on the edge of the paper I added the sentiment and drew a banner.
Ik heb een mega voorraad scrapbookpapier die ik nooit gebruikte.  Ik ga proberen om er af en toe een kaart mee te maken.  De bloem en bij stonden er al op.  Ik stempelde er de eend bij en de tekst.  Omdat de bij helemaal aan de linkerkant vloog tekende ik een wimpel.  

I stamped with Archival ink and used watercolor paints and pencils to color the duck.
Gestempeld met Archival inkt.  De eend kleurde ik met waterverfjes en potloden.

I used:
Ludiec stempels:  Dierenrijk-Eenden
Archival Inkpad:  Potting Soil
Altenew Watercolor Paints
Derwent Procolour Pencils

maandag, augustus 28, 2023

Ducks

Ducks in my kraft Dylusions Dyalog insert book.
Eenden in mijn kraft Dylusions Dyalog insert book.  Een(d)tje is geentje :)

I stamped with Memento Rich Cocoa ink.
De stempels afgedrukt met Mento Rich Cocoa inkt.

Ludiec stamps

Colored in with Derwent Procolour pencils.
Ingekleurd met Derwent Procolour potloden.

I really used all of these.
Deze kleuren kwamen er allemaal aan te pas.

I used:
Ludiec Stamps:  Eenden, Tropical Leaf, Anjelle
Memento Ink Pad:  Rich Cocoa
Derwent Procolour Pencils
Dylusions Dyalog Insert Book Kraft

woensdag, augustus 23, 2023

Watercolor Wednesday #23

Darkroom Door's Flower Basket photo stamp on this card.
De bloemenmand op deze kaart is een fotostempel van Darkroom Door.

I stamped with Wendy Vecchi's Archival ink Watering Can.  Altenew watercolors were used to color the stamped image.
De stempel afgedrukt met Archival inkt Watering Can van Wendy Vecchi.  Ingekleurd met aquarelverf van Altenew.

I used:
Darkroom Door Photo Stamp:  Flower Basket
Wendy Vecchi Archival Ink:  Watering Can
Altenew Watercolor Paints

*****

More cards using this Flower Basket photo stamp:

maandag, augustus 21, 2023

Faux Postage Collection

Some of the faux postage stamps I made lately.
Find all blogposts HERE.
Een aantal van de nep postzegels die ik de laatste tijd maakte.
Alle blogberichten kan je HIER vinden.

vrijdag, augustus 18, 2023

Snorkeling

Made this card for a boy who recently went snorkeling.
Een kaartje voor een jongen die onlangs ging snorkelen.

Distress Ink backgrounds.
Achtergronden gemaakt met Distress inkten.

I stamped with Wendy Vecchi Archival ink Acorn.  To color the fish I used Twinkling H2Os to add a bit of shimmer.
Gestempeld met Archival inkt Acorn van Wendy Vecchi.  De vissen ingekleurd met Twinkling H2Os om ze een zachte glans te geven.

I used:
Art Journey Stamps:  Fish
Distress Inkpads:  Tumbled Glass, Salty Ocean
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Acorn
Twinkling H2O

donderdag, augustus 17, 2023

Art Journal - Beautiful

Pages in my Dina Wakley Media journal.  
On the left hand page I used the flowers and leaves I made earlier (CLICK)
Pagina's in mijn Dina Wakley Media journal.
De bloemen en blaadjes die ik eerder al maakte (KLIK) kleefde ik op de linker pagina.

I chose Distress Oxide inks in matching colors on the right hand page.

Bijpassende kleuren Distress Oxide inkten gekozen om de rechter pagina te kleuren.

Next I stamped Mini Marks, using Distress Oxide inks.  The picture is from Darkroom Door's Collage Sheets Elegant Ladies.
Daarna de Mini Marks afgedrukt met Distress Oxide inkten.  Het plaatje is van Darkroom Door's Collage Sheets Elegant Ladies.

Finished of with words from the Beautiful Blooms set.

