dinsdag, juli 31, 2018

2018 in Blogposts - July

Looking back on my July blogposts.
Een terugblik op juli.

Juvenile Robin

The past few days I spotted a juvenile Robin in our backyard.  Today I was able to take some pictures.
De voorbije dagen had ik een jong roodborstje opgemerkt in de tuin.  Vandaag kon ik wat foto's nemen.

Mom (or Dad) is still around to keep an eye on the little one.
Ma (of pa) is nog in de buurt om een oogje in 't zeil te houden.

maandag, juli 30, 2018

Pages in my Gel Print Journal #18

Today I chose this page with red hearts in my gel print journal to stamp on.  Found this quote by Wendy Craig online.  I stamped the Darkroom Door rose and the words using black Archival ink.  To color the rose I used pencils.
Vandaag koos ik in mijn gelprintjournal deze pagina met hartjes om op te stempelen.  De uitspraak van Wendy Craig vond ik online.  De Darkroom Door roos en de tekst werden met zwarte Archival inkt afgedrukt, de roos met potloden ingekleurd.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Full Bloom Vol 1
Alphabet Stamp Sets:  Hero Arts LL830 Artistic Lowercase Alphabet, LL762 Printer's Lowercase
Archival Inkpad:  Jet Black
Pencils: Derwent Procolour

zondag, juli 29, 2018

Sunday Scraps - 429

 As usual on Sundays I used scraps and leftovers (see last picture) to create a card.
Zoals gewoonlijk op zondag maakte ik iets met restjes (zie laatste foto).

I used a Karen Burniston die from the Nature Edges set to cut squiggly strips.
Met een stans uit de Nature Edges set van Karen Burniston gegolfde strookjes gesneden.

Stamps are from Darkroom Door, stamped with black Archival ink.  Always a bit tricky on different surfaces, but it worked.
Stempels van Darkroom Door afgedrukt met zwarte Archival inkt.  Altijd een beetje link met papier van verschillende diktes, maar het is gelukt.

Had to add that little cute butterfly from the All Occasions set.
Dat kleine schattige vlindertje uit de All Occasions set moest erbij.

Darkroom Door Stamps

Scraps!

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  All Occasions, Wildflowers Vol 1, Bold Blossoms
Karen Burniston Dies:  Nature Edges
Archival Inkpad:  Jet Black

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, juli 28, 2018

Blog Hop

In case you are here for the Darkroom Door & Karen Burniston Blog Hop, click HERE.
Mocht je op zoek zijn naar de Darkroom Door & Karen Burniston Bloghop, klik dan HIER.

Black & White - 370

 Made these 4" x 4" cards for my black & white series.
Voor mijn zwart-wit reeks maakte ik deze kaartjes van 10 x 10 cm

 The die I used is from Karen Burniston.  
Een stans van Karen Burniston gebruikt.

Heat embossed flowers.
Bloemen geëmbosst met wit.


I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Fine Flowers Vol 1, Orchids
Dies:  Karen Burniston - Fancy Flourish Frames
Archival Inkpad:  Jet Black
Versamark Inkpad
WOW Embossing Powder: Opaque Bright White

******
In case you missed the Darkroom Door & Karen Burniston Blog Hop, click HERE
Misschien heb je de Darkroom Door & Karen Burniston bloghop gemist?  Klik HIER als je nog wil meedoen.

donderdag, juli 26, 2018

Alcohol Lift-Ink

 I played with the alcohol lift-ink.  I don't use my alcohol inks much, so I thought this would help :)
Een testje gedaan met de alcohol lift-ink.  Mijn alcoholinkten gebruik ik zelden, dus ik dacht dat dit misschien zou helpen :)

 The stamps I used are by Darkroom Door.
Stempels van Darkroom Door gebruikt.

I think this one is my favorite.  Usually I like striped alcohol ink backgrounds best, but maybe not with this technique.
Dit is mijn favoriet denk ik.  Meestal vind ik gestreepte alcoholinkt achtergronden het mooist, maar misschien niet voor deze techniek.

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Lace
Darkroom Door Background Stamp:  Harlequin
Darkroom Door Texture Stamps:  Checkered, Circles
Ranger Alcohol Inks
Ranger Alcohol Lift-ink

woensdag, juli 25, 2018

Pages in my Gel Print Journal #17

The quote is from Les Brown.  I stamped it in my gel print journal, using Darkroom Door's Alphabet Medley and Stars stamp sets.
Een uitspraak van Les Brown in mijn gelprintjournal gestempeld met de Alphabet Medley en Stars stempelsets van Darkroom Door.

