zaterdag, december 02, 2023

Black & White 602 ; Carve December 2023 - Lines

Today's prompt at CarveDecember 2023 is 'Lines'.  I combined it with my Black & White series
'Lijnen' kerven voor CarveDecember 2023.  Mijn gekerfd stempeltje afgedrukt met zwarte inkt, zo past het in mijn zwart-wit reeks

Carved another inchie, to add to my collection.  The lines are not completely even, but I like the pattern it creates.
Weer een inchie stempeltje om aan mijn verzameling toe te voegen.  De lijnen zijn niet egaal, maar vormen wel een mooi patroon.


I used:
Speedball Carving Block
Speedball Carving Tool
VersaFine Inkpad:  Nocturne

*****

1 opmerking:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.