woensdag, maart 08, 2023

Snow

It's a white morning again.  Helleborus.
Alles is weer wit deze morgen.  Helleborus.

Daffodils
Narcissen

Snowdrops
Sneeuwklokjes

Hamamelis
Toverhazelaar

Prunus subhirtella autumnalis

1 opmerking:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.