maandag, juli 31, 2006

Home made shadow stamps - Zelfgemaakte stempels

Last year I made these stamps, to use them with the Hero Arts Christmas Trees. I used foam, rubber and balsa wood. A few days ago I used the big one for bleach stamping on the red card in this post
Vorig jaar maakte ik enkele schaduwstempels om in combinatie met de Hero Arts kerstbomen te gebruiken. Ze zijn gemaakt van rubber en balsa hout. De grote gebruikte ik een paar dagen geleden om met chloor te stempelen op de rode kaart.

Indispensable - Onmisbaar

On 2Peas' stamping board was a question about tools you can't live without... I posted a picture. Later I added my good old embroidery scissors. These are the tools I use on every card or project, besides my stamps and inks of course.
Op het 2Peas stempelforum was een vraagje over onmisbaar gereedschap. Ik maakte snel een foto, maar later heb ik mijn oud borduurschaartje nog toegevoegd. Dit zijn de spullen die ik voor bijna elke kaart of project gebruik, naast stempels en inkt natuurlijk.
I just started using a new cutting mat, this is what the old one looked like, well used :)
Ik had net een nieuw matje in gebruik genomen, het oude zag er zo uit: goed gebruikt :)

zondag, juli 30, 2006

July Sketch #4 - bonne chance

My card for the weekly sketch on 2peas stamping board. PP = Chatterbox #Cabin Plaid, stamps by justjohanna rubberstamps, ribbon = Rayher.

justjohanna reindeer preview

Check out justjohanna's blog for a sneak peek...
Op justjohanna's blog kan je weer een nieuwe stempel in aktie zien...

Weekend Challenge on Simply Sentiments

This weekend's challenge theme on Simply Sentiments is "Let's cool down"... to help us forget about the heat wave we have. Winter, snow, Christmas,...
Het thema van de weekend uitdaging op Simply Sentiments is "Let's cool down" om eventjes de hittegolf te vergeten. Alles kan: winter, sneeuw, kerstmis...
I used heat embossing on the blue card. The snowmen frame is stamped on Ecoline watercolored paper. Snowmen stamp = Magenta, sentiment = Hero Arts, star stamp = PSX, snowflakes = Mariëtte Verhees.
Op de blauwe kaart gebruikte ik wit embossingpoeder. De sneeuwmannen zijn gestempeld op Ecoline papier. Sneeuwman stempel = Magenta, tekst = Hero Arts, ster= PSX, sneeuwvlokjes = Mariëtte Verhees.


I did bleach stamping on the red Ecoline watercolored paper. I used a home made shadow stamp for the trees, all stamps are Hero Arts. Gold embossing on the tree stamps and the edges.

Op rood Ecoline papier stempelde ik met chloor. De driehoekige schaduwstempel is zelfgemaakt, overige stempels zijn van Hero Arts. Goud embossing op de bomen en randen.


zaterdag, juli 29, 2006

Birthday Flowers card

My hubby gave me these wonderful flowers on my birthday. I made a picture. Now I can use it again and again. I loved the unusual color of the purple/lilac roses. I used a scrap of Chatterbox PP and justjohanna stamps on the sponged parts: "merci", Swirly Heart and Shrubbery. Colorbox Fluid Chalk and white Karisma pencil on the leaves.
Mijn ventje gaf me deze prachtige bloemen op mijn verjaardag. Ik dacht er aan om een foto te maken. Nu kan ik ze telkens weer gebruiken. Ik vond de lila-paarse rozen heel bijzonder. Ik gebruikte een restje Chatterbox papier, en justjohanna stempels op de gesponste delen. Colorbox Fluid Chalk stempelinkt, en wit Karisma potlood voor de blaadjes.

Time for funHere's a quick card I made with the free stamp I received this week. It's a white card, I love to do these, as you can see in my White Cards album on 2peas. Colorbox Fluid Chalk #Azurite en Memories Black inkpad.
Een snel klaar kaartje met de gratis stempel die ik deze week ontving. Het is een witte kaart geworden. Ik hou wel van kaarten met veel wit, zoals je kan zien in mijn witte kaarten album op 2peas. Stempelinkt: Colorbox Fluid Chalk #Azurite en Memories Black.

vrijdag, juli 28, 2006

Another justjohanna sneak peek

Take a look on Michelle's blog for another sneak peek at justjohanna's new stamps, coming soon...
I discovered more of justjohanna's stamps on Cat's Craft Cupboard blog.
Michelle licht een tipje van de sluier op... enkele nieuwe justjohanna stempels, zijn te zien op haar blog. Binnenkort verkrijgbaar.
Ik ontdekte nog meer stempels op Cat's Craft Cupboard blog.

