vrijdag, september 29, 2006

Christmas Card # 59

Another Christmas Card, using justjohanna's stamps: Ornament, North Star, C Monogram and sentiment. Distress inks and golden signo gelpen (silver when it's dry) for coloring.
Nog een kerstkaart met justjohanna stempels: Kerstbal, noordster, c-monogram en wens. Voor het inkleuren: distress inkt en gouden signo gelpen (droogt zilverkleurig).

woensdag, september 27, 2006

Hero Arts Summer Contest

Congratulations to the winners of Hero Arts Summer Celebrations Contest. A lot of amazing ideas, wonderful work. You can see the winners here. If you entered the contest and didn't win, please put a link to your card in a comment, if you have it online somewhere, I would love to see what you created.
Hartelijke gelukwensen aan de winnaars van Hero Arts summer Celebration wedstrijd. Prachtig werk. Je kan de winnaars hier zien. Heb je ook deelgenomen aan de wedstrijd, maar niet gewonnen, plaats asjeblief een link in je comment als jouw creatie ergens online te zien is. Ik zou heel graag zien wat je gemaakt hebt.
Check out these amazing entries:
Kijk eens naar deze prachtige inzendingen:
This was my entry.
Dit was mijn inzending.

Some detail pictures of the things I used...

Dit heb ik gebruikt...


Justjohanna Rubberstamps - Winter Collection

More trays filled with justjohanna's Winter Collection. Easy to find the stamp I need... The trays hare home made, you can see how quick and easy that is here.
Nog meer opbergbakjes, gevuld met justjohanna's wintercollectie. Zo zijn ze makkelijk te vinden... De bakjes hebben we zelf gemaakt. Je kan hier zien hoe eenvoudig dat is...

dinsdag, september 26, 2006

Christmas Card 58

Another Christmas Card, created with justjohanna rubberstamps: Ornament, Swirly Background and Words. Stamped on Ecoline paper and gold embossed.
Nog een kerstkaart, gemaakt met justjohanna stempels: kerstbal, overstempeld met de "swirly background" stempel, op Ecoline papier gestempeld, afgewerkt met goud embossing. Tekststempel is ook uit de nieuwe justjohanna collectie.

maandag, september 25, 2006

Christmas Card 57

My card for Isa's Sketch on Two Peas' Stamping Board. All stamps by Hero Arts. I used MCP technique. The scanner didn't pick up the sparkly embossingpowder.
Mijn kaart voor Isa's schets op 2Peas' stempelforum. Alle stempels zijn van Hero Arts. Ik gebruikte de MCP techniek. De glinsteringen van het embossen zie je niet op de scan.

zondag, september 24, 2006

Wednesday Stamper - Just Clowning around


My entry for this week's "Just Clowning around" Challenge on Wednesday Stamper Stamper. I don't have a clown stamp, so I used Griet Bertels' Boy Stamp, replaced the Church in the background by Justjohanna's Mini Eiffel Tower. Swirls are Justjohanna's Big Cloud stamp. A Muse Ties, stamped on watercolored paper, and cut to size. I used the same watercolored paper to cut the hat. Sentiment is Hero Arts.
Mijn bijdrage voor de "Just Clowning Around" uitdaging op Wednesday Stamper. Vermits ik geen enkele geschikte Clown stempel heb, gebruikte ik Griet Bertels' jongensstempel, het kerkje in de achtergrond verving ik door justjohanna's Mini Eiffeltoren. De krullen in de achtergrond zijn van justjohanna's Big Cloud stempel. A Muse dassen gestempeld op Ecoline papier, en op maat geknipt. Ik gebruikte hetzelfde papier om de hoed te knippen. Wens is van Hero Arts.

zaterdag, september 23, 2006

Canvas - Knuffelkip.

My first canvas: This is my niece Sara, she's going to spoil her favorite chicken "Vlekje". The alphabet stamps are Hero Arts. Heart, photo corners, all the flowers are by Aud Design. Journaling tag behind the photo.
Mijn eerste canvas: Dit is mijn nichtje Sara, die haar knuffelkip "Vlekje" gaat verwennen.. Alfabet stempels zijn van Hero Arts. Hart, bloemen en fotohoekjes zijn stempels van Aud Design. Tag met tekst achter de foto. For the flowers I prepared a sheet of cardstock first: I used distress ink, and use this technique, explained by Klaartje. Then I used a big SU canvas stamp. Aud's flowers were stamped with Memories black.
Voor de bloemen kleurde ik eerst een vel papier, met distress inkt, ik gebruikte deze techniek, uitgelegd door Klaartje. Daarna stempelde ik met een grote SU canvas stempel . Aud's bloemen zijn met Memories black gestempeld.

donderdag, september 21, 2006

Halloween Card

This is my very first Halloween card, never made one before. I used the "faux torn paper" technique, you can see it here, in a previous post. All stamps by justjohanna.
Mijn allereerste Halloween kaart... Ik gebruikte de "faux torn paper" techniek. Je kan hem zien in een vorige post. Alle stempels zijn van justjohanna.

