zondag, december 29, 2019

Sunday Scraps - 498

As usual on Sundays I made something using scraps and left over pieces.
Zoals gewoonlijk op zondag, maakte ik weer iets met restjes.

Recently I started a new sketchbook.  I made something to hide the ugly stickers on the front cover.
Onlangs nam ik een nieuw schetsboek in gebruik.  Ik maakte iets om de lelijke stickers op de voorkant te verbergen.

Scraps!

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Artist, Calendar, Beautiful Blooms
Darkroom Door Eclectic Stamp:  Pencils
Archival Inkpad:  Jet Black
Talens Amsterdam Mat Gel Medium
Sakura Micron Pen

Have a great Sunday!
Fijne zondag!

3 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.