maandag, december 04, 2023

Carve December 2023 - Small

This morning I carved a simple little stamp for CarveDecember and stamped it with lots of Distress Oxide inks.
Vanmorgen een eenvoudig klein stempeltje gekerfd voor CarveDecember.  Afgedrukt met allerlei Distress Oxide inkten.

I suppose this counts for the prompt 'small'.
Past wel bij de opdracht 'klein'.


3 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.