dinsdag, februari 28, 2023

2023 in Blogposts - February

Resume of my February blogposts.
Mijn blogberichten van februari samengevat.

 

Notebook Covers - Inside

Maybe you've seen the notebook I made a few days ago.  I still had to finish the inside covers.
Misschien zag je enkele dagen geleden het notaboek dat ik maakte.  De binnenkant van de kaftjes moest nog afgewerkt worden.

I had inked, stencilled and stamped the cardboard, but I was not happy with the result.

Ik gebruikte de stevige kartonnen achterkant van een blok aquarelpapier.  Het was gesponst, gestencild en bestempeld, maar ik was er niet tevreden over.

Today I stamped the journal stamps on white cardstock cut them out and glued them in place.  I also added a stamped ink pot and fountain pen.  I think it looks much better now.
Vandaag drukte ik de journal stempels opnieuw af op wit kaartkarton.  Uitgeknipt en op de kaft geplakt.  Met de gestempelde inktpot en vulpen erbij ziet het er veel beter uit vind ik.

DarkroomDoor stamps


I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Mini Marks, Journal, Pen & Ink
Darkroom Door Small Stencils:  Dots, Mesh
Distress Inkpad:  Vintage Photo
Archival Inkpads:  Jet Black, Potting Soil 

maandag, februari 27, 2023

Make A Wish

Flowers, painted with Twinkling H2Os, and Darkroom Door Sentiment stamps on this card.

Bloemen geschilderd met Twinkling H2Os.  Tekststempels van Darkroom Door erbij afgedrukt met Versafine Clair inkt Nocturne

I used:
Darkroom Door Sentiment Stamps:  Happy Birthday
Twinkling H2Os

zondag, februari 26, 2023

Sunday Scraps - 629

While cleaning out some craft drawers I found a bunch of diecut rectangles, left over after making another project.  I used them to make colorful covers for a notebook.
Bij het opruimen van mijn hobbylades vond ik een pakje uitgesneden rechthoekjes, restjes van een ander project.  Ik gebruikte ze nu om een kleurrijke kaft te maken voor een notaboek.

Leftovers
Restjes.

I used a double sided sticky sheet to adhere them to a piece of cardstck.  Then I had to think a few weeks about how to use this colorful sheet.
Met dubbelzijdige kleeffolie plakte ik ze op een vel kaartkarton.  Daarna toch enkele weken moeten nadenken wat ik ermee zou doen.

I decided it was going to be a cover for a notebook.
Ik besloot om er kaften voor een notaboek mee te maken.

I used my 15 year old Bind-it-All to punch the holes in the covers and pages.  I love this machine :)
Mijn Bind-it-All is minstens 15 jaar oud, maar doet het nog perfect :)  Gaatjes geponst in kaftjes en pagina's.

I used 1" Zutter binding wire.  
Zutter ringen van 1inch gebruikt.

  Deze plaatjes zijn handig om het apparaat juist in te stellen.

Front and back covers.
Voor- en achterkant, beiden even kleurrijk.

*****

zaterdag, februari 25, 2023

Black & White - 577

Limited stamping time, just enough to do a simple black & white page in my sketchbook.  I used a old favorite flower stamp from Donna Downey: Wild Geranium.  It is a large stamp, too large for a card, perfect for a sketchbook or art journal.
Mijn beetje stempeltijd vandaag gebruikt voor een eenvoudige zwart-wit pagina in mijn schetsboek.  De Wild Geranium stempel van Donna Downey is een oude favoriet.  Meestal te groot voor een kaart, maar perfect voor een schetsboek of art journal.

Words and bees are from these Darkroom Door stamp sets.
Tekst en bijtjes zijn stempels uit deze Darkroom Door sets.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Wilderness Vol 1, Buzzing Bees
Unity Stamp Company:  Donna Downey - Wild Geranium
Versafine Clair Inkpad:  Nocturne

vrijdag, februari 24, 2023

Doodled Flowers

I was not going to turn these doodles into a card :)  
Was eigenlijk niet de bedoeling om hier een kaart mee te maken :)

woensdag, februari 22, 2023

Let's Stick Together

Sponging with Distress Inks over an inky background from my stash.  The cactus stamp was inked with Distress Markers.
Distress inkten door een stencil gesponst op een achtergrond uit mijn voorraad.  De cactusstempel be├»nkt met Distress Markers.


I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Cacti
Darkroom Door Large Stencil:  Polka Dots
Distress Inkpads:  Stormy Sky, Shabby Shutters
Distress Markers:  Rusty Hinge, Mowed Lawn, Forest Moss

dinsdag, februari 21, 2023

Gatefold Birthday Card

Made this gatefold birthday card.  Inspired by this video on YouTube. 
 No dies needed to create this card.
Weer een gatefold kaart gemaakt, ge├»nspireerd door deze video op YouTube. 
 Geen snijmallen nodig om deze kaart te maken.

The focal image on this card is the Flower Girl collage stamp from Darkroom Door.
De Flower Girl collage stamp van Darkroom Door in de hoofdrol.

