dinsdag, september 14, 2021

Sunflowers, Butterflies and Bumblebees

Some of today's garden pictures.  Sunflowers, blue sky, insects.
Enkele tuinfoto's gemaakt vandaag, zonnebloemen, blauwe lucht, insekten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.