donderdag, augustus 31, 2006

Birdie Cake

Two new justjohanna stamps on this card: Birdie Cake and I Love Cake background words. I used Colorbox Fluid Chalks to sponge the background.
Twee nieuwe justjohanna stempels op deze kaart: Birdie Cake en I Love Cake achtergrond tekst. Colorbox Fluid Chalk inkt gebruikt voor de achtergrond, aangebracht met een sponsje.

Pumpkin Stack

Justjohanna has some great Autumn images in her new collection. I just love this Pumpkin Stack and Big Scroll.
De nieuwe collectie stempels van justjohanna bevat een aantal leuke herfststempels, zoals deze opgestapelde pompoenen en scroll.

woensdag, augustus 30, 2006

Thank You card

Thank you card, using Aud's new stamps. Diamond pattern and Tag & words are on plate 1B, Swirl and Flower are on plate 2B. I stamped on Ecoline background, and used white embossingpowder (Ranger). Black inpad is Staz-On.
Dankkaartje, gemaakt met Aud's nieuwe stempels. Het ruitjespatroon, label en tekst zijn van sheet 1B, de swirl en bloem van sheet 2B. Ik gebruikte embossingpoeder van Ranger en zwarte Staz-on stempelinkt.

Aud Design stamps...

Today I received these amazing stamps, designed by Aud. She is living in Norway. Lots of possibilities with these 2 plates!
Vandaag ontving ik deze prachtige stempels, ontworpen door Aud. Ze woont in Noorwegen. Er valt heel wat te combineren met deze 2 rubberlappen.

SNOW

Having fun with the new justjohanna collection: Snowman, Snowflake, Mini Candace (birdie), Waltzing Mathilda alpha. I used White EP on the snowflakes and Liquid Appliqué to creat snow on the hat and nose. I framed the card using a white Karisma pencil.
't Is leuk om al kerst/winterkaarten te maken met de nieuwe justjohanna collectie: Sneeuwman, Sneeuwkristal, Mini Candace (volgeltje), Waltzing Mathilda alfabet. Ik gebruikte wit embossingpoeder voor de sneeuwkristallen, en liquid appliqué op de hoed en neus. Randje gemaakt met wit Karisma potlood.

O CHRISTMAS TREE

Christmas Card in non-traditional colors, using only three of justjohanna's new stamps: Decorated Tree, Daniella (bird) and Words. I used Ranger Seafaom White embossingpowder on watercolored paper.
Kerstkaart gemaakt met slechts drie van de nieuwe justjohanna stempels. Ik gebruikte wit embossingpoeder van Ranger op Ecoline papier.

dinsdag, augustus 29, 2006

Waltzing Mathilda alphabet

The new justjohanna alpha, called Waltzing Mathilda. It was chosen from the design team entries. Couldn't believe mine was selected!!
Het nieuwe justjohanna alfabet heet Waltzing Mathilda. Het werd gekozen na een wedstrijd onder het design team. Ongelooflijk dat het mijne geselecteerd werd!!
Look here how it looks after mounting the rubber on woodblocks.
Kijk hier hoe we het alfabet op houblokjes monteerden.

Look:
Stamping Rika's blog. She used this alpha on a wonderful Vintage Family ATC collection.
Emilia's amazing cards

Kijk:
Stamping Rika's blog. Ze gebruikte dit alfabet op een prachtige ATC reeks: Vintage Family.
Emilia's prachtige kaarten

Justjohanna - New Rubber :)

A box arrived today, filled with new justjohanna rubberstamps, ready to be mounted.
Vandaag arriveerde een pakket met nieuwe justjohanna stempels, klaar om gemonteerd te worden.
Christmas, Winter
Kerstmis , winter

Sunflower, Swirls, Fall, Pumpkins

Zonnebloem, Swirls, Herfst, Pompoenen


More Birds

Nog meer vogels

Cake and so

Taart, en nog zoveel meer

maandag, augustus 28, 2006

Alphabet

Today some new stamps arrived. I really liked this alpha on Sylvie's cards...
Vandaag een pakje ontvangen met 2 mooie alfabet sets. Ik vond dit alfabet zo mooi op Sylvie's kaarten...

