zondag, februari 26, 2023

Sunday Scraps - 629

While cleaning out some craft drawers I found a bunch of diecut rectangles, left over after making another project.  I used them to make colorful covers for a notebook.
Bij het opruimen van mijn hobbylades vond ik een pakje uitgesneden rechthoekjes, restjes van een ander project.  Ik gebruikte ze nu om een kleurrijke kaft te maken voor een notaboek.

Leftovers
Restjes.

I used a double sided sticky sheet to adhere them to a piece of cardstck.  Then I had to think a few weeks about how to use this colorful sheet.
Met dubbelzijdige kleeffolie plakte ik ze op een vel kaartkarton.  Daarna toch enkele weken moeten nadenken wat ik ermee zou doen.

I decided it was going to be a cover for a notebook.
Ik besloot om er kaften voor een notaboek mee te maken.

I used my 15 year old Bind-it-All to punch the holes in the covers and pages.  I love this machine :)
Mijn Bind-it-All is minstens 15 jaar oud, maar doet het nog perfect :)  Gaatjes geponst in kaftjes en pagina's.

I used 1" Zutter binding wire.  
Zutter ringen van 1inch gebruikt.

  Deze plaatjes zijn handig om het apparaat juist in te stellen.

Front and back covers.
Voor- en achterkant, beiden even kleurrijk.

*****

3 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.