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Alphabet Medley, Stars
Archival Inkpad:  Jet Black
Signo White Gelpen
My Gel Print Journal.

dinsdag, juli 24, 2018

Darkroom Door & Karen Burniston Bloghop

Welcome to the Darkroom Door & Karen Burniston Blog Hop.
Welkom op de bloghop van Darkroom Door & Karen Burniston.

Are you ready for a long blogpost?  At the end of this post you find a list of all participants, and some important info.
Klaar voor een heel lang blogbericht?  Helemaal onderaan vinden jullie de lijst met alle deelnemers, en ook wat belangrijke info.

But first my projects.  For this blog hop I made 3 cards and an album, using dies from Karen Burniston in combination with stamps and stencils from Darkroom Door.  
Maar eerst mijn projectjes.  Voor de bloghop maakte ik 3 kaarten en een boekje, met stansen van Karen Burniston, gecombineerd met stempels en stencils van Darkroom Door. 

The Nature Edges die set was used to create these 3 cards.
De Nature Edges stansset gebruikte ik bij deze 3 kaarten.

Loved making these!
Leuk om deze te maken!

 I decorated a gel print with Darkroom Door stamps.  I used a die to cut  the right hand edge.  The cut off piece was glued inside the card.
Bij deze kaarten gebruikte ik een gel print als achtergrond.  De rechterkant werd met een stans afgesneden.  Het afgesneden strookje plakte ik binnenin de kaart.

Dies, stamps and stencil I used.
De stans, stempels en stencil die ik gebruikte.

Another die and different stamps on this birthday card.

Bij de verjaardagskaart werd een gegolfde stans gebruikt, en andere stempels.

What I used to create the birthday card.
Dit gebruikte ik voor de verjaardagskaart.

 The third card has pockets.  I used Distress Oxide inks to sponge the background.  Darkroom Door Texture Stamps were stamped with Distress Oxide inks and black Archival ink.  I used the wavy die to make the cuts.  I punched little holes to avoid tearing the cardstock.
De derde kaart heeft insnijdingen, gemaakt met de gegolfde stans.  De geponste gaatjes zorgen ervoor dat het kaartkarton niet inscheurt.  De achtergrond werd gesponst met Distress Oxide inkten.  De Darkroom Door Texture stempels werden met Distress Oxide inkten en zwarte Archival inkt afgedrukt.

 I stamped a tag and flowers to put in the pockets.  I used Distress Stains to color the ribbon. 
Het gestempelde label kan er uit genomen worden.  Met Distress Stains kleurde ik het lint.

Flowers and birds were colored with Distress Paints.  Love the grass edge die!  Perfect spot for the Garden Birds.
Bloemen en vogeltjes werden met Distress Paints ingekleurd.  Dat grasrandstansje gaat nog vaak van pas komen, bevoorbeeld bij de Garden Birds.

A lot of supplies were used on this card.  (Links below)
Er kwam veel spul aan te pas om deze kaart te maken.  (Alles te vinden via de links hieronder)

On these cards I used:
Karen Burniston Die Set:  1006-Nature Edges
Darkroom Door Stamp Sets:  Hello Baby Vol 1, Hearts, Fine Butterflies, Fine Flowers Vol 2, Tags, Garden Birds
Darkroom Door Sentiments Stamps:  Happy Birthday
Darkroom Door Texture Stamps:  Swirls, Dots, Chevron
Darkroom Door Background Stamp:  Harlequin
Darkroom Door Large Stencil:  Circles
Archival Inkpads:  Jet Black, Potting Soil
Distress Oxide Inkpads:  Peeled Paint, Twisted Citron, Fossilized Amber
Distress Paints:  Cracked Pistachio, Fossilized Amber, Broken China, Wild Honey
Distress Stain:  Cracked Pistachio, Fossilized Amber
Seam BindingI also made this 6" x 6" album in black, white and green.  I used the Fancy Flourish Frames die set to create a frame on the cover.  

Ook maakte ik dit boekje van 15 x 15cm in zwart, wit en groen.  Met de Fancy Flourish Frames stansjes maakte ik een kadertje op de kaft.

The Nature Edges dies were used to cut the pages, for a playful look.  There are pages in different sizes and shapes,   I used black and white cardstock, heat embossed vellum, envelopes, tags, stamping, stenciling...
De Nature Edges stansen gebruikte ik om de pagina's te snijden.  Ze hebben alle vormen en afmetingen.  Er zijn witte en zwarte pagina's, vellum met embossing, enveloppen, labels, allerlei stempels en stencils gebruikt,...