Set of simple cards
Enkele eenvoudige kaarten
Set of simple cards, using Chatterbox PP, Hero Arts Flowers and Words stamps, De Creatie "get inspired" swirl stamps and Foof-a-La buttons. Colorbox Fluid Chalk inkpads.
Enkele eenvoudige kaarten, met Chatterbox bedrukt papier, Hero Arts bloemen en tekststempels, De Ceatie "get inspired" swirl stempels en Foof-a-La knoopjes. Colorbox Fluid Chalk stempelinkt.

donderdag, juli 27, 2006

Another Hero Arts Stamp in the mail today
Nog een Hero Arts stempel in de brievenbus vandaag

Another Hero Arts stamp in the mail today... This is the stamp I received for participating in the Hero Arts 2006 "Flower for Spring" Contest. This was my Spring card. Apperently the stamp I received earlier this week was for entering the "Lots of Love" stamping contest. I corrected my mistake and changed the link in a previous post. I must have been confused by all the contests :)
Nog een Hero Arts stempel bij de post vandaag... Dit is de stempel die ik ontving om deel te nemen aan de Hero Arts 2006 "Flowers for Spring" wedstrijd. Dit was mijn inzending. Blijkbaar was de stempel die ik eerder deze week ontving bedoeld voor mijn deelname in de "Lots of Love" stempelwedstrijd. Ik heb mijn fout verbeterd , de link is veranderd in de vorige post. Al die wedstrijden brachten mij een beetje in de war :)

woensdag, juli 26, 2006

Birthday card - Verjaardagskaart

Birthday Card for my son. He's always helping me out with computer/blogging issues... Stamps are Hero Arts. Clear embossing on vellum. Stampin'Up ribbon. I used a Joy of Cardmaking sketch.
Verjaardagskaart voor mijn zoon. Hij is altijd behulpzaam bij computer/blog probleempjes. Stempels van Hero Arts. Kleurloze embossing op vellum. Stampin'Up lint. Ik gebruikte een Joy of Cardmaking Schets.

Leaf card

On this card I used the stamp I received from Hero Arts for entering their "Lots of Love" Contest.
Hier gebruikte ik de stempel die ik van Hero Arts ontving omdat ik deelnam aan hun "Lots of Love" Contest.

dinsdag, juli 25, 2006

Candle-light... Kaarslicht...

I made this little project using vellum, heat embossing and justjohanna rubberstamps. It is very light, I wouldn't put it outside on a windy evening :) The template is home made.
Ik maakte dit "theelichtje" met vellum, heat embossing en justjohanna stempels. Het is heel licht, ik zou het niet buiten op een tafeltje zetten op een winderige avond :) Zelfgemaakt patroon.


maandag, juli 24, 2006

Thank you Hero Arts - Dankjewel Hero Arts

Today I received this beautiful stamp from Hero Arts, for entering the 2006 Hero Club "Lots of Love" Stamping contest. This was my entry. Sorry, I posted the wrong link before. Thank you! I didn't expect to get another stamp after the prize I received...
ETA: I used the stamp on this card.
Omdat ik deelnam aan de 2006 Hero Club "Lots of Love" stempelwedstrijd, ontving ik deze leuke stempel van Hero Arts. Dit was mijn inzending. Sorry, ik gaf eerder de verkeerde link. Bedankt! Nog een stempel, had ik niet verwacht na de prijs die ik al ontving...
PS: Ik gebruikte de stempel op deze kaart.

zaterdag, juli 22, 2006

Vintage card

I love vintage cards... to look at, but I find it really difficult to make them. My sister posted these pictures on 2peas, and I wanted to give it a try. Stamps are Hero Arts, checkered paper is Chatterbox. Quickutz photo corners.
Vintage kaarten,... ik vind ze mooi om naar te kijken, maar erg moeilijk om ze te maken. Mijn zus plaatste deze foto's op 2peas, en ik wou toch een poging doen. Stempels van Hero Arts, het geruit papier is van Chatterbox. Quickutz fotohoekjes.
I found a place for the altered embroidery floss bobbin from yesterday's post.
Ik vond een plaats voor het borduurgarenklosje in mijn vorige post.

vrijdag, juli 21, 2006

Altered Embroidery Floss Bobbin

Altering, something I don't do very often. I used Distress ink #frayed burlap on the background, and Colorbox Fluid Chalk #Chestnut Roan for stamping. All stamps are Hero Arts. I used a scrap of embossed vellum, primas, brad, button, Stampin'Up ribbon, heart from my stash. I think I'm going to use this on a card...
Bij wijze van uitzondering heb ik hier een klosje voor borduurgaren versierd, iets wat ik niet vaak doe. Ik ga het waarschijnlijk op een kaart gebruiken... nog even denken...