Faux torn paper

I made a Halloween card using the "faux torn paper" technique. Here is how I did it, step by step.
Ik maakte een Halloween kaart met de "faux torn paper" techniek. Hier zie je die techniek, stap voor stap.

1. Stamp all images and mask them
2. Use a torn sticky note to mask the lower part
3. Sponge, I used Colorbox Chalk inks
4. Remove sticky note
1. Stempel en maskeer alles
2. Gebruik een gescheurde post-it om het onderste gedeelte te bedekken
3. Spons, ik gebruikte Colorbox Chalk inkt
4. Verwijder de post-it


5. Use the other part of the torn sticky note to cover the sponged part. Be sure a narrow strip will be covered too, so it stays white
6. Sponge second part
7. Remove mask
8. Cover the sponged part, leave a narrow strip again

5. Gebruik het andere gedeelte van de gescheurde post-it om het eerste deel te bedekken, en een smal strookje, zodat het wit blijft
6. Spons het tweede deel
7. Verwijder de post-it
8. Bedek opnieuw het gesponste deel, en een smalle strook


9. Sponge
10. All the sponging is done
11. Remove masks from images
12. Finished

9. Spons
10. Alles is gesponst
11. Verwijder de maskertjes
12. Klaar

Photo Holder - FotohouderA non card project using justjohanna rubberstamps: Waves, Swirly Background, Flower Heart and "je pense à toi". The base is a wooden block, the edges have been sanded and colored with Colorbox Fluid Chalk. On top I pasted a piece of watercolored paper, stamped with Swirly Background. I inked the edges. Glued a wooden die on top. The hearts are stamped on watercolorerd paper too. I got the pictures from friends who have been visiting Nepal.
Een project gemaakt met justjohanna stempels: Waves, Swirly background, Flower Heart en "je pense à toi". Het houtblok is geschuurd, gekleurd met Colorbox Fluid Chalk en met Ecolinepapier beplakt. Hartjes ook op Ecolinepapier gestempeld. De foto kregen we van vrienden die in Nepal waren.
dinsdag, september 19, 2006

Portfolio and cards --Mapje met kaarten

A few days ago I made some cards with roses. I thought they needed a portfolio. I used Aud Design stamps to decorate the portfolio.
Enkele dagen geleden maakte ik kaarten met rozen. Nu heb ik een bijhorend mapje gemaakt.Ik gebruikte Aud Design stempels om het mapje te versieren.


It holds 4 cards and envelopes.
Er passen 4 kaarten met enveloppen in.


You can find the template and measurments here, in a previous post.
Het patroon met afmetingen vind je hier, in een vorige post.

Portfolio Template -- Kaartenmapje

Here's a template you can use to make a portfolio that can hold 4 cards and envelopes. I'm sorry it's centimeters only, not inches. I used one A4 sheet of cardstock. The portfolio is 12 cm wide, I forgot that dimension on the template.
Dit zijn de maten voor een kaartenmapje, waarin je 4 kaarten en enveloppen kan bewaren. Ik gebruikte een vel karton in A4 formaat, de maten zijn in centimeters. Ik vergat de breedte te vermelden op het patroon, die is 12 cm.
Score the dotted lines, and cut out the white parts on the template. Fold and glue down part A, fold and glue part B.
Ril de witte stippellijnen, snijd de witte delen weg. Vouw en plak eerst deel A, daarna deel B.
Do all the stamping and decorating before you paste anything. It should look like this.
Stempel en versier alles vooraleer je de flapjes vastplakt. Het ziet er zo uit als't geplakt is.

maandag, september 18, 2006

Coordinating card and tag

On these cards I used justjohanna's Wheel Stamp as a flower. I stamped on Ecoline watercolored paper. All stamps by justjohanna rubberstamps. The white accents are made with a white Karisma pencil.
Hier gebruikte ik justjohanna's wiel stempel als bloemen. Ik stempelde op Ecoline papier. Alle stempels zijn van justjohanna. Witte accentjes van een Karisma kleurpotlood

vrijdag, september 15, 2006

Gelukkige verjaardag Roel!!!

Thank you Dymphie, for sharing the clear instructions on your blog, to make this jumping cube. You can see more pictures in my gallery on 2peas.
Dankjewel Dymphie voor de klaar en duidelijke instructies op jouw blog, om deze springkubus te maken. Meer foto's kan je zien in mijn 2peas galerij.
Stamps: PSX, De Creatie, Cherry Pie, Justjohanna, Aud Design, Hero Arts, Leave Memories, Invoke Arts, Art Impressions.

donderdag, september 14, 2006

Wednesday Stamper - Birds

This is my card for the "birds" theme on Wednesday Stamper. All stamps by justjohanna: Tree, Bird, Tail, Definition, Words.
Mijn bijdrage voor het "vogels" thema op Wednesday Stamper. Alle stempels zijn van justjohanna: Boom, vogel, staart, definitie, tekst.

dinsdag, september 12, 2006

Roses...