Slideshow:

Here's a slideshow with the covers, pages and supplies I used.
De kaftjes, pagina's en gebruikte materialen heb ik in een slideshow gebundeld. 

Darkroom Door stencils

On this album I used:
Karen Burniston Die Sets:  1044-Fancy Flourish Frames, 1006-Nature Edges
Darkroom Door Stamp Sets:  Full Bloom Vol 2, Calendar, Journal
Darkroom Door Texture Stamps:  Scratches, Mesh, Chevron, Flourish,
Darkroom Door Background Stamps:  Dots, Crackle, Mesh, Butterflies
Darkroom Door Border Stamp:  Butterfly Garden
Darkroom Door  Eclectic Stamp:  Butterfly Note
Darkroom Door Line Art Stamp:  Springtime Sprouts
Darkroom Door Quote Stamp: Happy
Darkroom Door Large Stencils:  Circles, Mesh
Darkroom Door Small Stencils:  Circles, Mesh, Blossom, Polka Dots, Butterflies
Fineline Applicator & Bottle
Bookbinding Glue
Gesso
Distress Paints: Twisted Citron, Mowed Lawn
Distress Oxide Inkpads:  Twisted Citron, Peeled Paint
Archival Inkpads:  Jet Black, Leaf Green, Fern Green 
Ranger Glossy Accents
Vellum
Embossing Inkpad
WOW Embossing Powder
Bind-it-All Machine
Black Twine


*****

Both Darkroom Door and Karen Burniston will be giving away a prize packs, with winners randomly chosen from ALL of the blog hop comments received by Sunday, July 29th, 2018. Lots of chances to win some goodies, so just leave a comment on this post or any other blog hop post to enter!
Zowel Darkroom Door als Karen Burniston geven een prijspakket weg aan een willekeurig gekozen winnaar uit alle reacties op de bloghop vóór zondag 29 juli 2018.  Veel kans om iets te winnen dus, laat gewoon een reactie achter bij dit bericht, of bij de andere deelnemers.

Enjoy the blog hop, and good luck!
Veel bloghop plezier, en succes!

Darkroom Door / Rachel Greig
Karen Burniston & Tanya Kostynuk
Belinda Spencer
Summer Hills-Painter
Teresa Abajo
Karen Aicken
Anneke De Clerck
Frances Byrne
Godelieve Tijskens (you are here)
Shelly Hickox
Anna-Karin Evaldsson
Mary Prasad
Robyn Wood
Fran Sabad
Connie Mercer
Kelly Booth
Autumn Clark
Helen Cryer
Kymona Tracey

maandag, juli 23, 2018

Pages in my Gel Print Journal #16

I found this quote online somewhere, and it had to go in my gel print journal.
Toen ik deze uitdrukking ergens zag online, vond ik dat ze in mijn gelprintjournal zou passen.

Coloring with pencils on an acrylic background is challenging.  I prefer my Derwent Procolour pencils.
Een hele uitdaging om met potloden op een achtergrond van acrylverf te kleuren.  Mijn voorkeur gaat naar mijn Derwent Procolour potloden.

I used some older alphabet stamps, golden oldies.  
Weer eens oudere alfabetstempels gebruikt, golden oldies.

The page at the rigth was made earlier (CLICK).  I didn't notice the sunflower peeking at the top right corner of my photo...
De rechterpagina maakte ik al eerder (KLIK).  Niet opgemerkt dat de zonnebloem een stukje mee op de foto stond rechts bovenaan...

I used:
My Gel Print Journal
Darkroom Door Stamp Set:  Fine Butterflies
Alphabet Stamps:  Hero Arts LL830 Artistic Lowercase Alphabet; Artemio ARTA60
Archival Inkpad:  Jet Black
Pencils:  Derwent Procolour

zondag, juli 22, 2018

Sunday Scraps - 428

 Two 4" x 4" cards, made with scraps.

 Twee kaartjes van 10 cm gemaakt, met restjes.

Scraps!

I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Hearts (found the stamped hearts in my stash)
Darkroom Door Background Stamp:  Mesh
Darkroom Door Texture Stamp:  Chevron
Distress Oxide inkpad:  Peeled Paint
Dies:  Marianne Design Creatables
Tim Holtz Tiny Attacher

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

zaterdag, juli 21, 2018

Black & White - 369

 Relaxing doodling outside.
Naar buiten getrokken met enkele stencils en pennetjes.


I used:
Darkroom Door Small Stencils:  Arty Circles, Starry Night
Black Pens:  Artline, Pigma Micron