Een tekst erbij uit de Beautiful Blooms set.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Beautiful Blooms, Mini Marks, Fine Leaves
Darkroom Door Eclectic Stamp:  Scribble Daisy
Darkroom Door Collage Sheets:  Elegant Ladies
Distress Oxide Inkpads:  Weathered Wood, Stormy Sky, Faded Jeans, Saltwater Taffy, Fired Brick
Archival Inkpad: Watering Can

Flowers and Leaves Blogpost HERE

woensdag, augustus 16, 2023

Watercolor Wednesday #22

Found this Michael Powell stamp in my stash, perfect for summer.
Kwam deze Michael Powell stempel tegen tussen mijn spullen, leuk voor een zomers kaartje.

I stamped with Archival inks.  To color the sky I used Distress Oxide ink.
De stempels afgedrukt met Archival inkten.  Om de lucht te kleuren nam ik Distress Oxide inkt.

To color the image I used Talens watercolor paints and Derwent Procolour pencils.
De afbeelding ingekleurd met waterverf van Talens en met Derwent Procolour potloden.

Darkroom Door Stamps

I used: 
Michael Powell Stamp:  Tall Urban Stamp -  Harbour
Darkroom Door Stamp Set:  Simply Circles
Archival Inkpads:  Jet Black, Peat Moss
Distress Oxide Inkpad:  Iced Spruce
Talens Van Gogh Watercolor Paints
Derwent Procolour Pencils

dinsdag, augustus 15, 2023

Dahlia Season

New dahlias showing up every day in our garden.
Elke dag wel een nieuwe dahlia te zien in de tuin.

maandag, augustus 14, 2023

Art De Fleur

Two cards I made using flower stamps from Darkroom Door's Art De Fleur sets.  These flower stamps remind me of the day that I met Rachel Greig in The Netherlands.  She gave me a box with 'soon to be released' Art De Fleur stamps.  Sweet memories.

Twee kaartjes gemaakt met bloemenstempels uit de Art De Fleur stempelsets van Darkroom Door.  Deze stempels doen me altijd denken aan de dag dat ik Rachel Greig kon ontmoeten in Nederland.  Ze gaf me toen een doos met de Art De Fleur stempels die binnenkort uitgebracht zouden worden.  Fijne herinnering.

At Art Journey back in 2010.
Bij Art Journey in 2010.

I stamped the flowers and words using Wendy Vecchi Archival Ink Watering Can.
De bloemen en tekststempels afgedrukt met Archival inkt Watering Can van Wendy Vecchi.

I colored the images with Distress Inks and pencils.
Ingekleurd met Distress inkten en kleurpotloden.

The Moroccan Tiles background stamp was stamped with Distress Oxide Ink Saltwater Taffy on a white folded card.
De Moroccan Tiles achtergrondstempel afgedrukt op een witte dubbelgevouwen kaart met Distress Oxide Saltwater Taffy.I used:
Darkroom Door Background Stamp:  Moroccan Tiles
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Watering Can
Distress Inkpads:  Picked Raspberry, Bundled Sage, Tumbled Glass
Distress Oxide Inkpad:  Saltwater Taffy
Derwent Procolour Pencils

donderdag, augustus 10, 2023

My Scarf For Rachel

Today I am wearing my scarf in memory of Rachel, as her family suggested.  Unfortunately, Rachel Greig from Darkroom Door has left us too soon.  Thinking of her family and friends.  She will be missed.

Op verzoek van haar familie, draag ik vandaag mijn sjaal voor Rachel.  Helaas heeft Rachel Greig van Darkroom Door na 5 maanden ziekte haar strijd verloren.  Veel sterkte gewenst aan haar familie en vrienden.  Ze zal erg gemist worden.

*****

A long time ago Rachel and I met online on the stamping board at 2Peas. 
We also both were winners in the Hero Arts stamping contests,  Rachel in the scrapbook section, me in the cardmakers section. 
 
When Rachel and her husband Stewart started their own stamp company, Darkroom Door, I was immediately a fan of their beautiful stamps. Rachel was a talented photographer and turned photos into unique stamps. When Rachel asked me to make sample cards using their stamps, I didn't give it a second thought. 

