zondag, oktober 03, 2021

Sunday Scraps - 582

As usual on Sundays I made something using scraps or left over pieces (see photo below).  Today I made these pages in my teal mini planner.  Cutting, inking, arranging,...  I even didn't use all the scraps.
Zoals gewoonlijk op zondag maakte ik iets met restjes (zie foto hieronder).  Vandaag maakte ik deze pagina's in mijn blauwe mini planner.  Na het knippen, stansen, sponzen, schikken, ...  bleven er zelfs nog restjes over.  

Scraps!

*****

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.