zaterdag, juli 30, 2022

Black & White - 559

This week's black & white item is an upcycle project.  I used a bubble plastic envelope from Darkroom Door to create a cover for my black Dyalog Insert books.  

Mijn zwart-wit item deze week is een upcycle project.  Een bubbelplastiek envelop van Darkroom Door werd een omslag voor mijn zwarte Dyalog Insert boekjes.

First I've put a sheet of acetate inside the envelope, to make it more sturdy.  Next I taped the flap down with checkered duct tape.
Om het kaftje te verstevigen stopte ik eerst een vel acetaat in de envelop.  Daarna de flap dichtgekleefd met zwart-witte duct tape.

I made another cover in the past using a Ranger envelope, and used the same way to add the elastic.
Ooit maakte ik al een kaftje uit een Ranger omslag.  Nu gebruikte ik dezelfde manier om de elastieken aan te brengen.

Closures and stoppers.
Sluitingen met stoppers.

I think the black cover needs some decoration.  Waiting for time and inspiration...
De zwarte kaft kan nog wat versiering gebruiken.  Als ik weer eens tijd en inspiratie heb...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.