zondag, oktober 01, 2023

Sunday Scraps - 647

I arranged a bunch of left over items on two Christmas cards.  All stamps are from Wendy Vecchi by Ranger.
Ik vond enkele envelopjes met restjes, genoeg voor 2 kerstkaarten.  Alle stempels zijn van Wendy Vecchi.

Liquid Pearls as finishing touches.
Hier en daar Liquid Pearls aangebracht.

Scraps!

I used:

1 opmerking:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.