zaterdag, november 26, 2011

Art Journey's Angels Stamps

 It's time to announce the winner of my little giveaway.
The Art Journey stamps "Angels" are going to....

Tijd om aan te kondigen waar de stempellap "Angels" van Art Journey naartoe gaat.
Deze naam kwam uit de hoed....

Congratulations Jenni!!
Please send me an email with your address, so I can send the stamps as soon as possible.
Gefeliciteerd Jenni!!
Stuur me aub je adres, dan kan ik de stempels zo snel mogelijk sturen.

Thanks all for the nice comments, and for visiting my blog ♥
Have a great weekend!
Dankjewel iedereen voor de leuke reacties, en om mijn blog te bezoeken ♥
Fijn weekend!

8 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.