zondag, december 17, 2017

Sunday Scraps - 407

A left over strip from this card was used here.
Een overgebleven strookje van deze kaart gebruikt.

Scraps!

I used:
Darkroom Door Background Stamp:  Butterflies
Distress Markers
Els BrigĂ© Die:  Bedankt

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

3 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.