vrijdag, november 09, 2018

Drawing Leaves

 I love to use colored pencils, so I registered for the the online class 'Art & Nature in Color Pencil'  HERE.  Love watching the videos.  And here's my first attempt at drawing/coloring a leaf.

Met kleurpotloden werken vind ik heel ontspannend, maar ik heb veel te leren.  Toen ik de online lesjes 'Art & Nature in Color Pencil' voorbij zag komen heb ik niet getwijfeld om me in te schrijven HIER.  Leuk om de video's te bekijken.  En hier is mijn eerste poging om een herfstblad te tekenen/kleuren.  

Testing colors.
Kleurtjes testen.


6 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.