zaterdag, december 25, 2021

Black & White - 536

Some quiet time on Christmas day, just enough to do a bit of doodling.
Even van een rustig moment op kerstdag geprofiteerd om te doodelen.

I came across this page with white circles in my black Dyalog Insert Book.  Perfect for doodling.
Deze bladzijde met witte cirkels in mijn zwart Dyalog Insert boek was de perfecte start.

The circles were made with a Darkroom Door stencil and white Dylusion paint, back in 2019.
Om de witte rondjes te maken gebruikte ik een stencil van Darkroom Door met witte Dylusions verf, in 2019 al.  De tijd vliegt.

I used:
Darkroom Door Small Stencil:  Arty Circles
Dylusions Paint:  White Linen
Dylusions Dyalog Insert Book Black
Pigma Micron Pen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.