zondag, november 07, 2021

Sunday Scraps - 587

As usual on Sundays I made something using scraps or left over pieces.  I used a left over piece from this card.
Zoals gewoonlijk op zondag maakte ik iets met restjes.  Vandaag gebruikte ik een restje van deze kaart.

I've cut out the part in the middle and inked it with the same inks as frame.  I had to find the right colors in the blogpost with the original card.
Het deel in het midden uitgeknipt en beïnkt met dezelfde kleuren als de rand.  Daarvoor moest ik de juiste kleuren opzoeken in het het blogbericht met de originele kaart.

Scraps!

I used:
Darkroom Door Small Stamp:  Birthday
Archival Inkpad:  Jet Black
Distress Inkpads:  Twisted Citron, Peacock Feathers

On the scrap:
Darkroom Door Small Stencils:  Starry Night, Dots
Karen Burniston Die Cut

3 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.