zaterdag, oktober 06, 2007

justjohanna WCMD - Lime Green

The challenge on Lime Tart Blog is : create a lime green card. This is about the "limiest" green cardstock I have :) The flowers are stamped on lime green vellum.
De uitdaging op Lime Tart Blog is : Maak een limoengroene kaart. Dit is ongeveer het "limoenste" groen wat ik in huis heb :) Ook de bloemen zijn op limoengroen vellum gestempeld.

Stamps: justjohanna

1 opmerking:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.