dinsdag, november 16, 2021

I ♥ Flowers

Flower arrangement, Christmas style, from a new flower shop in our neighborhood.
Kerstbloemstukje uit een nieuwe bloemenwinkel in onze buurt. 

1 opmerking:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.