zondag, oktober 25, 2020

Sunday Scraps - 534

A mini card I made using scraps and left over pieces.
Met restjes dit minikaartje gemaakt.

I used a white pen to doodle on the photo.
Met een witte pen op de foto gekrabbeld.

Scraps!

Hope you have a great Sunday.
Fijne zondag!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.