zondag, februari 24, 2019

Sunday Scraps - 457

 As usual on Sundays, I made something using scraps and left over pieces.
Today it is a super simpel tag/bookmark.  I stamped a quote from Darkroom Door's Enjoy Life stampset, cut the top corners and glued the pieces together.
Zoals gewoonlijk op zondag maakte ik weer iets met restjes.  Vandaag werd het een heel simpel label/bladwijzer.  Een mooie tekststempel uit de Enjoy Life stempelset van Darkroom Door afgedrukt, de hoekjes bovenaan schuin afgeknipt en alles op elkaar geplakt.

Scraps!

I used:
Dakroom Door Stamp Set:  Enjoy Life
Archival Inkpad:  Jet Black

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

4 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.