zondag, februari 28, 2016

Snow, Rain and Sun

This past week we had some snow.  I could capture this robin in front of our kitchen window.
De voorbije weken kregen we een beetje sneeuw.  Dit roodborstje liet zich gewillig fotograferen door het keukenraam.

Earlier this week we got a lot of rain.
Eerder in de week regende het pijpestelen.

And the weekend started with sunny weather.
En het weekend begon met mooi zonnig weer.

4 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.