donderdag, december 06, 2018

Garden Birds

 Watching the birds while I'm making cards is always fun.  I filled a wreath with yummy things to keep them coming.  Looks like they are really hungry.

Vogels kijken tijdens het kaartjes maken, verveelt nooit.  Ik vulde een krans met lekkere dingen, zo blijven ze komen.  Ze lijken grote honger te hebben.


2 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.