zondag, december 21, 2014

Sunday Scraps - 298

 A few hearts I made with leftovers from a previous project.
Een paar harten gemaakt met restjes van een vorig project.

The leftovers are from this birdcage I made
De restjes die ik gebruikte zijn van dit vogelkooitje

I just glued them together, added cord and a bead.  Simple.
Eenvoudig op elkaar geplakt, en een koordje met kraal vastgeknoopt.

Scraps!

Have a great Sunday!
Fijne zondag!


******

See how I made the 3D birdcage HERE
Hoe ik het 3D vogelkooitje maakte lees je HIER

5 opmerkingen:

Thanks for visiting and leaving a note ;)
Comment moderation is enabled temporarily to discourage an annoying spammer.

Bedankt dat je hier was, en voor je reactie ;)
Reacties modereren is tijdelijk ingeschakeld om een vervelende spammer te ontmoedigen.