Justjohanna- mini cards

Two mini cards, size is 3x3. I used a scallop punch, pink vellum, purple mulberry paper. The justjohanna birds are stamped on Sizzix PP and cut out. "Merci" by justjohanna too. Button = Rayher. Ribbon unknown. SU slit punch.
Twee mini kaartjes van 7,5 x 7,5 cm. Ik gebruikte mijn schulp-pons, roze vellum en paars moerbei papier. De justjohanna vogels zijn gestempeld op Sizzix bedrukt papier, en uitgeknipt. "Merci" is ook van justjohanna rubber stempels. Rayher knoopje, lint uit mijn voorraad, SU pons voor het sleufje.

zondag, augustus 27, 2006

Aud's stamps

Looking forward to receive Aud's new stamps. You can see the plates on her blog. She's also planning to do a sheet with English words only. Words or sentiments suggestions welcome!
Ik kijk uit naar de nieuwe stempels van Aud. Je kan de afbeeldingen al zien op haar blog. Ze wil ook een sheet maken met alleen woorden of uitdrukkingen in 't Engels. Suggesties welkom

Dream...

Trying to find my mojo back... Today I discovered how well the Stampers Anonymous "Dream" stamp and the alpha from Stamp-a-Dream match. I used one of my heat emboss resist sheets to stamp on. Checkered background stamp = Cherry Pie. Key = Hampton Art. Script = Hero Arts. Bird = justjohanna.
Proberen om weer wat te stempelen... Vandaag merkte ik hoe goed de Stampers Anonymous "Dream" stempel en het alfabet van Stamp-a-Dream bij elkaar passen. Ik gebruikte een vel papier uit mijn heat emboss resist voorraad. Ruitjes achtergrondstempel = Cherry Pie. Sleutel = Hampton Art. Script = Hero Arts. Vogel = justjohanna.

zaterdag, augustus 26, 2006

Jo...


Thinking of Jo and his family... A few days ago his life ended suddenly in an accident. He was almost 22. So sad...
Voor Jo en zijn familie...Zijn leven eindigde deze week plots in een verkeersongeval, hij was bijna 22...

vrijdag, augustus 25, 2006

August Sketch #4 - HELLO

My 13 yo niece Anneleen, Crea-Leni on 2Peas, posted the Weekly Sketch, so I made this card using her sketch.
Mijn 13 jarig nichtje Anneleen, Crea-Leni op 2Peas, bedacht deze week de schets. Deze kaart heb ik ermee gemaakt.

Cat/Dog/Mouse stamp= Magenta. Swirl and Hello = Hero Arts. Tiny Flower= Justjohanna.
A picture in front of the window, to show the cut out part in the green cardstock, and the effect of stamping on vellum.

Foto met tegenlicht om het effect van het stempelen op vellum te tonen...


donderdag, augustus 24, 2006

Just a card - Zomaar een kaart

A card that I made a while ago... Focal panel is Memories Black stamping on Ecoline: Inkpot (Art Impressions), Scratches (Tim Holtz), Words (Hero Arts). Background stamping is done with Colorbox Fluid chalk #Olive Pastel: Harlequin background (Hero Arts), Scratches (Tim Holz), Script (Verschoten). Paperclips (Leave Memories), Binder rings (Stempelmakers).
Deze kaart maakte ik een tijdje geleden al, het middengedeelte is met Memories Black gestempeld op Ecoline papier. Voor de Achtergrond gebruikte ik Colorbox Fluid Chalk #Olive Pastel.

zondag, augustus 20, 2006

Memo Box

This was a fun project! I found the wooden memo box in a Dutch shop (V&D), painted it with red acrylic paint. I could hardly wait until it was dry enough to decorate it. I used my sheet of ecoline paper and decorated the box with justjohanna images, stamped on white paper, and cut out. I used a white gelpen on some images.
Dit was leuk om te doen. De houten memo box vond ik enkele dagen geleden in Nederland (V&D), ik heb ze geverfd met rode acrylverf. Beplakt met zoutpapier en uitgeknipte justjohanna figuurtjes. Met een witte gelpen heb ik sommige figuurtjes ingekleurd.Ecoline/Salt paper -- Ecoline zoutpapier

On this paper I used "Talens Ecoline" and "La Linea Shadow Paint". I think it's the same ink in a different bottle.
Voor dit papier gebruikte ik "Talens Ecoline" and "La Linea Shadow Paint", volgens mij dezelfde inkt in een ander flesje.

Use a wide brush to apply water first, it makes it easier to move the ink around on the paper. I prefer smooth stamping paper, especially if I'm going to over stamp the Ecoline.

Maak het papier goed nat met een brede borstel, dan is het makkelijker om de inkt te verdelen over het vel papier. Ik gebruik 't liefst gewoon glad stempelpapier.

