donderdag, juli 29, 2021

Darkroom Door Postcards - Viva La Flora

Darkroom Door released some new products.  Today I used a set of new black & white postcards,  Viva La Flora.  I made a kraft folder that holds 6 postcards and envelopes.
Darkroom Door bracht weer mooie nieuwe dingen uit.  Onder andere deze sets met zwart-witte postkaarten, Viva La Flora.  Ik maakte een kraft mapje waar zo'n set van 6 postkaarten en omslagen in past.

Darkroom Door Postcards 

The inside of the folder was stamped in black and white, to match the postcards.
Binnenin stempelde ik in zwart-wit, passend bij de postkaarten. 

I used the gerbera and words from the Viva La Flora Vol 2 set, a pen from the Artist set and the lines from the Calendar set.
De gerbera en tekst zijn uit de Viva La Flora Vol 2 stempelset, de pen uit de Artist set en de lijnen uit de Calendar set.

On the front I sponged a soft background and stamped the Roses photo stamp with Old Paper Distress Ink.
Op de kaft gebruikte ik Distress Inkt Old Paper om een zachte achtergrond te sponzen en om de rozenstempel af te drukken.

More stamps were used from these sets, stamped with black Archival Ink.
Stempels uit deze sets werden met zwarte Archival inkt afgedrukt.I used:
Darkroom Door Photo Stamp:  Roses
Darkroom Door Postcards:  Viva La Flora
Archival Inkpad:  Jet Black
Distress Inkpad:  Old Paper

2 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.