Set of 2 cards, using Aud Design Stamps. Picture is my favorite Rose "New Dawn" in our garden.
Setje van 2 kaarten, gemaakt met Aud Design stempels. Foto van mijn favoriete roos "New Dawn" in onze tuin.
"Thank You" stamp is Hero Arts.
Aud's Heart stamp is heat embossed on vellum.
"Thank You" stempel is van Hero Arts. Aud's hartstempel is gestempeld op vellum, daarna Ranger #Seafoam White embossingpoeder gebruikt.

More heat embossing on vellum, Ranger #Seafoam White, Aud's Stamps, Provo Craft heart brads.


maandag, september 11, 2006

Aud Design -- September Sale

For more info, take a look on her blog.
Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op haar blog.

Cookies box -- Koekjesdoos

A while ago I stamped a set of bakery boxes for my mom, to put her delicious home made cookies in. She likes to take them as a present when she visits friends or family... All stamps by justjohanna rubberstamps.
Voor mijn moeder stempelde ik een setje koekjesdozen. Ze geeft graag haar heerlijke zelfgemaakte koekjes aan vrienden en familie die ze gaat bezoeken. Stempels van justjohanna.

zondag, september 10, 2006

Wishing you a latté joy this holiday season...

A Christmas Card I made, using Rein's sketch from 2peas' stamping board. All stamps by justjohanna.
Een kerstkaart, gemaakt met Rein's schets op het 2peas stempel forum. Alle stempels zijn van justjohanna.

Storage trays - Houten opbergbakjes

Quite often I receive mail about the storage trays I use for my woodmounted stamps. We don't buy them, they are home made, very quick and easy. I made some pictures while I made another one. The size is perfect for storage in my stamp tower.
Regelmatig krijg ik mail in verband met de houten opbergbakjes die ik gebruik voor mijn op hout gemonteerde stempels. Ze zijn zelfgemaakt, eenvoudig en snel. Ze passen precies in mijn stempeltoren.
All you need is some timber, strong, quick drying wood glue and cardboard (cornflakes box). Apply a bit of glue, put the frame together. A rubber band gives preasure until the glue is set.
Je hebt enkel latjes nodig, sneldrogende houtlijm en karton (bv. cornflakes verpakking). Breng een beetje lijm aan, vorm een kader, elastiek geeft de nodige druk terwijl de lijm droogt.

Glue the cardboard onto the frame, the tray is finished. I stamp the images on the front, using Brilliance Graphite Black inkpad.

Lijm de kartonnen bodem op het kader, het bakje is klaar. Daarna stempel ik op de voorzijde, zodat ik makkelijk de stempel vind die ik nodig heb. Dat gaat heel goed met Brilliance Graphite Black.

vrijdag, september 08, 2006

Kid's Birthday Card.

Kid's Birthday Card, all stamps by justjohanna. I mixed stamps from the Spring Catalog and the new Winter Supplement.
Een kinderkaart, gemaakt met justjohanna stempels. Ik gebruikte stempels uit de lentecollectie, en van de nieuwe wintercatalogus.

Hello

All stamps here are Aud Design, except the alpha, which is EK Success. I stamped and heat embossed on Ecoline watercolored paper.
Op deze kaart gebruikte ik Aud Design stempels. Het alfabet is van EK Success. De groene achtergrond is gemaakt met Ecoline.

donderdag, september 07, 2006

Wednesday Stamper - RED

My first card for Wednesday Stamper... All stamps used are from De creatie's "Get Inspired 2" kit". I stamped a pattern using the photo corner stamp first on Ecoline paper.
Mijn eerste kaart voor Wednesday Stamper... Alle stempels zijn van de Creatie's "Get Inspired 2"kit. Ik stempelde eerst een patroon op Ecolinepapier met de fotohoek stempel.

justjohanna's "Waltzing Mathilda" alphabet

A lot of stampers still prefer their stamps mounted on woodblocks. I'm one of them :) My DH has been cutting and sanding these blocks for me. So now I have justjohanna's UM alpha on wood.
Veel stempelaars hebben nog altijd een voorkeur voor op hout gemonteerde stempels. Ik ben één van hen :) Mijn ventje heeft deze blokjes gezaagd en geschuurd... Nu heb ik een justjohanna alfabet op hout.

woensdag, september 06, 2006

Boy's Birthday Card

Birthday Card for a little pirate... All stamps by justjohanna, from the Winter supplement: Pirate Ship, Swords, Waves, Mini Candace, Words. Sails are cut out, and I put fabric behind the image.
Verjaardagskaart voor een kleine piraat. Alle stempels zijn van justjohanna, uit het winter supplement: piratenschip, zwaarden, golven, mini Candace (vogeltje) en tekst. De zeilen zijn uitgesneden, en er is stof achterin geplakt.

New justjohanna Design Team Call

Read more about it on Johanna's blog.
Lees er meer over op Johanna's blog.

dinsdag, september 05, 2006

Maryse Carrier - Summer Swap

I made 8 of these... Zo maakte ik er 8...
Look at the beauties I received!! Deze prachtige ATCs kreeg ik terug!!
Thank you Angie, Barb, Dianne, Irene, Jacqueline, Jetty, Susan and Sylvie!!
Thanks Shelaine for hosting this swap!