Work really quick, use the wide brush again to spread the ink. Don't mind the lines :)

Werk heel vlug, gebruik de brede borstel opnieuw om de inkt te verdelen. Trek je niets aan van de strepen :)

Sprinkle salt onto the wet ink.

Strooi zout over de natte inkt.

Leave it to dry completely, it's fun to see the paper changing. Remove the salt.

Laat volledig drogen. Leuk om te zien hoe de ringen zich vormen. Verwijder het zout.
Here's a project where I used this paper: Memo Box

Ik gebruikte het papier op deze Memo box

donderdag, augustus 17, 2006

Distress ink & embossing powder

About Distress embossing powder, I heard some good and some bad things... I bought these, and hope I can try them soon.
Over Distress embossing poeder hoorde ik zowel goede als minder goede dingen... Ik heb deze gekocht, en hoop ze gauw te kunnen proberen.

Moments...

Black, grey, cream and lilac... All stamps are Hero Arts. Memories Black, Versamagic Magnolia Bud, Versafine Smokey Gray, and Stazon Black on the wooden flower.
Zwart, grijs, ecru en lila... Alle stempels zijn van Hero Arts. Stempelinkt: Memories black, Versafine Smokey Gray, Versamagic Magnolia Bud en Stazon Black op de houten bloem.

woensdag, augustus 16, 2006

Christmas stamps


Checking out my Christmas stamps. This is what I have so far... There are some great new stamps coming soon, I noticed some gorgeous images in justjohanna's new collection. Can't wait to start using those!!
Alvast mijn kerststempels controleren. Dit is wat ik tot nu toe verzameld heb... Ik heb nog erg mooie gezien in de nieuwe collectie van justjohanna. Nog even wachten tot ik die kan gebruiken...

maandag, augustus 14, 2006

Happy Birthday Linda!!!!

Birthday card for my SIL. Have a very nice day Linda!!
Verjaardagskaart voor mijn schoonzusje. Maak er een heel leuke dag van Linda!!!

Swirl stamps and "Make a Wish": De Creatie. "HAPPY" and Birthday definition: Hero Arts. Prima Flowers, Tiny buttons: Hero Arts, Ecoline background.

Swirl stempel en "Make A Wish": De Creatie. "HAPPY" en Birthday definitie: Hero Arts. Prima bloemetjes, mini knoopjes: Hero Arts, Ecoline achtergrond.


zaterdag, augustus 12, 2006

Justjohanna - Thank You Card

A thank you card stamped with justjohanna stamps.
Een dankkaartje gestempeld met justjohanna stempels.

I used the heat embos resist paper I made a few days ago.

Ik gebuikte het heat embos resist papier dat ik een paar dagen geleden maakte.

Justjohanna rubberstamps: new catalog is up!

Take a look at justjohanna's website to see her new catalog. About 300 new images: words, swirls, birds, Christmas, Halloween,...
Kijk op justjohanna's website. Ongeveer 300 nieuwe stempels: tekst, swirls, vogels, Kerstmis, Halloween,... in de nieuwe catalogus.

vrijdag, augustus 11, 2006

Collage Card - Blue

Inspired by Sylvie's card. Stamps: Hero Arts, Artemio and Cherry Pie.
Inspiratie voor deze kaart kwam van Sylvie's kaart.
Close up on the heat embos resist technique and Ecoline.

donderdag, augustus 10, 2006

justjohanna sneak peek...

I noticed THIS on justjohanna's blog!!!
Vanmorgen zag ik DIT op justjohanna's blog!!!

Talens Ecoline: Heat Embos Resist Technique

I made this sheet of background paper, using Ecoline.
Ik maakte dit vel achtergrondpapier met Ecoline.

What you need: Versamark, Clear Embossingpowder, Stamp (the one I used is a justjohanna stamp,) brushes, water, Ecoline, cardstock.

Dit heb je nodig: Versamark, kleurloos embossingpoeder, stempel (deze is van justjohanna,) kwasten, water, Ecoline, papier.

Stamp with Versamark and heat embos.

Stempel met Versamark, embos met het kleurloze embossingpoeder.

Apply water using a wide brush.

Maak het papier flink nat met de brede borstel.

Apply the first color, work really quick.

Breng de eerste kleur op, werk snel .

Apply the second color and leave it to dry completely.

Breng de tweede kleur aan en laat volledig drogen.

Iron off the embossing on absorbant paper (newspaper, paper towel), repeat until all the embossing is removed.

Strijk op de achterzijde, om de embossing te verwijderen. Leg daarvoor je ecoline papier op een krant of keukenpapier. Herhaal tot alles verwijderd is.