zondag, juli 28, 2019

Sunday Scraps - 477

 As usual on Sundays, I made something using scraps and left over pieces (see last photo).
Zoals gewoonlijk op zondag, maakte ik iets met restjes (zie laatste foto).

Darkroom Door Stamp Set:

 I stamped the bird houses onto the scrap paper, and cut them out.  No need to cut out around the twigs, just cut them off.  I stamped some extra roofs, door, shutters, ... and colored them with Distress Markers.
De nestkastjes afgedrukt op de papierrestjes en uitgeknipt.  De takjes mogen afgeknipt worden, tenzij je graag priegelwerk doet :)  De dakjes, deur, luikjes, ... nogmaals gestempeld en met Distress Markers ingekleurd.  

 Before I glued the bird houses onto the 4" cards, I stamped the 'twig' bird houses onto the cards.
Vooraleer ik de nestkastjes op de kaartjes plakte, stempelde ik er eerst de 'twijg'nestkastjes op.

 I stamped more twigs from the Bird Life stamp set, added blossoms using Distress Markers.
Words are from the Home Sweet Home stamp set.
Takjes uit de Bird Life stempelset erbij afgedrukt.  Bloesems getekend met Distress Markers.
Tekststempels zijn uit de Home Sweet Home stempelset.

Darkroom Door Stamps

Scraps!

I used:
Darkroom Door Stamp Sets:  Bird Houses, Bird Life, Home Sweet Home
Archival Inkpad:  Jet Black
Distress Markers
Have a great Sunday!
Fijne zondag!

*****

3 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.