vrijdag, april 09, 2021

ENJOY

This week I've been making simple monochromatic cards, using photo stamps from Darkroom Door and Wendy Vecchi inks by Ranger. 
Deze week maakte ik elke dag een eenvoudige kaart in 1 kleur, met fotostempels van Darkroom Door en Wendy Vecchi inkten van Ranger.

On today's card I used the VW Beetle photo stamp and the Sketched Alphabet set.
Op deze kaart gebruikte ik de VW Beetle fotostempel en de Sketched Alphabet set.

I always imagine this car in a lavender field (don't know why).  I stamped with Archival Ink Petunia, a new one.  Violet Blendable Dye ink was used to watercolor the stamped image and the letters.
Deze auto stel ik me altijd voor in een lavendelveld (geen idee waarom).  Gestempeld met de nieuwe Archival inkt Petunia.  Met Blendable Dye inkt Violet en een penseel de afbeelding en de letters ingekleurd.


I used:
Darkroom Door Stamp Set:  Sketched Alphabet
Darkroom Door Photo Stamp:  VW Beetle
Wendy Vecchi Archival Inkpad:  Petunia
Wendy Vecchi Make Art Blendable Dye Inkpad:  Violet

*****

Previous cards:

I love making sets, and photograph them. 
Setjes kaarten zijn leuk om te maken, en te fotograferen.


Wendy Vecchi inks by Ranger.
Wendy Vecchi inkten van Ranger.


Photo Stamps by Darkroom Door
Fotostempels van Darkroom Door

2 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.