2Peas Sketch Card -- July week3

My card for Glinda's Sketch. I used two justjohanna stamps: Spring Budding and Floral Flourish. Inkpads: Colorbox Fluid Chalk #Olive Pastel and Colorbox Pigment #Dune. Ranger Seafoam White embossing powder and some Prima Flowers.
Mijn kaart voor Glinda's Sketch. Ik gebruikte hier maar 2 stempels, ze zijn van justjohanna.

woensdag, juli 19, 2006

More sneak peeks

Yesterday I posted a preview on justjohanna's new alphabet "Waltzing Mathilda"... More sneak peeks at justjohanna's new stamps are now on Debbie's blog. And here is Christmas Priscilla on Johanna's blog
Gisteren kon je al een gedeelte zien van het nieuwe justjohanna alfabet "Waltzing Mathilda". Meer nieuwe stempels kan je zien op Debbie's blog. En hier is Priscilla, helemaal klaar voor de Kerst op Johanna's blog.

Christmas in July
Kerstmis in juli

If it had not been for a challenge on 2peas' stamping board, i would not have made a Christmas Card on a hot summer day (35°C - 100°F?). All stamps by justjohanna rubberstamps.
Deze kerstkaart is gemaakt voor een uitdaging op het stempelforum van 2peas. Als je bedenkt dat het nu 35° is... Alle stempels zijn van justjohanna.

dinsdag, juli 18, 2006

Waltzing Mathilda - preview

In a previous post I was talking about Waltzing Mathilda...but I couldn't tell you more then...
This is the new alphabet by justjohanna rubberstamps. It was the winning alpha in the contest Johanna organized for her design team members. It will be available soon...
Een tijdje geleden had ik het over Waltzing Mathilda, maar toen kon ik er nog niet meer over vertellen...
Dit is het nieuwe alfabet van justjohanna rubberstamps. Het was het winnende alfabet in de wedstrijd die Johanna onlangs organiseerde voor haar design team leden. Het zal binnenkort verkrijgbaar zijn.

50th Wedding Anniversary
50 jaar Huwelijk

This card was made for a Wedding Anniversary. Stamps are Hero Arts, Artemio, Magenta, Leave Memories and Mariëtte Verhees. Gold embossing on the edges and swirls. I used Colorbox Fluid Chalk inks: Yellow Cadmium, Creamy Brown and Amber Clay .
Een kaartje voor een Huwelijksverjaardag. Stempels van Hero Arts, Artemio, Magenta, Leave Memories en Mariëtte Verhees. Beetje goud-embossing op de randen en de swirls. Colorbox Fluid Chalk inkt.

maandag, juli 17, 2006

Just for you -- Voor jou


Now I can show this card properly. I made it for an online friend. She received it today. Here is a sneak peek of the card in a previous post. All stamps are Hero Arts. I stamped on glossy photo paper. Inks are Distress #Tattered Rose and #Fired Brick.
Nu kan ik deze kaart in haar geheel tonen. Ik maakte ze voor een online vriendin, zij heeft de kaart vandaag ontvangen. Hier kon je al een glimp van de kaart zien. Alle stempels zijn van Hero Arts. Ik stempelde op glanzend fotopapier. Distress inkt in de kleuren #Tattered Rose en #Fired Brick

zondag, juli 16, 2006

Tag -- Merci Bird-coop

All stamps on this tag are justjohanna rubberstamps.
Alle stempels zijn van justjohanna.

2Peas Sketch Card July #2


My card for this week's sketch on 2peas stamping board . Text stamp is Hero Arts, Swirl stamp from de Creatie.
Mijn kaart voor de wekelijkse schets op 2peas' forum. Tekst stempel van Hero Arts, Swirl stempel van De Creatie.

ATCs - Smile-Enjoy

I made a few quick ATCs for my niece and her Russian friend. Ecoline backgrounds. Provo craft brads. All stamps are Hero Arts.
Ik maakte snel enkele ATCs voor mijn nichtje en haar Russisch vriendinnetje. Ecoline achtergrond, Provo craft splitpennen. Stempels van Hero Arts.

White embossing on vellum.

Wit embossingpoeder gebruikt op vellum


vrijdag, juli 14, 2006

Make a Wish

On the background I used my ecoline inks. Flower stamp is Rhonna Farrer, Wish definition is Stampotique. The swirl stamp is stamped with bleach and Colorbox Fluid Chalk. Swirl stamp and "Make a Wish" are from de creatie's "get inspired" unmounted sheet.
Voor de achtergrond gebruikte ik mijn ecoline inkt. Bloem stempel is van Rhonna Farrer, Wish definitie van Stampotique. De swirl is éénmaal gestempeld met chloor en éénmaal met Colorbox Fluid Chalk. Swirl stempel en "Make a Wish" zijn een onderdeel van de stempellap "get inspired" van de Creatie.

Flowers Say Hello from the Heart

All stamps are Hero Arts.
De stempels zijn Hero Arts.

All the stamping is embossed with Ranger Seafoam White. I used a scrap of Basic Grey paper, the heart was already punched out for a previous project :)

Ik gebruike Ranger Seafoam White om te embossen. Ik vond een restje Basic Grey papier. Het hart was al uitgeponst en op een andere kaart gebruikt :)

Foof-a-La button. Foof-a-La knoopje.