Lang geleden hebben we elkaar online ontmoet op het stempelforum van 2Peas.  
Beiden waren we ook enkele keren winnaars in de stempelwedstrijden van Hero Arts, Rachel met scrapbook pagina's, ikzelf met kaarten.

Rachel en haar man Stewart begonnen zelf een stempelbedrijf, Darkroom Door.  Prachtige foto's die fotografe Rachel maakte werden unieke stempels.  Ik was meteen fan. Toen Rachel me vroeg om voorbeeldkaarten te maken met hun stempels moest ik er niet lang over nadenken.

Back in 2010, on a snowy day, I was able to meet Rachel at Art Journey in the Netherlands. Such a kind lady, creative, inspiring,...

Op een winterse dag in 2010 kon ik Rachel ontmoeten bij Art Journey in Nederland.  Zo'n lieve dame, creatief, inspirerend...

Rachel gave me this box.  Inside were soon to be released stamps and paper products. 

Ik kreeg van haar deze doos, met nieuwe stempels en papier, die weldra uitgebracht zouden worden.

The flower stamps from that release have always been favourites, so pretty.  They remind me of Rachel, and that special day.

De bloemenstempels uit die reeks zijn altijd favoriet gebleven, ik vind ze zo mooi.  Ze herinneren me aan de ontmoeting met Rachel en aan die speciale dag.

A few years later I took online stamp carving classes. 
I was completely surprised and honoured when Rachel asked me to carve some stamps for Darkroom Door.  I started with flowers.  Rachel encouraged me to carve more stamps.  
Meanwhile Darkroom Door has a large variety of stamps and stencils, so happy to have some of my designs turned into rubberstamps and stencils.  I'm so happy and thankful for this chance. 

Enkele jaren later volgde ik online lesjes om zelf stempels te kerven.
Ik was helemaal verrast toen Rachel me achteraf vroeg om voor Darkroom Door stempels te kerven.  Kon het niet geloven dat die eer me te beurt viel.  Het begon met een set bloemen.  Rachel moedigde me aan om nog andere stempels te kerven.  
Darkroom Door heeft ondertussen een grote keuze aan stempels en stencils.  Fijn dat enkele van mijn ontwerpen ook rubberstempels en stencils werden. Dankbaar voor die kans!

*****

Rachel was such an amazing lady, I will always remember her kindness, creativity, enthousiasm, positivity.  She will be truly missed.  Rest in Peace Rachel.

Rachel was een fantastische dame.  Vriendelijk, creatief, enthousiast, positief.  Ze zal erg gemist worden door velen.  Rust zacht Rachel.

woensdag, augustus 09, 2023

Sparrows

Sparrows in front of my kitchen window.
Jonge musjes, vlakbij het keukenraam.

 

zondag, augustus 06, 2023

Rachel Greig

Heartbroken about Rachel Greig's passing a few days ago, so sad.  I remember meeting her in person back in 2010 in The Netherlands.  She was sweet, creative, friendly, giving, fun, inspiring, ... just as I had imagined.  So sad for the stamping community, but especially for her loved ones.
Een paar dagen geleden vernamen we het overlijden van Rachel Greig, zo jammer.  Ik herinner me alsof het gisteren was dat ik haar kon ontmoeten in 2010 bij Art Journey in Nederland.  En ze was net zoals online een fantastische dame, kreatief, vriendelijk, altijd lachend, plezierig, inspirerend,...  Zo jammer dat de stempelwereld haar moet missen, maar vooral ook haar familie.

I decided to repost this booklet I made in 2015.  See the original blogpost HERE.
Ik besloot om dit boekje uit 2015 nog eens te tonen.  Het originele blogbericht kan je HIER zien.
I was thrilled and surprised when Rachel asked me to carve stamps for her company, Darkroom Door.
Ik was helemaal in de wolken, en verrast, toen Rachel me vroeg om stempels te kerven voor haar stempelbedrijf, Darkroom Door.
Thanks Rachel for your friendship and so much more.  Rest in peace.
Dankjewel Rachel, voor de vriendschap en zoveel meer.  Rust zacht.