After making the cuts and folds I covered the panels with patterned paper from my stash.  It is double sided paper.  The flower girl was stamped on the soft green reverse side of the patterned paper.
Eerst de vouwlijnen gerild en de insnijdingen gemaakt.  Daarna het ruitjespapier opgekleefd.  Het bloemenmeisje stempelde ik op de zachtgroene keerzijde van het ruitjespapier.

The sentiment stamps from the Tall Flowers set are perfect for these cards.
De verticale tekststempels uit de Tall Flowers set lijken wel voor dit soort kaarten gemaakt.

Darkroom Door Stamps

On the closure I used a heart stamp from the Simply Circles set.
De sluiting voorzien van een hartje uit de Simply Circles set.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Wildflowers Vol 2, Tall Flowers, Wings, Simply Circles
Darkroom Door Collage Stamp:  Flower Girl
Versafine Clair Inkpad:  Nocturne

*****

maandag, februari 20, 2023

Pressed Flowers

I was asked to make some sympathy cards.
Op aanvraag weer sterkte-kaartjes gemaakt.

I decided to use these pressed mint flowers.  
Gedroogde munt bloemetjes gebruikt.  Ze zijn met enkele steekjes vastgezet.

I taped two dies together to cut the frames.  
Twee snijmallen aan elkaar geplakt om de lijstjes uit te snijden.

Hopefully the layered frames will protect the delicate flowers somehow.
Voor het lijstje kleefde ik een aantal laagjes op elkaar.  Hopelijk worden de delicate bloemetjes op die manier een beetje beschermd.

Penny Black Dies. 

zondag, februari 19, 2023

Sunday Scraps - 628

Used up some scraps I found in my stash.

Restjes gevonden bij het opruimen, ze kwamen op een kaart terecht.

The Roses photo stamp is by Darkroom Door.  Dutch words were printed on the transparent sheet ages ago.
De rozen fotostempel is van Darkroom Door.  De tekst op het transparant vel heb ik jaren geleden geprint.zaterdag, februari 18, 2023

Black & White - 576

I only had time for a super simple scrapling in black and white today.  But I love the texture stamp I used.
Nauwelijks tijd gehad om te stempelen vandaag, dan maar een super simpele scrapling gemaakt.  De texture stempel vind ik wel een hele mooie, 't is een favoriet.


I used:
Darkroom Door Texture Stamp:  Flower Garden
Crea Lies Stempels:  Ik wens jou een...
Versafine Clair:  Nocturne

vrijdag, februari 17, 2023

Faux Postage Stamps - Flowers

Today I wanted to create some faux postage stamps.
Vandaag had ik zin om 'postzegels' te stempelen.

I used a stencil from Darkroom Door (forgot to take a picture) to sponge the squares with Wendi Vecchi Make Art Blendable Dye inks from Ranger.
Een stencil van Darkroom Door gebruikt (vergat ik te fotograferen) om de vierkantjes te sponzen met Ranger's Make Art Blendable Dye inkten van Wendy Vecchi.

I used small flower stamps from these sets.
Kleine bloemenstempels uit deze sets gebruikt.

Pencils were used to color the flowers.
De bloemetjes ingekleurd met potloden.

I added stamps from Darkroom Door's Global Postmarks set, and a texture stamp.
Stempels uit de Global Postmarks set van Darkroom Door erbij gebruikt, en een texture stempel.


I used:
Wendy Vecchi Make Art Stamps:  Floral Doodles, Doodle Celebrations, Flower Pot
Darkroom Door Stamp Set:  Global Postmarks
Darkroom Door Texture Stamp:  Mesh
Darkroom Door Small Stencil:  Boxes 6UP
Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Inks:  Buttercup, Fern Green, Bluebird, Sky Blue, Tiger Lily, Tea Rose
Versafine Clair Inkpad:  Nocturne
Derwent Procolour Pencils

*****

I keep my currency and small number stamps in this tin. 
De kleine stempeltjes met cijfers en munteenheden bewaar ik in dit blikje

*****

woensdag, februari 15, 2023

Kraft Journal Pages

Found these stamped bottles in my stash, they were stamped on a gelprint, heat embossed and already cut out.  I decided to use them in my kraft Dyalog Insert Book.
Deze gestempelde flesjes kwam ik tegen in mijn voorraad, gestempeld op een gelprint, met wit embossing en ook al uitgeknipt.  Perfect als je weinig hobbytijd hebt.  Ze kwamen vandaag in mijn kraft Dyalog Insert Book terecht.

I wanted to try the new Lost Shadow Distress Oxide ink on kraft.
De nieuwe Distress Oxide inkt Lost Shadow wou ik op kraft proberen.

Distress Oxide inks were used to sponge the top half of the pages.  I also used the inks to do the stamping.

Met Distress Oxide inkten kleurde ik de bovenste helft van de bladzijden.  Met dezelfde inkten ook alles gestempeld.

DarkroomDoor stamps

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Full Bloom Vol 1, Full Bloom Vol 2, Bottles
Darkroom Door Texture Stamp:  Fallen Leaves
Distress Oxide Inkpads:  Lost Shadow, Uncharted Mariner
Dylusions Dyalog Insert Book:  Kraft

*****